Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Vetenskap

Mer digital vård kan spara miljarder

Vården skulle kunna bli bättre och dessutom skulle Sverige kunna spara 180 miljarder kronor per år om den digitaliserades, visar en ny rapport. Men det krävs en stor omställning och vårdpersonal är mer positiva än patienter.

Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på e-hälsa 2025. Patienter ska träffa sina läkare via videomöten och uppföljningar ska kunna ske digitalt.

En ny rapport från konsultbolaget McKinsey visar att det finns stora vinster med att digitalisera vården. De årliga besparingarna kan bli upp till 180 miljarder kronor från 2025.

– Vi kommer att få fler äldre, fler med livsstilssjukdomar och fler med cancer i samhället. Det går att möta det ökade vårdbehovet utan att öka kostnaderna för sjukvården så mycket. Nyckeln är just de digitala verktygen. Vår rapport visar att de stora investeringar som behövs göras kommer att betala sig, säger Pia Hardy på McKinsey i Sverige.

Foto: AlamyVideokonsultationer räknas inte som ett besök i primärvården. Foto: Alamy

Rapporten lyfter fram 14 områden där en digitalisering skulle kunna leda till stora besparingar. Det är till exempel tidsbokning på nätet, digital övervakning av medicinering och digital egenvård. Den enskilt största besparingen, 34 miljarder kronor per år, skulle kunna göras om det införs integrerade journalsystem som innefattar primärvården, specialistsjukvården, äldreomsorgen och socialtjänsten. I dag har alla instanser olika journalsystem vilket gör det svåröverskådligt och leder till att samma information registreras på flera ställen.

– De som är storkonsumenter av vård är ofta de patienter som bollas fram och tillbaka mellan de olika områdena och inte får den vård de borde få. Genom journalsystem som kommunicerar med varandra kan vi omfördela resurser från onödig administration och onödiga återbesök och ge bättre vård till dem som verkligen behöver det.

Läs mer: Unga läkare kritiska mot digitala journalsystemet

De beräknade besparingarna beror dock på hur väl de digitala förändringarna genomförs. Och det finns flera hinder. För att få till integrerade journalsystem behövs både stora juridiska och tekniska förändringar. Det krävs också ett annat ersättningssystem än i dag.

– Det finns regler som gör det svårt att införa ny teknik i vården. Speciellt när det gäller teknik som hjälper patienten med egenvård och förebyggande hälsoarbete, men också när nya digitala kanaler ska införas. Videokonsultationer räknas inte som ett besök i primärvården och ersätts inte. Det krävs förändringar för att stimulera vårdgivarna att införa den här typen av lösningar, säger Pia Hardy.

Allt är däremot inte svårt att genomföra. Tidsbokning via internet kräver inga stora insatser och finns redan på flera ställen.

Vårdpersonal är för det mesta positivt inställda till e-hälsa visar en ny rapport från E-hälsomyndigheten. Två tredjedelar tror att en del vanliga patientbesök kan ersättas med videosamtal. Läkarna och sköterskorna vill i framtiden gärna rekommendera mobilappar för patienter. I dag gör knappt en av tio det.

Läs mer – Linus Larsson: Fördelarna måste göras tydligare

Förra året gjorde myndigheten en liknande rapport för att ta reda på patienternas inställning. De flesta vill fortfarande träffa en läkare eller sjuksköterska, bara 20 procent kunde tänka sig videosamtal.

– E-hälsosatsningar är ett måste om hälso- och sjukvården ska klara av sitt framtida uppdrag och kunna erbjuda högkvalitativ vård till alla. E-hälsosatsningar ökar patientens inflytande och insyn i sin egen vårdsituation, medför att vårdpersonalen kan fokusera på rätt arbetsuppgifter och underlättar vardagen för såväl patient som professioner, säger E-hälsomyndighetens generaldirektör Torsten Håkansta.

Fakta.Personal positiv till att använda digital teknik

 

  • E-hälsomyndigheten har tillsammans med Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund och PwC undersökt läkares och sjuksköterskors inställning till digital vård i en ny rapport. 66 procent av de svarande tycker att en del av patientbesöken skulle kunna ersättas av videosamtal. Inte ens en av tio rekommenderar i dag mobilappar som en del av en behandling eller för uppföljning av en sjukdom, men sju av tio vill i framtiden göra det. 62 procent vill också vara med och utveckla nya appar för patienterna.
  • Konsultbolaget McKinsey har på eget initiativ gjort en rapport om värdet av digital teknik i vården i Sverige. Enligt bolagets beräkningar skulle Sverige kunna spara 180 miljarder kronor årligen från år 2025 genom att effektivisera vården genom olika digitala lösningar. Det är 25 procent av den uppskattade kostnaden för hälso- och sjukvården det året.
  • I rapporten lyfts 14 områden fram som kan leda till besparingar. De är bland annat distansövervakning av patienter, integrerade journalsystem, videokonsultationer, tidsbokning via internet samt egendiagnos och rådgivning.

 

Källa: E-hälsomyndigheten, McKinsey

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.