Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2018-12-15 22:18

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/svart-allergiska-barn-kunde-ata-jordnotter-efter-gradvis-tillvanjning/

Vetenskap

Svårt allergiska barn kunde äta jordnötter efter gradvis tillvänjning

Foto: Heiko Junge/TT

Även svårt jordnötsallergiska barn kan gradvis vänjas vid att tåla jordnötter visar en ny studie. Men det är inte riskfritt, flera barn fick allergiska reaktioner under behandlingen.

– Det här är ingenting man ska försöka sig på hemma, säger barnallergiläkaren Magnus Wickman.

Amina Manzoor
Rätta artikel

Jordnötsallergi är relativt vanligt och kan i värsta fall leda till en livshotande allergisk reaktion. Den som är allergisk mot jordnötter måste i dag undvika jordnötter i resten av livet.

Det pågår mycket forskning för att hitta ett sätt att bota jordnötsallergi hos den som redan blivit allergisk. I olika studier har forskare försökt vänja barn gradvis med mycket små mängder jordnötter för att sedan öka dosen. Till exempel har ett plåster som långsamt frisätter jordnötsprotein fungerat på lindrigt eller måttligt allergiska barn. Andra studier med gradvis tillvänjning av små mängder jordnötsprotein i maten har varit relativt små.

Nu har en studie där 551 barn och vuxna fick gradvis ökande mängd jordnötsprotein under ett år publicerats i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicin. Studien skiljde på hur behandlingen fungerade hos barn mellan 4 till 17 år och vuxna mellan 18 och 55 år. De flesta i studien fick små kapslar med jordnötsprotein, men en fjärdedel fick placebo. Ingen visste vem som fick jordnötsprotein och vem som fick den overksamma behandlingen. 

I slutet av studien gjordes en födoämnesprovokation där de som deltagit i studien fick testa att äta jordnötter. 67,2 procent i barngruppen som fått jordnötsprotein under året kunde äta motsvarande två jordnötter utan att få någon större allergisk reaktion. I barngruppen som fick placebo var det bara fyra procent som kunde det. Hälften av barnen som fått den aktiva behandlingen kunde äta motsvarande fyra jordnötter. Studien kunde inte visa någon effekt hos personer äldre än 18 år.

– Innan studien reagerade barnen på mindre än en tredjedels jordnöt. När de hade gått igenom behandlingen tålde de i snitt två hela jordnötter. Det betyder mycket, för att minska rädslan för allvarliga allergiska reaktioner. Men behandlingen hade ett pris i form av allergiska reaktioner, säger Magnus Wickman, barnallergiläkare och professor vid Karolinska institutet.

Nästan alla barnen fick någon allergisk reaktion under studien. 14 procent av barnen i gruppen som fick jordnötsprotein fick en så allvarlig allergisk reaktion att de behövde använda adrenalinpenna. En del hoppade också av studien på grund av biverkningar. 

– Den här studien visar att man kan behandla även de som har utvecklat jordnötsallergi, men det är inte riskfritt och ingenting man ska försöka sig på hemma, säger Magnus Wickman.

Det som var överraskande med studien, enligt Magnus Wickman, var att behandlingen fungerade även på svårt jordnötsallergiska barn. I den här studien hade 72 procent av deltagarna tidigare haft anafylaxi, en mycket allvarlig allergisk reaktion som kan vara dödlig.

– I tidigare studier har man oftast endast inkluderat de med lindrig till måttlig jordnötsallergi, eftersom de med svårare allergi reagerat för mycket på behandlingen. Det verkar som att möjligheten för att utveckla tolerans beror mer på hur länge man har haft en jordnötsallergi än hur allergisk man är, säger han.

Magnus Wickman tycker att den stora vinsten med studien är att det nu finns ett läkemedel med exakt mängd jordnötsprotein. Det gör att metoderna för att gradvis vänja allergiska barn kan standardiseras. Trots riskerna kan en del föräldrar tycka att behandlingen är värd det. 

För att behålla toleransen kan barnen behöva fortsätta små mängder jordnötter regelbundet. Det är i dag osäkert vad långtidseffekterna av behandlingen är. Det finns en mindre studie där majoriteten av barnen fortfarande kunde äta jordnötter efter fyra år, trots att inte alla ätit små mängder regelbundet. I den studien kombinerades jordnötsproteinet med en särskild probiotika.

Läs mer: Ny strategi ska minska barns matallergier

Många föräldrar undrar hur de kan minska risken för att barnet ska bli allergiskt från första början. Tidigare studier har visat att barn med hög risk för att utveckla jordnötsallergi fick en kraftigt minskad risk om de tidigt fick äta små mängder jordnötter varje dag. En del länder har redan infört rekommendationer om att tidigt låta barnen få äta jordnötter. Livsmedelsverket ser just nu över rekommendationerna.

– De flesta föräldrar kan nog göra som de själva vill, men som läkare är det väldigt svårt att ge råd om tidig tillvänjning för toleransutveckling eftersom vi har för lite data, säger Magnus Wickman.