Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-08-22 07:56

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/vetenskap/unik-klimatexpedition-till-norra-gronland/

Vetenskap

Unik klimatexpedition till norra Grönland

Isbrytaren Oden på expedition. Foto: Martin Jakobsson

För första gången gör forskare nu en marin expedition till den svårtillgängliga Ryderglaciären i nordvästra Grönland. Med hjälp av isbrytaren Oden ska de undersöka kopplingar mellan glaciärer i området och klimatförändringen. Bland annat hur glaciärerna kan bidra till en förhöjd havsnivå.

Isbrytaren Oden med ett fyrtiotal forskare ombord har startat från Thule, Qaanaaq på grönländska, på Grönlands norra västkust för att försöka nå Ryderglaciären på nordvästra Grönland. Mängder av is som trycker på norrifrån gör att området är mycket svårt att nå. Det är också en av orsakerna till att detta är första gången som en marin expedition görs här.

– Fjordarna är totalt oundersökta, det är svårt att komma hit. Glaciologer har tittat på glaciärer på land, men de marina områdena utanför har ingen varit inne och mätt, man har inte kommit in, säger Martin Jakobsson, professor vid institutionen för geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet och en av forskningsledarna för expeditionen. 

– Vi kan gå på grund, vi vet inte hur djupt det är för det finns inga djupmätningar.

Martin Jakobsson. Foto: Johan Nilsson

Huvudsyftet med expeditionen är att undersöka kopplingar mellan den nordvästra sektorn av Grönlandsisen och klimatförändringen. I området där glaciären möter havet ska forskarna bland annat försöka förstå orsaker till förändringarna av de flytande delarna av glaciärerna som dränerar norra Grönlands inlandsis ut i havet. Dessutom hur inflödet av varmare havsvatten från Atlanten påskyndar glaciärernas smältning och vilka effekter smältvattnet har för koldioxidsystemet och havsförsurning. Med sonar och annan teknisk utrustning ska de undersöka havsbotten och hur dess form påverkar tillbakadragandet av norra Grönlands inlandsis både historiskt, där den lämnat spår, och i dagens klimat.

Hur glaciärer och inlandsisar som är i kontakt med havet kommer att bete sig står för den största osäkerheten i prognoserna av hur mycket den globala havsnivån kan stiga när klimatet blir varmare. De möjliga bidragen från Grönlandsisen och isen på västra Antarktis står för de största osäkerheterna.

– Förståelsen är nödvändig för att angripa frågan om hur stort bidraget till den globala havsnivån från den nordvästra delen av Grönlandsisen kan bli, säger Martin Jakobsson.

– Vi lär oss väldigt mycket av att titta på vad som har skett historiskt. Framförallt under den senaste avsmältningen där vi hade en varm period där det kan ha varit havsisfritt på somrarna i Norra Ishavet för 6.000-8.000 år sedan. Anledningen till den avsmältningen var hög solinstrålning, det har vi inte i dag, nu beror det på andra orsaker.

Bild 1 av 2 Forskarna ska bland annat försöka förstå orsaker till förändringarna av de flytande delarna av glaciärerna som dränerar norra Grönlands inlandsis ut i havet.
Foto: Martin Jakobsson
Bild 2 av 2 Expeditionen pågår till och med den 10 september.
Foto: Martin Jakobsson

Häromdagen konstaterades att juli månad var globalt den varmaste som har uppmätts och under sommaren har Grönlands glaciärer smält kraftigt. Avsmältningen är hittills inte lika kraftig som under rekordåret 2012 men under ett av de sista dygnen i juli smälte cirka tolv miljarder ton. Enligt DMI, Danska meteorologiska institutet, rann under juli 197 miljarder ton smältvatten ut i Atlanten, det är tillräckligt för att höja havsnivån med 0,5 millimeter.

Men Martin Jakobsson varnar för att dra slutsatser av temperatur och smältning en enstaka sommar.

– Man måste alltid hålla isär säsongsvariationer och trender. Jag är luttrad när när det gäller en sommar med mycket smältning, men vi har en trend mot minskad ismassa. Den här säsongen är extrem men det kan komma år med mindre avsmältning, säger Martin Jakobsson.

Läs mer:

När isen smälter letar isbjörnarna mat i byn

EU: Juli varmaste månaden som någonsin uppmätts