Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Vetenskap

Vad är koldioxidlagring?

Vad är koldioxidlagring?

Avskiljning och lagring av koldioxid (så kallad CCS, Carbon Capture and Storage), är tekniker för att fånga upp utsläpp av koldioxid, till exempel från elkraftverk som går på fossila bränslen, och lagra under mark eller under havsbotten. Koldioxiden lagras i tömda gas- eller oljefyndigheter eller i så kallade saltvattensakviferer, djupa saltvattenmagasin i porös sandsten. När koldioxiden lagras under jord kommer den inte ut i atmosfären och bidrar inte till växthuseffekten och den globala uppvärmningen.

Foto:

Illustration: Helena Shutrick.

Hur går processen till?

Koldioxidlagring, CCS, består av infångning, transport och lagring.

• Infångning: Det finns flera olika tekniker att fånga in koldioxid. Om utsläppen är en blandning av olika gaser kan röken ledas genom ett material som fångar upp koldioxiden (så kallad post-combustion). Bränslet kan också bearbetas så att kolet tas bort före förbränningen (pre-combustion). I en tredje variant förbränns bränslet i syrgas i stället för i luft. Då bildas bara koldioxid och inga andra gaser, om bränslet är tillräckligt rent (oxyfuel).

• Transport: Koldioxiden pressas ihop till en tätare gas eller vätska och skickas med pipeline eller båt.

• Lagring: Koldioxiden pumpas ned i en tömd gas- eller oljefyndighet, eller i en så kallad saltvattensakvifer, ett slags grundvattenmagasin med saltvatten i porös sandsten, minst 800 meter under jord.

Foto:

Illustration: Helena Shutrick.

Hur går det till när man ska lagra koldioxid?

Koldioxiden pumpas ned i tömda gas- och oljefyndigheter eller i så kallade saltvattensakviferer, djupa saltvattenmagasin i porös sandsten. Koldioxiden är hoppressad till en tät gas eller vätska, och det krävs högt tryck för att hålla den naturligt i det tillståndet. Därför måste lagret ligga på minst 800 meters djup.

När koldioxiden pumpas ner kommer den långsamt stiga uppåt eftersom den är lättare än vattnet. Akviferen måste därför ligga under ett lager av en tätare bergart, som lera eller skiffer, som gör att den flytande koldioxiden inte kan tränga upp. Med tiden fastnar koldioxiden i porerna av sandstenen, samt löser upp i vattnet och bildar till slut mineraler.

Foto:

Illustration: Helena Shutrick.

Finns det koldioxidlager som används redan i dag?

Ja, flera stycken. Det äldsta kommersiella koldioxidlagret är det norska Sleipnerfältet i Nordsjön, där Norge har lagrat en miljon ton koldioxid om året sedan 1996. Om koldioxiden från olje- och gasfälten inte hade lagrats utan släppts ut i atmosfären hade oljebolagen fått betala mycket höga koldioxidskatter.

Forskare haft lång tid på sig att följa vad som händer och hur koldioxiden beter sig i lagret. Det finns inga tecken på att koldioxid läcker ut från lagren.

Även i naturgasfältet Snøhvit i Nordsjön lagras koldioxid.

Foto:

Foto: TT

Behövs koldioxidlagring?

Att helt sluta använda fossila bränslen vore det allra bästa för klimatet. Men det finns stora mängder fossila bränslen i jorden och det skulle det krävas mycket hårda internationella avtal för att stoppa länderna som sitter på naturresurserna att lämna kvar dem i marken. För vissa industriella processer är det också svårt att hitta koldioxidfria alternativ. Koldioxidlagring är därför en av flera åtgärder som krävs för att begränsa klimatförändringarna. I alla modeller som klimatpanelen IPPC har för hur vi ska lyckas att hålla temperaturökningen till två grader eller mindre vid nästa sekelskifte räknar man med att det behövs åtminstone 20 procent CCS för energisektorn.

Foto: Dmitry Lovetsky/AP

Kolgruva i Ukraina. Foto: Dmitry Lovetsky/AP.

Kan koldioxidlagring även användas för att minska mängderna koldioxid i atmosfären?

Ja! När koldioxid från fossila bränslen lagras i berggrunden är det kol som plockats upp från underjordiska olje-, gas- och kolkällor som stoppas tillbaka. Men när CCS-teknik används vid förbränning av ved och andra biobränslen är det koldioxid som växterna som eldas tagit upp från luften som lagras under jord. Mängden koldioxid i atmosfären minskar och resultatet blir ett minusutsläpp. Tekniken kallas BECCS, Bio-energy with carbon capture and storage eller koldioxidlagring från biobränslen. Det är ett sätt att klimatstäda genom att ta bort koldioxid ur atmosfären och på sikt minska koldioxidkoncentrationen.

Foto: Alamy

Foto: Alamy.

Vad är ett minusutsläpp eller ett negativt utsläpp?

Kol i biomassa kommer från koldioxid som växter har tagit upp från luften. När biomassan eldas och koldioxiden som bildas samlas in och pumpas ned i marken tar vi bort koldioxid ur systemet. Konsekvensen blir att den totala mängden koldioxid som är i omlopp minskar, vilket motsvarar ett minusutsläpp eller ett negativt utsläpp.
Det svenska företaget Biorecro deltar i en storskalig demonstration av tekniken i Illinois i USA. I en fabrik jäses majs till etanol som ersätter fossil bensin till bilar. Koldioxiden som avges under jäsningen samlas in och pumpas ned i en enormt stor saltvattensakvifer, där den lagras permanent.

Foto: Alamy

Foto: Alamy.

Finns det problem med eller kritik av CCS?

Kritiker till CCS menar att tekniken kan ses som ett frikort till att fortsätta att använda fossila bränslen, och dessutom bygga in oss i ett alltmer fossilberoende samhälle. Att lämna kvar de fossila bränslena i marken så att kolet i dem aldrig kommer i kontakt med atmosfären är ett säkrare sätt att hejda klimatförändringarna. Men det är viktigt att komma ihåg att om vi inte använder CCS krävs det snabbt en global överenskommelse om att en mycket stor del av de fossila bränslena skall lämnas outnyttjade.

Klimatpanelen IPCC menar att CCS är nödvändigt för att kunna hålla tvågradersmålet. Alla modeller de har tagit fram innefattat åtminstone 20 procent CCS i energisektorn.

Foto:

Illustration: Helena Shutrick

Hur kan koldioxidlagring användas i Sverige?

Eftersom vi har en så fossilfri energiproduktion i Sverige kan tekniken framför allt användas för stora utsläppskällor inom industrin: Stålverken i Oxelösund och Luleå, cementfabriken i Slite, raffinaderierna, och kraftvärmeverken och massabruken längs med kusterna. I Naturvårdsverkets rapport Färdplan 2050 är det bara med hjälp av CCS som Sverige kan nå målet med nollutsläpp till år 2050.

Foto:

Foto: Lars Lindqvist

Bakgrund. Klimat

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.