Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-19 13:30

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/nyheter/visselblasarna-nekas-domstolsprovning/

Nyheter

Visselblåsarna nekas domstolsprövning

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Högsta förvaltningsdomstolen nekar visselblåsarna i Macchiariniaffären prövningstillstånd. Det innebär att forskare som utpekats som oredliga eller klandervärda av ett universitet som KI, inte har rätt att försvara sig mot anklagelserna.

– Det är grundläggande i en rättstat att enskilda som pekas ut som klandervärda av en myndighet måste får möjlighet att försvara sig mot anklagelserna i en rättvis rättegång inför en oberoende domstol, säger Fredrik Bergman, chef för Centrum för rättvisa och ombud för de tre visselblåsarna, Karl-Henrik Grinnemo, Oscar Simonson och Matthias Corbascio.

Någon utförlig motivering till att neka visselblåsarnas prövningstillstånd har Högsta förvaltningsdomstolen inte gett och behöver enligt reglerna inte ge. På Centrum för rättvisa anser man att Macchiarinifallet är så unikt att frågan om visselblåsarnas rätt att få bemöta KI:s anklagelser självklart borde ha prövats av mer än en instans.

Bakgrunden till ärendet är att Karolinska institutets rektor för ett år sedan beslöt att fälla Paolo Macchiarini och en rad forskare för forskningsfusk och klander. Det gällde sex vetenskapliga artiklar som anmäldes för oredlighet i forskning 2014 av fyra läkare/visselblåsare vid KI/KS. Tre av dessa visselblåsare stod tillsammans med 40 andra forskare med på artiklarna där Paolo Macchiarini var huvudförfattare. Ingen av medförfattarna fick möjlighet att yttra sig över beslutet innan det togs, och flera av dem protesterade eftersom de ansåg att beslutet innehöll sakfel och oriktiga påståenden. Något som KI:s ledning ignorerade. De tre visselblåsarna överklagade beslutet till förvaltningsrätten och vidare till Högsta förvaltningsdomstolen som nu alltså avslår deras begäran om prövningstillstånd.

Oscar Simonson, en av visselblåsarna. Foto: Eva Tedesjö

– Att neka oss prövningstillstånd är väldigt olyckligt, det är en tydlig signal att man inte kan pröva felaktiga anklagelser. Att som KI döma visselblåsare på falska grunder gör att ingen kommer våga rapportera forskningsfusk i framtiden. Hade man velat ha transparens och öppenhet hade man vågat pröva om beslutet var rätt, säger Oscar Simonson, kirurg och forskare och en av visselblåsarna.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet är inne på samma linje:

– Jag skulle säga att man tog den enkla vägen och gick på högskoleförordningen och förbudet att överklaga rektorsbeslut. Man har berövat forskarna att få sin sak överprövad. De har inte haft en chans att försvara sig. Man kunde ha tagit den svårare vägen som varit trassligare- att pröva beslutet - men betydligt mer rättsäker, säger Olle Lundin.

Går man vidare med ärendet är Europadomstolen nästan instans.