Hoppa till innehållet

DN Debatt Repliker

Repliker på artiklar på DN Debatt i den ordning de publicerats.

I debattartikeln och alla repliker som hör till finns längst ned en sammanställning av artikeln och alla publicerade repliker som hör till.

I Frågor och svar om DN Debatt finns ett avsnitt om krav och urvalsprinciper för repliker.

Allt om: DN Debatt Repliker 3381 ARTIKLAR

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Friskolor kan inte alls välja bort elever”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Miljörörelsens nedstängningspolitik fungerar inte”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Det finns ingen plan för varifrån elen ska komma”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Diagnosen utmattningssyndrom fyller en viktig roll”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Girjasdomen utvecklar principerna bakom urminnes hävd”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Garantitillägget bättre för jämställdheten”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Inget forskningsstöd för nuvarande kreditrestriktioner”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Signalerna från pensionssystemet måste gå att förstå”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Lagstiftningen behöver stå i samklang med vetenskapen”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Förslaget om startlån borde kompletteras”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Garantitillägget är mer träffsäkert för pensionärerna”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Barn och unga med könsdysfori ska erbjudas stöd”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Önsketänkande att försöka lagstifta bort könen”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Vilseledande kritik mot nya könstillhörighetslagen”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Startlån bästa bostadsförslaget för unga på många år”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Lagförslaget gör mer skada än nytta för hbtq-personer”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Vi kan inte garantera att det blir optimalt för varje individ”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Vi får inte glömma de som saknar tjänstepension”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Siffrorna kommer från skolministern själv”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Modern lag skulle stärka transpersoners makt över sina liv”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Dagens skolsystem är destruktivt och omoraliskt”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Förbjud vinsterna i skolsystemet”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Kommunala skolor har visst högre kostnader”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Almega försvarar överfinansieringen av stora friskolekoncerner”