Hoppa till innehållet

Fakta i frågan

Ökar klyftorna? Växer vårdköerna? Löser polisen fler brott? DN:s Kristoffer Örstadius fortsätter att granska viktiga frågor om samhällsutvecklingen, genom att gå till förstahandskällor och så gott det går svara på alla frågor med stor transparens och offentlig data. Två forskare läser texterna för att komma med övergripande synpunkter och minimera riskerna för felaktiga slutsatser. 2018 belönades Kristoffer Örstadius med en Guldspade som Årets nytänkare för sitt arbete med Fakta i frågan.

Allt om: Fakta i frågan 84 ARTIKLAR

SVERIGE

Fakta i frågan: Tar Sverige emot fler invandrare än grannländerna?

Invandringen till Sverige har minskat påtagligt sedan flyktingkrisen för snart sju år sedan.

SVERIGE

Fakta i frågan: Vilka är det som knarkar i Sverige?

Narkotika pekas ofta ut som drivande i gängkriminaliteten. Men vilka samhällsgrupper är det som använder …

SVERIGE

Fakta i frågan: Röstar stad och land allt mer olika?

Klyftan mellan stad och land tar allt större plats i debatten. Men röstar vi allt mer olika beroende på var …

SVERIGE

Fakta i frågan: Är inflationen farlig?

Inflationen är den högsta på 30 år. I spåren stiger räntorna. Bör vi vara oroliga?

SVERIGE

Fakta i frågan: Har Sverige för få vårdplatser?

Antalet vårdplatser per capita har minskat kontinuerligt de senaste decennierna.

SVERIGE

Fakta i frågan: Är pensionärer i Sverige fattiga?

Storleken på plånboken efter arbetslivet får allt större fokus i den politiska debatten.

SVERIGE

Fakta i frågan: Får alla plats i skyddsrummen?

De senaste 15 åren har Sveriges befolkning vuxit med 1,3 miljoner invånare. Ändå har bara ett fåtal nya …

SVERIGE

Fakta i frågan: Har gängen slutat skjuta i Malmö?

Skjutningarna har minskat kraftigt i Malmö efter projektet Sluta skjut. Nu ska modellen lanseras i fler …

SVERIGE

Fakta i frågan: Hur stor är risken för en bostadskrasch?

Prisutvecklingen på bostäder överträffar de vildaste förväntningarna. Sedan år 2000 har huspriserna, justerat …

SVERIGE

Fakta i frågan: Kan Sverige klara av matförsörjningen på egen hand?

Tillgång på mat är avgörande vid en allvarlig samhällskris. Skulle maten räcka i Sverige om det värsta …

SVERIGE
DN:s Kristoffer Örstadius granskar vad som är känt om barns betydelse för smittspridningen av covid.

Fakta i frågan: Har barn varit drivande i smittspridningen?

Barn med covid-19 får i regel enbart milda symtom. Men vilken roll har barnen haft i den allmänna …

SVERIGE

Fakta i frågan: Sätter friskolor glädjebetyg?

Friskolor är i genomsnitt mer generösa i betygssättningen än kommunala skolor, visar DN:s granskning.

SVERIGE

Fakta i frågan: Är svenskarna bland de ensammaste i världen?

Det sägs ofta att svenskarna är bland världens ensammaste folk. Stämmer det verkligen?

SVERIGE

Fakta i frågan: Vilka är det som skjuter?

Sverige har gått från botten till toppen i Europa när det gäller dödsskjutningar.

SVERIGE

Fakta i frågan: Vad är det som händer med elpriset?

Nya topprekord. Enorma prisskillnader i landet. Elpriserna har skenat under hösten och väckt politisk debatt.

SVERIGE

Fakta i frågan: Var privata äldreboenden sämre än kommunala på att skydda de äldre?

Inget tyder på att privata äldreboenden skulle vara varken sämre eller bättre än de kommunala på att skydda …

SVERIGE

Fakta i frågan: Vilka är de ovaccinerade?

Samtidigt som vaccineringen av 12–15-åringar snart börjar har fortfarande många i den övriga befolkningen …

SVERIGE

Fakta i frågan: Är Sveriges ungdomsarbetslöshet bland Europas högsta?

De officiella siffrorna för ungdomsarbetslösheten i Sverige är bland de högsta i EU.

SVERIGE
Pisa-proven. Hur säker är slutsatsen om en förbättring av resultaten i svensk skola?

Fakta i frågan: Kan vi lita på Sveriges Pisa-resultat?

De två senaste Pisa-proven har visat ett trendbrott i svenska elevers kunskapsresultat.

SVERIGE

Fakta i frågan: Hur många liv har vaccinet hittills räddat?

Uppskattningsvis har flera tusen liv räddats i Sverige tack vare vaccinationen mot covid-19.

SVERIGE

Fakta i frågan: Varför ökar bostadspriserna så mycket?

Prisökningarna på villor och fritidshus är historiskt höga – trots pågående ekonomisk kris.

SVERIGE

Fakta i frågan: Har överdödligheten under pandemin varit högre i Sverige än andra länder?

Sveriges överdödlighet förra året var i huvudsak koncentrerad till personer över 65 år.

SVERIGE

Fakta i frågan: Klarar sig Sverige utan kärnkraft?

Hälften av alla landets kärnkraftsreaktorer har lagts ned – och det svenska elsystemet har blivit mer sårbart …

SVERIGE

Fakta i frågan: Hur stor är vårdskulden efter covid-19-pandemin?

Pandemin har trängt undan annan vård. Dessutom uppsöker svenskar vården i mindre utsträckning.