Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

Fakta i frågan

Ökar klyftorna? Växer vårdköerna? Löser polisen fler brott? DN Kristoffer Örstadius fortsätter att granska viktiga frågor om samhällsutvecklingen. Vi går till förstahandskällor och försöker så gott det går att svara på alla frågor med stor transparens och offentlig data. Två forskare läser texterna för att komma med övergripande synpunkter och minimera riskerna för felaktiga slutsatser.

Allt om: Fakta i frågan 46 ARTIKLAR

SVERIGE

Fakta i frågan: Vilken förändring i vardagen gör bäst nytta för klimatet?

Svensken släpper i genomsnitt ut tio ton växthusgaser per år. För att nå Paris-avtalets 1,5-gradersmål skulle …

SVERIGE

Fakta i frågan: Hur stora är bostadsskulderna?

Hushållens skuldsättning har ökat kraftigt de senaste decennierna. Enligt Finansinspektionen har dock hushåll …

SVERIGE

Fakta i frågan: Är det ordning och reda i skolan?

Drygt sex av tio högstadieelever anser sig ha studiero på lektionerna. Det visar Skolinspektionens elevenkät.

SVERIGE

Fakta i frågan: Håller landsbygden på att dö?

Livsmedelsaffären har försvunnit från nästan var femte landsbygdsort de senaste 18 åren. Det visar DN:s …

SVERIGE

6 x Fakta i frågan: Lag och ordning i Sverige

Varje vecka sedan i vintras har DN:s Kristoffer Örstadius granskat väljarnas viktigaste frågor under …

SVERIGE

Fakta i frågan: Löser polisen färre brott?

Polisens brottsuppklaring har försämrats de senaste åren. Till exempel minskade personuppklaringsprocenten …

SVERIGE

Fakta i frågan: Är utrikesfödda överrepresenterade i brottsstatistiken?

Utrikesfödda är överrepresenterade i kriminalstatistiken, särskilt vad gäller den grova brottsligheten. Det …

SVERIGE

Fakta i frågan: Så är läget i den svenska skolan – sammanfattningar

Varje vecka sedan i vintras har DN:s Kristoffer Örstadius granskat väljarnas viktigaste frågor under …

SVERIGE

Fakta i frågan: Är friskolor bättre än kommunala skolor?

Det mesta talar för att resultatskillnaderna mellan friskolor och kommunala skolor är ganska små. Men de …

NYHETER

Fakta i frågan: Invandring och integration i Sverige – sammanfattat

Varje vecka sedan i vintras har DN:s Kristoffer Örstadius granskat väljarnas viktigaste frågor under …

SVERIGE

Fakta i frågan: Hur rustat är Sverige militärt?

Förra året var Sveriges försvarsutgifter rekordlåga i förhållande till BNP. Trots växande säkerhetspolitiska …

SVERIGE
DN, Johan Nilsson/TT

Fakta i frågan: Hur stort är lönegapet mellan män och kvinnor?

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskar. Men det är långt kvar innan lönerna blir jämställda.