Hoppa till innehållet

Forskningspolitik

Allt om: Forskningspolitik 173 ARTIKLAR

LEDARE

Jens Runnberg: Wallenbergarnas forskningssatsning borde vara ett föredöme för staten

DN DEBATT

DN Debatt. ”Ge alla utländska forskare permanent uppehållstillstånd”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Kritik mot forskningsetisk nämnd beror på missförstånd”

DN DEBATT

DN Debatt. ”Gör om lagen så att jurister inte stoppar viktig forskning”

DN DEBATT

DN Debatt Repliker. ”Utredningen löser inte den ohållbara situationen för högskolornas avancerade teknikmiljöer”

DN DEBATT

DN Debatt. ”Utveckla politiska styrningen av forskningens infrastrukturer”

KULTUR

Detaljerat om forskarlivets lycka och vånda

I ”Forskarliv” skriver historiker i efterkrigstidens Sverige om sina drivkrafter och yrkets utmaningar.

KULTUR

Sverker Sörlin: Därför är framgångsrik miljöpolitik en välfärdspolitik som samtidigt gynnar miljön

LEDARE

Jens Runnberg: Vi behöver också klimatoptimism – inte bara undergångsscenarier

SVERIGE
”Kunskapstillväxten har varit så enorm att det inte finns någon som kan allt. Det absolut mesta vi vet kommer från experter, så om man tappar tilliten till dem så tappar man också merparten av sin kunskap”, säger Åsa Wikforss.

”Okunskap blir lätt till en ond cirkel”

Vad kan det betyda för vetenskap och innovation om både förmågan och viljan att ta till sig evidens minskar i …

SVERIGE
Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.

Nytt forskningsprogram om pandemier ska stärka Sveriges motståndskraft

Även om Sverige på många sätt stod väl rustat när pandemin kom så måste vi vara ännu bättre förberedda inför …

SVERIGE
Tre av fyra virus som sprids mellan människor i dag, däribland covid-19, kan härledas till djur. Zoonosforskning går ut på att provta djur och få en så bra förståelse för virusen som möjligt, så att man är bättre förberedd vid mutationer som leder till spridning bland människor.

”Vi måste tänka proaktivt – inte bara reaktivt när det smäller till”

Även om vi är mitt inne i en pandemi måste vi redan nu börja förbereda oss för nästa, menar forskarna.