Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

New public management

Allt i ämnet. 22 ARTIKLAR

REPLIKER

”Resultatstyrning behöver inte ha koppling till NPM”

SLUTREPLIK DN DEBATT 8/11. Ett gott exempel är de nationella kvalitetsregister som läggs till grund för en evi…

REPLIKER

”Allt tydligare att mätandet har sina gränser”

REPLIK DN DEBATT 8/11. Claes Sandgren är provocerad. Det är ett intressant tecken i tiden. I sitt inlägg tar h…

DN DEBATT
Det behövs utvärderingar som möjliggör lärande och förbättringsarbete samtidigt som de skapar transparens om verksamhetens kvalitet, vilket hjälper medborgarna att ställa krav, skriver Claes Sandgren.

”Slå vakt om mätsamhället – annars får vi köer och byråkrati”

DN DEBATT 8/11. Inflytelserika opinionsbildare varnar för ett mätsamhälle av farliga dimensioner som invaderar…

LEDARE

Per Svensson: Fräls oss från pedanternas siffertyranni

DN DEBATT
Medarbetare och chefer bör ges ökade möjligheter att testa nya sätt att arbeta över organisations- och professionsgränser, under fria former och med större utrymme för innovation, skriver artikelförfattarna.

”Tillit till medarbetare helt avgörande i dagens samhälle”

DN DEBATT 14/6. Mer tillit och handlingsutrymme för enskilda inom arbetslivet är helt nödvändigt. Vi lever i e…

DN DEBATT
Nästan varannan undersköterska anser att bemanningen i äldreomsorgen är så låg att det innebär en risk för de äldre och i förskolan hinner var femte barnskötare inte ta pauser eller gå på toaletten. Det är oacceptabelt, skriver Tomas Baudin.

”135.000 fler behövs i svensk välfärd nästa mandatperiod”

DN DEBATT 27/3. Enligt nya beräkningar från Kommunal behöver det anställas 135.000 fler i välfärden under den …

DN DEBATT
Blicka västerut. Mot Norge. Där finns ett system där läkaren sätter tak för hur många patienter som kan vara listad hos hen. Det är fullt rimligt att det är sjukvårdspersonalen som själva bestämmer och tar ansvar för arbetsbelastningen, skriver Sara Banegas.

”Så lyckades vår vårdcentral slippa använda hyrläkare”

DN DEBATT 18/3. På två år har vi lyckats vända en underbemannad vårdcentral till en tillväxtverksamhet med 15 …

REPLIKER

”Viktigt våga presentera obekväma forskningsresultat”

SLUTREPLIK DN DEBATT 11/2. När opinionsstormar drar fram är det inte forskarsamhällets uppgift att undergivet …

DN DEBATT
Om man utgår från en anställningstid om 20 år är en någotsånär rimlig uppskattning att femton procent av de anställda kvinnorna blivit utsatta för vad de själva uppfattar vara sexuella trakasserier någon gång under en tjugoårsperiod. Dessa undersökningar har länge varit allmänt tillgängliga, skriver Bo Rothstein.

”Felaktig tolkning av metoo riskerar att skada tilliten”

DN DEBATT 11/2. Om anställda på landets arbetsplatser utgår från att de med stor sannolikhet kommer att bli se…

REPLIKER

”Tillit är inte kostnadsfritt”

REPLIK DN Debatt 16/12. På en arbetsmarknad där uppsägning svårligen låter sig göras kan tillit inte användas …

DN DEBATT
Även om man kontrollerar för en stor mängd bakgrunds- och omgivningsfaktorer kvarstår betydande skillnader i resultat mellan olika skolor. Det antyder att det är faktorer i varje enskild skola snarare är avgörande och där märks bland annat betydelsen av att skolledningen lyckas skapa förtroende hos lärarna, skriver artikelförfattarna.

”Tillit till medarbetarna ökar både effektivitet och kvalitet”

Den teoretiska basen är solid. Genom att minska detaljstyrningen kan man öka effektiviteten, kvaliteten och ar…

DN DEBATT
Föreställningen om att lärare bara kan och ska göra en sak – klassrumsundervisning och därtill hörande aktiviteter – ligger som en hämsko över läraryrket och förhindrar snarare än förbättrar möjligheterna till en utvecklad professionalism, skriver artikelförfattarna.

”Förstelärarreformen har stärkt lärarprofessionen”

Den starka kritiken av förstelärarreformen förbiser på ett antal punkter centrala och goda idéer i reformen. I…