Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Resor

Knapp majoritet tycker EU är bra

Foto: TT

Svenskarna är även i år lite mer positivt inställda till EU än medborgarna i andra medlemsländer.

I unionen som helhet är det en knapp majoritet som tycker att EU är bra för det egna landet.

Vad den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskapet och presidentvalet i USA haft gemensamt är misstro.

Väldigt många människor anser att deras åsikter inte blir hörda och att de beslutande organen sköts av en politisk elit. Den misstron växer i flera europeiska länder och syns även i den senaste Eurobarometern som görs på uppdrag av EU-parlamentet.

Positivt för EU är att 71 procent av medborgarna i unionen anser att det som förenar européerna är viktigare än det som skiljer dem åt. 60 procent anser att deras land dragit nytta av medlemskapet, en klar ökning mot tidigare mätningar.

Däremot svarar bara 53 procent på en snarlik fråga att EU är bra för det egna landet, vilket är en minskning med 2 procentenheter jämfört med förra undersökningen 2015. 54 procent anser att EU ”går åt fel håll”, en ökning med 13 procentenheter.

De svenska svaren i undersökningen är genomgående klart mer positiva. 64 procent anser att EU är bra för Sverige, en ökning med 5 procentenheter sedan 2015.

27.768 EU-medborgare deltog i undersökningen som genomfördes 24 september till 3 oktober.