Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sport

Anorexi vanligare bland idrottare

Ätstörningar hos elitidrottare är vanligare än hos befolkningen i stort.
–  Vi tappar många idrottare eftersom kunskapen om de här frågorna är för dålig, säger Petra Lundström, ansvarig för idrottsnutrition hos Riksidrottsförbundet och doktorand på Karolinska Institutet.

I Sverige har ingen heltäckande undersökning gjorts för att undersöka om förekomsten av ätstörningar bland elitidrottare är större än hos övriga befolkningen.

Det har däremot gjorts i Norge, och den undersökningen visar att idrottare i högre grad drabbas av ätstörningar än övriga.

Det är också i grannlandet Norge som Petra Lundströms hittar inspiration till hur man ska tackla problemet även här i Sverige.

Där jobbar man sedan flera år tillbaka hårt både på att sprida kunskap om de här frågorna, och att hitta effektiva och framgångsrika sätt att hjälpa dem som drabbas.

För enligt Petra Lundström är okunskapen och fördomarna om de här problemen stora i Idrottssverige, såväl hos aktiva, ledare och föräldrar.

– En idé, som jag också jobbar en del med för att förverkliga, vore att skapa en webb-baserad utbildning på olika nivåer. Där skulle man till exempel kunna börja med Riks­idrottsgymnasierna och kort och gott lägga in det i skolplanen, säger Petra Lundström.

– När eleverna lämnar Riks­idrottsgymnasiet ska de ha gått den här utbildningen, och efter det kan de beviljas individuell rådgivning och hjälp med maten för det måste de få oavsett vilken sport de ägnar sig åt.

Även när det gäller att ta hand om de idrottare som drabbas av problem med ätstörningar i olika former är Norge ett föregångsland.

Där finns ett centrum där man har samlat all kunskap, och dit aktiva och ledare kan vända sig.

Anorexia Athletica

Anorexia Athletica är en konstellation av stört ätbeteende som skiljer sig från spektrat mellan anorexia nervosa och bulimia nervosa. Det finns inte beskrivet i DSM (mental health diagnostic manuals) men förekommer i litteraturen. Ibland används utryck som tvångsmässig träning och överdriven träning. Anorexia Athletica är relativt vanligt hos elit och subelit.
Det är vanligast inom idrotter där en liten kroppsstorlek påverkar förmågan till prestation eller inom idrotter som är viktrelaterade på annat sätt. Det är framför allt relaterat till prestation mer än allmänna kroppsideal. Det tar sig uttryck genom ett överdrivet idrottande och/eller lågt energiintag.