Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

Sport

Bandyhall i Tallkrogen blir bandyhall i Gubbängen

Foto: Niklas Larsson/Bildbyrån

Planen var att det skulle byggas en bandyhall i Tallkrogen. Nu anses Gubbängens idrottsplats var mer lämplig för ändamålet.

Beräknad kostnad: 175 miljoner kronor.

Turerna har varit många angående uppförandet av en träningshall för bandysporten i Stockholm.

– Jag förstår att det funnits en stor besvikelse hos klubbarna att beslutet dragit ut på tiden, men det viktigaste är att få hallen på plats. Det är en förutsättning för bandyns framtid, säger Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholms Stad.

Behovet av en ny skridsko- och bandyhall har varit stort och Stockholms Stad fattade också beslutet att uppföra en anläggning i Tallkrogen för ett år sedan.

– Tyvärr upptäckte vi att Tallkrogen var en komplicerad plats att bygga en sådan stor anläggning på som det handlar om till en rimlig kostad, säger Emilia Bjurgren.

Det var framför allt närheten till världsarvet Skogskyrkogården som ställde krav på utformningen och för att klara detaljplanen behövde hallen vara nedgrävd vilket påverkade dagvattenledningar och cykelstråk.

Kostnaden blev alldeles för hög.

Nu står det klart att en ny inriktning tas.

– Vi har bett våra förvaltningar att hitta en annan plats för en hall som bandyn såväl behöver. Underlaget har visat att förhoppningsvis Gubbängen är en bättre plats att bygga på. Gubbängen var också den plats vi tittade på från början, säger Emilia Bjuggren.

Kostnaden för den nya hallen beräknas till 175 miljoner – betydligt dyrare än de 110 miljoner som var kalkylen i Tallkrogen.

– Initialt fanns det en beräkning att en enklare bandyhall skulle kosta 110 miljoner kronor. Men i och med att vi haft ett anbud på Tallkrogen ute landade vi långt över detta. Nu är bedömningen när vi inte har den komplicerade platsen, men i övrigt samma konstruktion som den tänkta i Tallkrogen, så borde vi klara 175 miljoner. Förhoppningsvis är det här ett stabilare underlag, säger Emilia Bjuggren.

Med hänsyn till utredningstid och beslutsgång bedöms byggstart kunna ske våren 2017 och invigning inför höstsäsongen 2018.

– Vi planerar att bygga in den befintliga bandybanan och samtidigt uppföra en ny utomhuspist på Gubbängen, säger Emilia Bjuggren

Vad händer nu?

– Vi kommer att på nästa nämnd att lägga fram förslaget och formellt avbryta upphandlingen på Tallkrogen. Samtidigt ger vi våra förvaltningar uppdraget att förbereda byggandet på Gubbängen. Ett nytt beslut måste också fattas av kommunfullmäktige när det handlar om så stora summor, säger Emilia Bjuggren.