Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-21 11:20

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sport/darfor-vill-rf-basen-inte-valja-in-e-sport/

Sport

Därför vill RF-basen inte välja in e-sport

E-sport ser ut att få nobben som nytt förbund i Riksidrottsförbundet. Ett problem som RF-basen Björn Eriksson ser med e-sport är våldsbejakande spelformer. Foto: Shutterstock

Idrotten står inför stora förändringar kring anslutningsformer och bidragssystem. Två idrotter föreslås få lämna gemenskapen, Friskis&Svettis kommer in, men det finns inte plats för e-sport. 

– Vi har varit lite sena att reagera, men det ligger i folkrörelsens karaktär, erkänner Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.

Rätta artikel

Riksidrottsmötet i Jönköping i slutet av maj ser ut att bli Björn Erikssons näst sista som RF-bas. Två år senare planerar han att tacka för sig och sätta sig på läktaren. Då vill han att landets största folkrörelse ska ha kommit en bra bit på vägen med de stora förändringar som Riksidrottsstyrelsen (RS) föreslår till årets stämma.

Problemen med att färre idrottar, att de som idrottar gör det kortare tid, samt att alla av olika skäl inte kan vara med ska mötas med resoluta handlingar.

Med karaktäristisk målande vokabulär talar Björn Eriksson om ”skrytvalsen” och ”problempolka” och syftar på att idrotten har mycket att vara stolt över men också brottas med problem. 

– Om vi inte ser de här tecknen kommer vi inte att fritas från den väg som många andra folkrörelser har fått vandra. Därför krävs det att vi vidtar åtgärder, säger Eriksson.

Björn Eriksson. Foto: Magnus Hallgren

De förslag till förändringar som RS presenterade på fredagen lär bli omdiskuterade. För första gången i RF:s historia föreslås att två medlemsförbund ska uteslutas: Svenska kälksportförbundet och Svenska landhockeyförbundet. Skälet är att de inte når upp till kriteriet om 25 medlemsföreningar.

Kälksportförbundets generalsekreterare Niclas Bentzer uttryckte i torsdags stark oro och kritik över beslutet, som han menar riskerar att utrota hans sport i landet.

Björn Eriksson säger att han inte vill att idrotter försvinner, men anser att RF måste agera eftersom antalet specialförbund, i dag 71 stycken, tenderar att växa. Många mindre sporter lockas av det miljonbidrag som utgår om man står på egna ben. Eriksson vill se större och starkare förbund och uppmuntrar till samgåenden. Han nämner bilsport och kampsport som två exempel där det redan skett på ett bra sätt.

Enligt förslag från den så kallade anslutningsutredningen vill RS dela in förbunden i stora (fler än 50 föreningar) och små (färre än 50 föreningar), där de senare föreslås få ett anpassat, det vill säga mindre, stöd. Dessutom skapas kategorin idrottsnätverk, idrotter som står utanför RF, men som vill in och kan få hjälp.

– Det här är inte frågan om att sporten ska komma i kläm, utan det handlar om att minimera administration, som gör att man kan koncentrera sig på sitt idrottsutövande. Vi vill ha en mer effektiv och ansvarsfull fördelning av stödet. Kakan växer inte, men vi vill dela den på ett annat sätt, säger Eriksson.

RF fördelar årligen två miljarder kronor från staten. För att stimulera förbund att samarbeta kommer det att bli lättare att få pengar till administration om man är ett större förbund. RS vill dessutom avsätta 25 miljoner som ska hjälpa till för att hitta samverkansmöjligheten. 

Eriksson säger att det här inte enbart handlar om de små utan berör alla.

– Det stora problemet är om de stora inte är beredda att öppna sin dörr och bara ser till sitt eget. Hela modellen hänger på att man har en vidsyn och tar emot andra, säger Eriksson, som inte vill se sporter bryta sig ur det förbund man tillhör i dag. 

Det är anledningen till att cheerleading och kanotslalom inte får RS gillande som nya medlemmar. Det blir också nej till starkt växande padel samt e-sport, trots att den elektroniska sporten uppfyller kravet på 25 medlemsföreningar. Eriksson är medveten om att beslutet kommer att väcka diskussion och motiverar.

– E-sport har fallit från 35 till 27 medlemmar. Det är inte de själva som sätter upp sitt regelsystem, så som vår kravlista säger, utan det ligger kommersiella krafter bakom. Dessutom är de här virtuella formerna på väg in i andra idrotter som fotboll. Bilsporten har det sedan länge, säger Eriksson och pekar även på att det finns värderingsgrunder inom e-sport som är kontroversiella eftersom det kan handla om våldsbejakande spelformer.

Match i e-allsvenskan mellan Malmö och Häcken. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Friskis&Svettis däremot får ja och föreslås bli enda nya sport att väljas in. Huvudargumentet är enligt Eriksson att den stora rörelsens verksamhet går hand i hand med idrottens målsättning för 2025, att alla ska kunna idrotta.

En annan stor förändring rör bidragssystemet, som RF-basen menar är för krångligt som det ser ut i dag. Det ska bli enklare och därför föreslår styrelsen att stämman antar ett antal grundläggande principer som är vägledande för hur stödsystemet ska se ut och att utformningen av systemet överlåts till RS.

Det kan tolkas som att RS får större makt, men Eriksson menar att fördelningen kan jämföras med riksdag och regering. 

– Om styrelsen och jag är så korkad att vi vansköter det här är sannolikheten mycket stor för att vi kommer att få rejält med däng av stämman. Jag menar att makten för Riksidrottsmötet ökar om man kan kontrollera vilka principer som ska gälla, säger han och hoppas att det nya systemet ska gälla från 2020.

Ett tredje stort område gäller etiska frågor. Idrotten har under senare år drabbats av en lång rad problem som man haft svårt att tackla. Eriksson menar att det finns en tendens till att det görs juridik till exempel av sexuella övergrepp och matchfixning och att en friande dom i tingsrätten lätt gör att man säger: ingenting hände.

Därför vill idrotten nu vid sidan av visselblåsarfunktioner, idrottens ombudsman och etisk kod göra en revidering av styrdokumentet ”Idrotten vill”, som är från 90-talet.

Även när det gäller etiska avvägningar menar Eriksson att det skett förändringar i samhället som gör förändringar nödvändiga.

– Precis som i lagtext upptäcker man efter 20-30 år att det hänt saker som inte fångats upp. Jag tycker att det är respektfullt mot idrotten att göra den här moderniseringen, utan att ändra det fundamentala, säger han.

RS-förslagen har redan väckt diskussion och det lär bli het debatt i Jönköping den 24-26 maj. Eriksson är beredd på det.

– Det här är ett vägval för idrotten, säger RF-basen.

Läs mer: 

Styrelseförslaget: Kasta ut förbund och nobba e-sport 

Kälksportförbundet: ”Vi riskerar att utrotas”