Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
Sport

Förstudie om OS i Stockholm 2026

Foto: Terje Pedersen/TT

Stockholm har tagit första steget mot en ansökan om att få arrangera vinter-OS 2026.

En förstudie ska vara klar den sista februari. Men redan nu är politikerna eniga: ett OS får inte drabba skattebetalarna.

– Jag tycker det är rätt attityd, säger Stefan Lindeberg, ordförande i SOK, Sveriges olympiska kommitté.

I januari 2014 sa Stockholms kommunfullmäktige nej till att arrangera vinter-OS 2022.
Ett nej som SOK-ordföranden Stefan Lindeberg i dag har den största förståelse för:

– Då fanns hela debatten om Sotji med alla negativa förtecken om korruption, antigay-lagar, migrantarbetare, misshandel och miljöförstöring och skenande kostnader.

– Det är långt ifrån det vi vill att OS ska stå för, så jag förstår att politikerna i starten av ett valår inte tyckte att OS var ett projekt som lockade, säger Stefan Lindeberg.

Nu gick vinter-OS 2022 till Peking. Ett beslut som tvingat IOK att ändra förutsättningarna för länder som vill arrangera ett OS.

– Det fanns en oro för att OS håller på att tappa sitt värde. Det måste bli möjligt för mindre och demokratiskt styrda länder att stå som värdar för OS, annars tappar OS sin attraktionskraft, förklarar Stefan Lindeberg.

IOK har nu fördubblat sitt ekonomiska bidrag till städer som ska arrangera OS, vilket minskar risken för ekonomiska bakslag.

Man kräver också att städerna ska följa de internationella konventionerna för arbetsrätt och miljö och man har också ändrat ansökningsproceduren så att alla beslut ska vara demokratiskt förankrade.

Förändringarna har återigen öppnat dörren för Stockholm. Och SOK och Stefan Lindeberg har fortsatt att arbeta för att staden ska ansöka om vinterspelen 2026.

Foto: Emil Wesolowski

Under hösten har SOK-ordföranden besökt de flesta partigrupperna i Stadshuset för att informera om de nya förutsättningarna och hans lobbyarbete tycks ha fallit väl ut.

Redan i slutet av förra året beslutade majoriteten att inleda en förstudie av vad det skulle innebära att arrangera vinter-OS 2026. Den förstudien ska vara klar den sista februari.

Grunden för förstudien är den utredning som gjordes inför 2022 och de nya förutsättningar som IOK beslutat om.

– Jag vill ha alla fakta på bordet, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S). Vi måste känna till vad vi kan gå vidare med och som vi kan ha en förutsättningslös diskussion med de andra partierna om.

Efter dessa förhandlingar kan det sedan bli aktuellt att ta beslut om att tillsätta en stor OS-utredning. När det beslutet kan tas är fortfarande osäkert.

– Min förhoppning är att det ska gå så fort som möjligt, att vi ska kunna vara klara innan sommaren, men det kan också bli senare, säger Karin Wanngård.

– Alla politiska partier kan utifrån förstudien gå tillbaka till sina interna beslutsprocesser för att ta reda på om man är positiva eller negativa till ett vinter-OS i Stockholm.

Redan nu kan man konstatera att det finns en försiktigt positiv inställning till ett vinter-OS bland de politiska partierna i Stadshuset.

Mest positiv av de ledande politikerna är Karin Wanngård.

– Det har jag varit länge, säger hon. Vi är duktiga på att arrangera stora evenemang i Stockholm och det är bra för vår besöksnäring och för jobben.

– Det är ju så att Stockholm är ett föredöme runt om i världen då det gäller hur vi jobbar med miljöfrågorna och tillgänglighet. Så det vore kul att dela det goda exemplet och visa att man kan arrangera ett OS utifrån en befintlig infrastruktur.

Moderaternas Anna König Jerlmyr betonar att partiet inte tagit ställning till en slutgiltig ansökan.

– Men vi är beredda at ge vårt stöd till fortsatta förstudier. Vi ser värdet av att det blir demokratiska stater som i större utsträckning ansöker om OS, säger hon och menar att läget är annat mot 2014 då man sa nej.

– Det är en jättestor skillnad. Det är bättre förutsättningar nu, ekonomiskt, men också när det gäller genomförandet. Vi skulle vara stolta om det var så att Stockholm kunde arrangera det, men vi har inte tagit ställning utan det förutsätter att inte skattebetalarna eller Stockholms ekonomi belastas hårt.

Karin Wanngård är inte orolig för de satsningar som måste göras. Flera arenor finns redan i form av Tele 2 och Friends.

– Vi behöver komplettera med en skridskoarena och vi måste komplettera med en OS-by, men det ser inte vi som något problem. Det handlar om tusen till två tusen lägenheter och det klarar vi av.

Liberalernas Lotta Edholm är också i grunden positiv till vinter-OS:

– Men det får inte ske på bekostnad av skattebetalarna och andra viktiga åtaganden. Om man bara inriktar sig på idrott så är det en enorm brist på idrottshallar, simhallar, ishallar och ridhus i stan.

– För oss är det mycket viktigare än ett arrangemang som varar bara ett par veckor, säger Lotta Edholm.

Miljöpartiets Daniel Helldén har svårt att se Stockholm som en OS-stad. I alla fall på vintern.

– Jag hade haft större förståelse för de här diskussionerna om man pratat om ett sommar-OS. Vi har inte satt ner foten, men jag har svårt att se att Stockholm skulle vara en klockren stad för vinter-OS, säger trafikborgarrådet.

SOK-ordföranden Stefan Lindeberg tycker att Stockholmspolitikernas inställning är sund.

– Jag tycker det är rätt attityd. Man ser möjligheterna i ett OS, men att det ska genomföras på ett sätt som vi kan stå för värderingsmässigt och hållbarhetsmässigt.

– Och att det inte belastar skattebetalarna. Det är den inställning man ska ha, nyfiket positivt, men med reservationen att ekonomin måste hålla, säger Stefan Lindeberg.

Fakta. Vägen fram till en OS-ansökan

2016

 • Februari: Stockholms Stad beslutar om att inleda en förstudie om vinter-OS i Stockholm 2026. Slutrapport 290 februari.
 • September: Stockholm, Botkyrka och Huddinge kommuner beslutar om en större utredning ska göras. Representanter från IOK, Internationella olympiska kommittén, deltar i utredningsarbetet.
 • Oktober: OS-utredningen klar.
 • Årsskiftet 2016/2017: Stockholm, Botkyrka och Huddinge kommuner tar ställning och överlämnar OS-utredningen till regeringen.

 

 

 

2017

 • Januari: Regeringen skickar OS-utredningen på remiss.
 • Hösten: OS-ansökan prövas och med som en post i budgetpropositionen .
 • September/oktober: Stockholms stad och övriga kommuner fattar beslut om att ansöka om att få arrangera vinter-OS 2026. Den formella ansökan överlämnas till IOK, Internationella olympiska kommittén.

2018

 • IOK fattar beslutet om vilken stad som får arrangera vinterspelen 2026.

IOK:s förändrade krav och bidrag

 • Internationella olympiska kommittén, IOK, har fördubblat bidraget till de som ska arrangera OS, från 440 miljoner dollar till 880 i miljoner dollar. I dagens penningvärde runt sju miljarder kronor. Det gör att den ekonomiska risken för de arrangerande städerna minskar.
 • Arrangörerna måste garantera att de följer de internationella konventionerna om arbetsrätt och miljö. OS ska stå för hållbarhet.
 • Förändrad beslutsprocess som innebär att besluten ska hinna vara ordentligt demokratiskt förankrade.