Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-17 15:02

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sport/styrelseledamot-i-konstakningsforbundet-anklagas-for-repressalier-mot-barn/

Sport

Styrelseledamot i konståkningsförbundet anklagas för repressalier mot barn

DN har de senaste veckorna skrivit om träningsklimatet för barn och unga inom konståkningen. Åkare och föräldrar har vittnat om en utbredd tystnadskultur. Foto: Luca Bruno/AP

En konståkningstränare i Stockholmsområdet ska granskas av Riksidrottsnämnden. Detta efter anklagelser om repressalier mot barn och brott mot sportens uppförandekod.

Tränaren är samtidigt styrelseledamot i Svenska konståkningsförbundet.

– Jag vill inte uttala mig om saker som är under utredning, säger förbundsordföranden Katarina Henriksson.

I våras fick en inom konståkningen välkänd tränare inte förlängt kontrakt med en klubb i södra Stockholmsregionen.

Tränaren – som även är ledamot i Svenska konståkningsförbundets styrelse – hade enligt föreningen en ledarstil som inte rimmade med idrottens värdegrund.

 ”Barn i verksamheten mådde dåligt och kände sig nedtryckta”, skriver föreningen i en inskickad handling till Riksidrottsnämnden (RIN) medan föreningens vice ordförande utvecklar för DN:

– Vi upplevde att tränaren hade en auktoritär, pikande ledarstil där vi hade barn som fick ont i magen.

– Barn kunde få höra att ”det är tur att du åker i vit klänning så du smälter in i isen”. Vi hade åkare som inte vågade fråga om de inte förstod, av rädsla för att tränaren skulle bli arg. Och om någon hade ont vågade de inte säga det. Vi hade upprepade möten för att det skulle förändras, men budskapet gick inte fram.

Det är dock inte ledarstilen i sig som nu är föremål för granskning.

I stället gäller det efterspelet efter att tränarens kontrakt inte förlängts, där den anmälande föreningen anser att tränaren – ihop med en kollega i en annan Stockholmsklubb – har utsatt barn och ideellt arbetande föräldrar för repressalier.

Samma kväll som tränaren meddelats att hen inte skulle få fortsätta i klubben ska barn till de styrelseledamöter som röstat för att inte förlänga tränarkontraktet ha blivit petade ur en tidigare bekräftad träningsgrupp i ett stundande sommarläger. Detta via mejl från förbundsstyrelseledamotens tränarkollega, vars klubb arrangerade lägret och där även den aktuella tränaren skulle medverka.

Barn till styrelsemedlemmar som valt att lägga ner sina röster ska inte ha påverkats.

”Det är uppenbart att (tränarna) velat straffa styrelseledamöter för deras delaktighet i beslutet att inte förlänga anställningen (...)”, skrev föreningen, via sin vice ordförande, i en anmälan till konståkningsförbundets etik- och disciplinnämnd redan i maj. 

”Det är fullständigt oacceptabelt.”

Anmälaren upplever att det finns en tystnadskultur inom konståkningen som upprätthålls av rädsla och hot om repressalier. 

DN har de senaste veckorna skrivit flera artiklar om träningsmiljön för barn och unga inom konståkningen, där såväl åkare som föräldrar har vittnat om ett liknande osunt klimat med ingredienser som vikthets, utskällningar och en press att träna skadade.

Efter vittnesmål i DN, Expressen och på sociala medier ska Svenska konståkningsförbundet tillsätta en extern utredning om sitt klimat. Samtidigt pågår en rad andra utredningar av konståkningen på olika nivåer inom idrotten (se faktaruta nedan).

I flera månader låg föreningens anmälan om förbundsstyrelseledamoten och tränarkollegan hos konståkningsförbundets etik- och disciplinnämnd.

Först i slutet av september fick den anmälande föreningen ett beslut skickat till sig – dock bara om tränarkollegan och utan information om vad som hänt med anmälan kring den tränare som även sitter i konståkningsförbundets styrelse.

Nämnden hade i sitt beslut även blandat ihop de anmälda personernas namn och roller. 

– Jag blev väldigt förvånad. Min spontana reaktion var att det här var gjort med vänsterhanden och att de inte har gjort någon ansträngning kring att sätta sig in i ärendet, säger föreningens vice ordförande.

– Vi vill att konståkningen ska bli sund för våra barn och har som förening starkt tagit ställning för det. Vi vill att man ska kunna lita på en etik- och disciplinnämnd inom idrotten. Det känns inte som att de har tagit anmälan på allvar.

Tränarkollegan friades av etik- och disciplinnämnden, då hen ”anses ha lämnat en rimlig förklaring till sitt agerande”.

Det beslutet har föreningen nu överklagat till Riksidrottsnämnden (RIN, svensk idrotts högsta juridiska instans). Samtidigt ska anklagelserna mot den tränare som sitter i förbundets styrelse – på grund av jävsproblematik – helt tas över av RIN, meddelade etik- och disciplinnämndens ordförande Björn Sahlin till DN i torsdags, efter att DN dagen före ringt och ställt frågor kring ärendet.

Efter DN:s intervju med Sahlin ska även en rättelse kring sammanblandningen av namn ha skickats ut till parterna.

– Självklart behandlar inte en disciplinnämnd frågor med vänsterhanden, kommenterar Sahlin.

RIN:s ordförande Krister Malmsten bekräftar att RIN kommer att behandla både föreningens överklagan kring tränarkollegan och den ursprungliga anmälan mot den tränare som är konståkningsförbundets styrelseledamot. 

Men på fredagseftermiddagen hade förbundets etik- och disciplinnämnd ännu inte skickat vidare ärendet.

Enligt Riksidrottsförbundets stadgar (kapitel 14, paragraf 8) ska bestraffningsärenden gällande styrelseledamöter i specialidrottsförbund alltid handläggas av RIN. 

Varför tog det så lång tid att fatta beslut om att skicka vidare anmälan?

Ordföranden i Svenska konståkningsförbundets etik- och disciplinnämnd, Björn Sahlin, skriver i ett sms till DN:

”Nämnden är ett organ helt friställt från SF (specialidrottsförbundet). Nämndens bedömningsgrunder är inte offentliga.”

DN har varit i kontakt med den utpekade styrelseledamoten i konståkningsförbundet, som via mejl avböjer att kommentera. I ett tidigare yttrande till förbundets etik- och disciplinnämnd, som DN har tagit del av, skriver hen dock om sommarlägret:

”Jag har inget med deras (arrangerande klubbens) upplägg att göra.”

Tränarkollegan, som friades i första instans men vars fall nu tas upp på nytt i RIN, skriver i ett mejl till DN att hen inte har tagit del av överklagan men är ”positiv till en oberoende utredning”.

Hen tillägger om sakfrågan:

”Vi har försökt att lösa en uppkommen krissituation utifrån barnens, tränarens och lägrets bästa”.

Alla barn erbjöds plats på sommarlägret skriver förbundsstyrelseledamotens tränarkollega, men fortsätter apropå petningen av vissa barn från en tidigare bekräftad träningsgrupp: 

”Då det spred sig som en löpeld vilka som ville avsluta (tränarens) tjänst i (tränarens tidigare klubb) kände vi oss oroliga att det skulle påverka såväl barn som tränare på ett negativt sätt.”

Den anmälande föreningens vice ordförande igen:

– Tränarna har inte kunnat skilja på sak och person. Vår styrelse har agerat för att ta ansvar för föreningen som helhet och för alla barn i föreningen. Det behöver inte vara någon likhet mellan hur ledamöter röstar och vad deras barn tycker.

Katarina Henriksson är ordförande för Svenska konståkningsförbundet.

Hur ser du på att en av dina styrelseledamöter är föremål för granskning i RIN?

– Jag kan inte uttala mig om ärendet för jag är inte insatt, säger Henriksson. 

– Det är föreningarna som anställer tränarna, sen att den här personen också har ett styrelseuppdrag (i förbundet) är en annan sak.

Men nu är det inte anställningen som anmälan gäller utan det faktum att barn till vissa styrelseledamöter i en förening ska ha bestraffats på grund av att deras föräldrar valt att inte förlänga tränarens kontrakt? 

– Om det är så är det återigen tråkigt. Det är olyckligt om det är så. Men jag har ingen kännedom om detaljer. 

När åkare för några veckor sedan vittnade om en liknande kultur i Solna, där en tränare efter vittnesmålen nu har stängts av, sade du att du inte såg problematiken där som utbredd i konståkningen. Samtidigt granskas en person i din egen förbundsstyrelse för liknande saker. Hur ser du på det?

– Det är ju väldigt olyckligt. Men jag menar inte att det är mer utbrett än vad jag trott från början bara för att det råkar vara en styrelseledamot som är anmäld, säger förbundsordföranden.

– Men det är därför vi tillsätter en extern utredning nu för att få veta om det här är utbrett. 

Läs mer:

Konståkare anklagar toppklubb för vikthets 

Efter larm om missförhållanden: Konståkningstränare stängs av 

Unga konståkare uppmanas skriva på om lojalitet och tystnad