Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-21 07:16

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/2600-lagenheter-ska-ge-ostberga-ett-uppsving/

STHLM

2.600 lägenheter ska ge Östberga ett uppsving

I veckan väntas stadsbyggnadsnämnden klubba igenom ett nytt program för Östberga. Foto: Kevin Chang

Östberga ska gå från att vara ett utsatt område till en attraktiv stadsdel som lockar folk i ”varierande åldrar och livssituationer”. Ytterligare 2.600 bostäder och ny skola, simhall och bibliotek ingår i planen som ska klubbas igenom på torsdagen. 

Det handlar om att öka dagbefolkningen – det är budskapet som stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) om och om igen vill förmedla. 

– Just det här med att man möter människor på gatorna. Det är det som skapar trygghet, säger han. 

Solen står högt på himlen under en av de vackraste dagarna i augusti när DN möter politikern på plats i centrala Östberga. Området har under lång tid varit omtalat som problemtyngt med återkommande rapporteringar om kriminalitet och sociala problem. 

Senast i juni diskuterades Östberga som ett av 15 områden i länet som kategoriseras som utsatta, vilket hänvisar till bland annat ”låg socioekonomisk status” och ”kriminell inverkan som utgörs av direkta eller indirekta påtryckningar”. 

Men den bilden av Östberga håller på att ändras. Och den kommer att fullständigt transformeras under det närmaste decenniet, om man får tro Joakim Larsson. 

– Östberga om 10–15 år, det kan bli en riktigt fin utveckling. Jag tror väldigt mycket på det här, säger han entusiastiskt.

Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson på plats i Östberga. Foto: Kevin Chang

Under promenaden i Östberga är en omständighet påtaglig: lugnet. Kollektivtrafiken bestående av bussarna som med jämna mellanrum passerar centrum är det kanske tydligaste tecknet på rörelse i området vid lunchtid – en tid där andra delar av Stockholm myllrar av aktivitet. Mycket få människor rör sig på gatorna och den sociala mötesplatsen verkar vara den lilla butiken där en handfull äldre män småpratar med varandra. 

Planen är att skapa ett mer livfullt Östberga genom att noggrant planera stråk med bland annat butiker och företag – och detta hänger ihop med att man lyckas få fler personer att flytta till området, berättar Joakim Larsson vidare.

– Hittills har det inte var nog folk här för att det ska bli mycket butiker i området. Problemet har ju varit att Östberga har varit en ändstation. 

Nu ska området ändras rejält. Redan i november 2015 fick stadsbyggnadskontoret uppdraget att utreda hur Östberga ska utvecklas, och det program som blev resultatet av det arbetet ska nu bli verklighet. Programmet innebär att cirka 2.600 nya bostäder ska byggas i Östberga och planen ska klubbas igenom på stadsbyggnadsnämndens möte på torsdagen den 29 augusti, berättar Joakim Larsson. 

Hur säkert är det att planen går igenom på mötet?

– Det finns en stor samsyn kring det här så det går alldeles säkert igenom, säger Joakim Larsson. 

Efter torsdagens möte och förväntade beslut kommer förvaltningen att inleda processen med att ta fram detaljplaner för de nya bostadsområdena, som förenklat beskrivet kommer att omgärda den befintliga bebyggelsen i Östberga. Förhoppningen är att själva byggnadsarbetet kan inledas i början av 2020-talet.

– Jag tror att första spadtaget kan kunna tas inom ett par år, säger Joakim Larsson. 

Förändringarna i området kommer att bli markanta. Hela Östberga kommer att utvidgas och sträcka sig bort mot Årsta. Genom planerade byggen i Årstaområdet som sträcker sig mot Östberga kommer bebyggelsen i de två områdena att alltmer närma sig varandra. Samtidigt kommer den planerade bebyggelsen att också ansluta åt Älvsjöhållet.

Den tidigare stökiga stadsdelen ska rustas upp och bli en del av Årsta och Älvsjö. Tusentals nya lägenheter planeras. Foto: Kevin Chang

För att området ska bli så levande som möjligt och där dagbefolkningen också ökar innehåller planen ett nytt stadsstråk. I beskrivningen av området går att läsa hur stråket kommer att sammanbinda Älvsjö med Årsta och att det där ”ställs krav på lokaler i bottenvåningarna på tillkommande bebyggelse, med fokus på utåtriktade verksamheter”. 

Joakim Larsson betonar vikten av hur det nya stråket ska få människor att vilja röra sig i stadsdelen. När man i tidigare stadsplanering satsade på att försöka få liv och rörelse runt ett torg är idén nu att ett stråk är mer framgångsrikt. 

– Så som det gjordes innan skapades inte förutsättningar för levande bottenvåningar där man kunde ha plats för butiker och företag. Hammarby sjöstad gjordes annorlunda och där finns just sådana bottenvåningar nu. Och nu åker man ju dit för att handla, säger Joakim Larsson berättar att han även hoppas att Östberga ska kunna få en sådan utveckling.

Stråket genom området är ett sätt att skapa genomströmning – därmed blir också Östberga mindre av en ändstation, enligt Joakim Larsson. Men även den planerade tunnelbanan mellan Fridhemsplan och Älvsjö, med en station i Östberga, kommer att gynna stadsdelen. Planen är att den ska vara klar 2035.

Illustration som visar hur Östberga ska byggas ut. Foto: SWMS Arkitektur

De olika samverkande faktorerna tros ge Östberga ett uppsving som gör att befolkningen kommer att öka markant, vilket i sin tur ger andra bieffekter, som ytterligare kommer att gynna området. 

– Det kommer att bli väldigt bra kommunikationsmässigt. En större befolkning motiverar ju både simhall, kulturverksamhet och skola och liknande, säger Joakim Larsson. 

Under ett par decenniers tid har det funnits en diskussion om att bebygga delar av Årstafältet. Motståndet har bitvis varit stort mot att röra området som bland annat används till idrotts- och fritidsaktiviteter av olika slag.

Den plan för Östberga som är tänkt att nu klubbas igenom kommer att påverka en liten del av detta omstridda fält. Dessutom finns det planer som formellt gäller Årsta om ytterligare bebyggelse på Årstafältet. 

– Det är många som är ledsna över att man nu förändrar fältet. Men det är den bedömningen vi gjorde i slutändan. Det är en avvägning vi var tvungna att göra för att utveckla Stockholm, säger Joakim Larsson. 

Vad säger du till dem som är upprörda över detta beslut?

– Det vi försöker göra nu är att förädla Årstafältet så att det blir tillgängligt för alla. Staden växer och det går inte att nyttja sådana ytor helt och håller genom att behålla dem orörda. Men vi kommer att försöka behålla möjligheterna att ha verksamheter i parkerna, även när det gäller idrott. 

En bieffekt av förändringen av Östberga är att synen på området troligtvis kommer att ändras. Den tidigare omstridda kategoriseringen som utsatt område kommer troligen att ändras påtagligt. 

– Det blir härligt för folk här att man kan få en bild av området som stämmer överens med hur människorna här känner för Östberga, säger Joakim Larsson.

Läs mer:

Större framtidstro i utsatta områden än övriga Sverige 

Ledare: Utanförskapsområden är de tomma torgens tragedi