Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
STHLM

BCG inofficiell rådgivare i kritiserad utredning om centralisering

Den statliga utredningen om centralisering av vården i Sverige har ifrågasatts av experter och konstaterats ha stora brister. 

Nu kan DN avslöja att konsultbolaget Boston Consulting Group agerat inofficiell rådgivare, och stått för centrala underlag i utredningen. 

– BCG gav oss intressant information om volym, bekräftar utredaren Måns Rosén till DN.

Texten har den 21 maj tillfogats en rättelse och den 22 maj ett förtydligande.

På Karlavägen i Stockholm den 11 november 2014 hölls ett startmöte som skulle lägga grunden till den statliga utredningen som innebär en radikal förändring av svensk sjukvård. En av Boston Consulting Groups ledande konsulter höll inför experterna en genomgång av hur antalet utförda operationer på sjukhusen påverkar resultat inom avancerad kirurgi. 

Professor Måns Rosén bjöds även in till ett möte hos konsultbolaget i deras lokaler på Gustav Adolfs torg, där han fick en 37-sidig rapport i form av en powerpoint om att centralisera vård för att förbättra resultat.

– Det var ett inofficiellt möte. Jag kommer inte i håg på vems initiativ och tycker det är irrelevant, skriver Rosén i ett mejl till DN.

BCG angav i presentationen att sjukhus som utför mellan 100-400 höftoperationer årligen visar bättre resultat än de som utför färre.

I april 2014 kom direktivet: att se över hur den högspecialiserade vården skulle kunna centraliseras för förbättrade resultat, och en mer jämlik sjukvård. I mars i år röstade en enig riksdag igenom ändringen av hälso- och sjukvårdslagen som gäller från 1 juli. Inriktningen är att fem procent av sjukvården på nationell nivå ska centraliseras. 

Som DN berättat har den statliga utredningen "Träning ger färdighet", om att centralisera specialiserad kirurgi i Sverige, blivit starkt kritiserad av experter. Utredningen som beställdes av den dåvarande alliansregeringen och leddes av Måns Rosén, uppgav att 500 liv skulle räddas av centralisering – en siffra som SVT avslöjat bygger på lösa grunder

Enligt utredningen ska endast sjukhus som utför över 50 operationer av ett visst slag få utföra dem – även det en siffra som experter och remissinstanser ifrågasätter evidensen för. 

Samtidigt larmar kirurger och forskare om att centraliseringen redan skapar köer till canceroperationer. 

Nu kan DN alltså avslöja att Måns Rosén tagit hjälp av Boston Consulting Group i sin utredning.

Ingenstans i utredningen nämns BCG:s deltagande.

Stefan Larsson, senior partner vid Boston Consulting Group.
Stefan Larsson, senior partner vid Boston Consulting Group. Foto: Marc Femenia

BCG:s seniora partner Stefan Larsson har sedan i december nekat DN en intervju, men skriver i ett mejl: 

– BCG har inte haft några formella uppdrag om centralisering av högspecialiserad vård i Sverige. Jag har inte varit formell rådgivare till den utredningen.

Måns Rosén bekräftar dock i mejl:

– BCG gav oss intressant information om volym. Liksom vi fått från cirka 1000 andra som vi träffat. Jag förstår inte riktigt detta fokus på BCG.

Rosén lyfter att BCG tillhandahållit bland annat information om hur Martinikliniken i Hamburg visat goda resultat gällande prostatacancer.

I utredningens bärande kapitel om sambandet mellan volym och kvalitet, anges i referenserna studier av BCG-knutna bolaget Ichom, Harvardekonomen Michael Porter, liksom en studie från Martinikliniken i Hamburg. I den senare refereras i sin tur till BCG:s seniora partner Stefan Larsson.

Tyska Martinikliniken, som endast fokuserar på prostatacancer och genomför tusentals operationer varje år används ofta av BCG som lysande exempel, bland annat i en artikel på DN debatt i januari. Sjukvårdens ledarskapsakademi, som BCG står bakom, arrangerar även studiebesök för läkare till Martinikliniken. 

Måns Rosén var även statlig utredare för en översyn av svenska kvalitetsregister "Guldgruvan i svensk sjukvård" 2011, som officiellt delvis baseras på en "mycket värdefull" rapport sammanställd av Boston Consulting Group. 

Rosén, som varit professor i epidemiologi, är knuten till Karolinska institutets LIME-institution, där flera forskare arbetar med värdebaserad vård genom bolaget Ivbar, och som samarbetat med Ichom och Harvard Business School i Boston.

Harvardekonomen Michael Porter som samarbetar med BCG, förespråkar även centralisering av vård. Men enligt Rosén har han inte influerats av BCG eller Porter i detta sammanhang.

– Nej, definitivt inte, säger Rosén.

Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet.
Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet. Foto: Nicklas Thegerström

Martin Ingvar, professor vid Karolinska institutet, som tillsammans med BCG och Michael Porter startat bolaget Ichom, som DN berättat om, var expert i Roséns utredning. Han skriver i ett mejl till DN att han inte sett Dokument Inifrån men förstått att siffran 500 väckt en del diskussion. 

– Det är en nivå som är svårbestämd, men min bedömning utifrån tillgänglig litteratur är att den är konservativ. En siffra kan vara osäker utan att vara riggad, skriver Ingvar. 

När det gäller underlaget lyfter även Martin Ingvar fram resultat från Martinikliniken.

Professor emeritus i kirurgi Ulf Haglund, var en av experterna som 2015 i en debattartikel i Dagens Medicin uppmärksammade bristande underlag i utredningen. Nu reagerar han mot BCG:s inblandning.

Ulf Haglund, professor emeritus.
Ulf Haglund, professor emeritus. Foto: Privat

– Det gör mig ytterligare misstänksam. BCG är inte ett vetenskapligt institut utan ett affärsdrivande bolag. Det är väldigt bra att det här lyfts fram. Så här får det inte gå till i det svenska offentliga utredningsväsendet. Det måste vara mycket mer objektivt, och mycket mindre jävigt.

Haglund ifrågasätter stora privata kliniker i större länder, som Martinikliniken, som referens i sammanhanget.

– De marknadsför sig genom att publicera egna data om sin verksamhet. Mig veterligen är datan inget som andra oberoende verifierat. Vi har ingen aning om vilken selektionsmekanism de har, vad gäller socioekonomisk struktur på patienterna och så vidare.

Umeå universitet har i remissvaret ifrågasatt uppgifterna om volymer, och tyckt att resonemanget var "förenklat". Professor i kirurgi Ulf Gunnarsson vid universitetet: 

– Att Boston Consulting Group varit inblandade är förfärligt. De har inte bidragit med någonting positivt till svensk sjukvård. Jag har läst många statliga utredningar, men från början känt att det här är helt fel. Det är ytterligare ett avslöjande som visar hur obehaglig den här soppan är, säger han. 

Ulf Gunnarsson, professor.
Ulf Gunnarsson, professor. Foto: Mattias Pettersson

Dåvarande socialminister Göran Hägglund (KD), som beställde utredningen:

– Jag minns inte vem som initierade den. Den kom till i arbetet med att utveckla vården. 

Hägglund säger sig inte heller känna till att Boston Consulting Group spelat en aktiv roll i de båda utredningar som han beställt. 

– Det är nya uppgifter för mig. Men de har ju stora kunskaper på området. 

Hägglund uttalade själv under sin tid som minister att den högspecialiserade vården skulle koncentreras till färre platser. 

– Det handlar inte om att man ska lägga ner sjukhus. Men faktum kvarstår att det spelar roll vilken mängd behandlingar man utför. Det handlar också om att använda resurserna effektivt. 

Professor Ulf Näslund, överläkare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet ingick som expert i utredningen. Han ville skriva ett särskilt yttrande mot det han ansåg vara ett svagt faktaunderlag och att akutsjukvården och samhällskonsekvenser inte utretts tillräckligt, vilket Rosén enligt honom inte medgav. Näslund kan inte påminna sig om att BCG var inblandade.

– Är det så gör det mig naturligtvis tveksam. Med allt som hänt omkring Karolinska har BCG fått en negativ aura omkring sig.

Måns Rosén ifrågasätter varför det är relevant att ställa frågor om BCG:s deltagande. Han svarar inte på varför möten med bolaget hållits inofficiellt.

– I rapporteringen tycker jag ni på DN ska ställa frågor om vilket vetenskapligt underlag personer har som säger att det inte finns ett klart samband mellan volym och resultat. Vilka systematiska översikter och studier har de för sitt ställningstagande? Media har här inte haft ett kritiskt förhållningssätt, skriver Rosén.

Konsultbolaget har återkommande förordat att svensk sjukvård snabbt behöver omorganiseras, senast i en rapport  från i februari. Där hävdar BCG i ett index-diagram att kostnaden för svensk sjukvård stigit successivt sedan 1995, jämfört med BNP. 

– Vi anser att med den metodologi som valts så kan vi med stor säkerhet dra slutsatsen att hälso- och sjukvårdskostnaderna har vuxit fortare än BNP i Sverige under perioden 1995-2016, skriver Stefan Larsson till DN.

I DN:s "Fakta i frågan" har dock reporter Kristoffer Örstadius visat att sjukvårdskostnaderna i själva verket ligger nästan konstant, runt 8-9 procent av BNP sedan 2001.

Som DN i en rad artiklar berättat, har BCG varit tongivande i att omorganisera Karolinska universitetssjukhuset enligt modellen värdebaserad vård, som enligt en rapport från Sahlgrenska universitetssjukhuset saknar evidens

Dagens Nyheter har även avslöjat att det finns stora frågetecken kring mångmiljonfakturor som DN begärt ut från Karolinska, rörande sjukhusets inköp av konsulttjänster från BCG.

Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska.
Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska. Foto: Marc Femenia

Omorganisationen har kritiserats hårt, inte minst av läkarföreningen på sjukhuset. Ordförande Yvonne Dellmark, reagerar på att BCG medverkat även i den statliga utredningen. 

– Efter det vi sett hittills är det inte förvånande, men oroande. Det finns stora risker när någon som har egna intressen tillåts få så stort inflytande över svensk sjukvård, säger hon.  

Rättelse:

I en tidigare version av texten angavs att ett möte hållits med BCG hösten 2013. Enligt Måns Rosén hölls dock mötet senare.

Dessutom angavs att Måns Rosén var professor i epidemiologi, knuten till LIME vid KI. Det är felaktigt. Han var tidigare adjungerad professor i medicinsk metodutvärdering vid LIME, dit han nu har en affiliering.

Förtydligande:

I en tidigare version av texten angav DN att det fanns stora frågetecken kring mångmiljonfakturor som BCG skickat till Karolinska. Detta har korrigerats till att det finns stora frågetecken kring de mångmiljonfakturor som DN begärt ut från Karolinska, rörande sjukhusets inköp av konsulttjänster från BCG.

 

Tidslinje utredningen av högspecialiserad vård

Oktober 2010. Resultatet av utredningen Guldgruvan i hälso- och sjukvården, en översyn av kvalitetsregistren presenteras. Utredare är Måns Rosén. BCG har bidragit med underlag. 

Oklart datum. Professor Måns Rosén deltar vid ett informellt möte på BCG:s huvudkontor i Stockholm. På mötet presenterar bolaget underlag om lämpligt antal operationer för att nå bra resultat. 

Mars 2014. Socialminister Göran Hägglund (KD) berättar på partiets kommun- och landstingsdagar att den högspecialiserade vården ska koncentreras till färre platser i Sverige. 

April 2014 Kommittédirektiven presenteras. Utredningen Träning ger färdighet ska visa hur den högspecialiserade vården ska centraliseras för att ge bättre resultat och en mer jämlik vård. 

November 2015. Utredningen lämnar in sitt betänkande. I utredningen slås fast att 500 liv kan räddas genom en centralisering så att läkarna får mer träning. 

December 2015. Professor emeritus Ulf Haglund och medicinske rådgivaren Thomas Troëng ifrågasätter utredningens slutsatser i en artikel i Dagens Medicin. Utredningen baseras på svagt underlag, enligt experterna. 

September 2017. Regeringen föreslår förändringar i hälso- och sjukvårdslagen för beslutsprocessen av den högspecialiserade vården. 

Mars 2018. Riksdagen röstar igenom en lagändring av hälso- och sjukvårdslagen som innebär att fem procent av sjukhusvården ska centraliseras. Centralisering av 10-15 procent av vården på regional nivå föreslås. 

Maj 2018. SVT:s Dokument Inifrån avslöjar stora brister i utredningens faktaunderlag. I beräkningen av att 500 liv ska räddas av centralisering, har icke-högspecialiserad vård som förlossningsvård och palliativa insatser räknats med. Dödsfall har även räknats flera gånger. 

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.