Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-12-10 21:01

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/boendeparkering-i-nyproduktion-kan-stoppas/

STHLM

Boendeparkering i nyproduktion kan stoppas

Det kan bli stopp för boendeparkering i nyproduktion. Foto: Anders Wiklund/TT

Stockholms stad överväger att säga nej till boendeparkering för bilägare som flyttar in i nybyggda hus.

– Det finns inget beslut, men det finns en relativt god enighet om detta bland kommunens förvaltningar. Vi har ett problem med tomma garage när bilister parkerar billigare på gatan, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP).

2016 fick trafiknämnden i uppdrag att utreda om dispensen för boendeparkering är förenlig med ett växande Stockholm. 

– Nu när Stockholm växer ställer många bilar på gatan till det och försvårar framkomligheten. Enligt plan- och bygglagen är grundkravet att parkering ska ske inom fastigheten, men där det inte är möjligt tillåter vi boendeparkering, säger Daniel Helldén. 

Trafikkontoret har kommit fram till att nybyggda fastigheter bör uteslutas från boendeparkeringssystemet för att inte nybyggnation ska medföra att efterfrågan på gatuparkering överstiger tillgången. 

I korthet innebär det att boende i nybyggda fastigheter, som ska ha parkering tillgodosedd på tomtmark, inte samtidigt ska kunna beviljas dispens för boendeparkering.

Trafikkontoret menar att eftersom uthyrning normalt börjar cirka ett halvt år innan en fastighet är färdigställd så blir det i ett tidigt skede tydligt för blivande hyresgäster att de inte kan räkna med boendeparkering. Uppenbart, menar kontoret, finns en uppfattning om att boendeparkering är subventionerad parkering, men det har aldrig varit syftet med systemet. 

– Att boendeparkering är en subvention till bilägare är en aspekt som brukar diskuteras, säger Daniel Helldén.

Remissinstanserna – bland annat de kommunala bostadsbolagen, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, Stockholm parkering och ett privat fastighetsbolag – är generellt positiva till en förändring. 

Men fastighetsbolaget Olov Lindgren AB anser att förslaget är fel utifrån ett rättviseperspektiv. De skriver också i sitt remissvar att ”de totala kostnaderna för boende i nybyggda fastigheter kan förväntas bli högre än för boende i äldre fastigheter som kan omfattas av boendeparkeringssystemet. Marknadsvärdet bör också bli lägre för nyproducerade bostadsrätter”.

Trafikkontorets menar i sin utredning att det är juridiskt möjligt att utesluta boende i nybyggda fastigheter från boendeparkeringssystemet, då boendeparkering i sig är ett undantag från principen om likabehandling som därför inte är tillämplig i sammanhanget. Likabehandlingsprincipen, som finns i kommunallagen, innebär att alla kommuninvånare ska behandlas lika.

”Nu när Stockholm växer ställer många bilar på gatan till det och försvårar framkomligheten”, säger Daniel Helldén. Foto: Beatrice Lundborg

I Hagastaden, Norra Djurgårdsstaden och Annedal är det redan stopp för boendeparkering, bilarna får ställas på fastighetsmark eller i garage.

– Boendeparkering är en undantagslagstiftning som kom till på 1970-talet. Anledningen var att det i innerstan finns många fastigheter där det inte är möjligt att parkera någon annanstans än på gatan. Det var inte tänkt som en generell lag, säger Daniel Helldén.

Socialdemokraterna skriver i ett särskilt uttalande att ”det är viktigt att minska skillnaderna mellan avgifterna för gatuparkering och tomtmarksparkering, särskilt i stadsdelar där det råder brist på parkeringsplatser. På så sätt minskar även skälen till att upprätthålla en dispens för boendeparkering”.

De påpekar dock att stadens jurister för några år sedan kom fram till att det skulle strida mot likabehandlingsprincipen att neka någon bilägare boendeparkering med hänvisning till att bostaden är nyproducerad. 

Det finns inget prejudikat i frågan. Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade för några år sedan att man kan neka boendeparkeringstillstånd för boende i nyproduktion. Beslutet har inte överklagats och principfrågan har därför fortfarande inte prövats i högre instans. 

– Det finns olika juridiska bedömningar, vi vet inte exakt vilken tolkning en domstol skulle göra, säger Daniel Helldén.

Läs mer: ”Staden påstår att det är svårt att hitta p-plats här” 

Läs mer: Bostadsbolagen chockhöjer p-hyrorna

Läs mer: Boendeparkeringar kan vara på väg bort i Stockholm