Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-21 15:07

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/chefer-pa-karolinskas-intensivakut-har-slutat/

STHLM

Chefer på Karolinskas intensivakut har slutat

Nio chefspositioner på akuten vid Karolinska i Solna är inte besatta med en ordinarie chef. Foto: Magnus Hallgren

Just nu finns ingen ordinarie chef för läkarna i tjänst på Karolinskas intensivakut. Chefer lånas istället från Huddinge, och hyrs in från bemanningsbolag.

– Man fortsätter bedriva en verksamhet fastän det egentligen inte går, säger huvudskyddsombudet Mikael Nilsson.

Rätta artikel

Som DN tidigare berättat har 14 av 40 sjuksköterskor valt att lämna Karolinskas intensivakut i protest mot ett nytt avtal som ger dem inkomstsänkningar.

En grupp läkare har i ett brev till sjukhusledningen larmat om att situationen är ”ytterst allvarlig och tidskritisk” och att akuten kan behöva stängas.

DN kan berätta att även en stor andel av cheferna på akuten vid Karolinska i Solna slutat. Totalt är nio chefspositioner inte besatta med en ordinarie chef, enligt biträdande överläkaren Mikael Nilsson, skyddsombud för läkarföreningen på akuten i Solna.

Av de fyra läkarcheferna är en ordinarie sjukskriven på obestämd framtid, övriga tre är inhyrda interimschefer. 

Skyddsombudet beskriver stora ledarskapsproblem på flera nivåer under lång tid. Enligt honom har en övervägande andel ordinarie chefer på funktionsområde akut i Solna slutat, eller är inte i aktiv tjänst sedan intensivakuten öppnade.

– Nu om någon gång skulle fasta chefer, för samtliga medarbetare, med förtroende för i organisationen verkligen behövas. För läkargruppen finns just nu inga ordinarie läkarchefer i tjänst. 

De som finns på plats är enligt Nilsson interimschefer med bakgrund som sjuksköterskor. Han uppger att många i läkargruppen upplever att de hamnar i kläm och inte blir lyssnade på. 

– Det är också oroväckande att ordinarie läkare får sämre scheman och tyngre arbetsuppgifter än hyrläkarna. Vem stannar på en arbetsplats när man får sämre betalt, tyngre arbetsuppgifter, blir lägre prioriterad än hyrpersonal i en dysfunktionell organisationsmodell? Vi befarar fler uppsägningar. 

Mikael Nilsson efterlyser akuta åtgärder, då han anser att den rådande situationen riskerar att få allvarliga konsekvenser.

– Vi har alltså hög andel hyrläkare, hyrsjuksköterskor och de flesta chefer är interimschefer, med dålig förankring i vår verksamhet. Det påverkar både arbetsmiljön och den operativa verksamheten – och därmed patientsäkerheten.  

Patrik Rossi, funktionschef för funktion akut vid Karolinska universitetssjukhuset, bekräftar att chefer slutat.

– Några är sjukskrivna, några har slutat och vi har vakanser sedan tidigare. Det stämmer att vi på vissa positioner haft interimschefer. Den senaste tiden har vi fått ytterligare sjukskrivningar.

Chefer har under senaste tiden tagits in från akuten i Huddinge till Intensivakuten, uppger han.

Hur drabbar det Huddingeakuten?

– Huddinge har en stabil ledning och därifrån har de frivilligt anmält sitt intresse för att hjälpa till. På det sättet får vi den tid vi behöver för att rekrytera nya chefer.

Vad säger du generellt om läget för Intensivakuten just nu – läkare har ju larmat om att den kan behöva stängas?

– Nej, vi kommer inte stänga Intensivakuten. Vi genomgår just nu en strukturell omvandling, då vårdformen Intensivakut inte funnits tidigare - vilket innebär utmaningar för både chefer och medarbetare. Men vi kommer att upprätthålla en patientsäker vård 24/7.

Patrik Rossi räknar annorlunda än Mikael Nilsson och uppger att det totalt är 5 av 15 chefstjänster i funktion akut i Solna som inte är besatta med en ordinarie chef. 

– Det är utmanande för chefer och medarbetare att hitta en väg framåt i det här eftersom det inte är självklart hur uppdraget – hela omställningen av akutsjukvården i regionen – ska hanteras, framför allt gällande utbildning och forskning. Vi är inte ensamma om att ha synpunkter på det här, då det påverkar alla andra akutmottagningar och närakuter. 

Hur ser läget ut just nu gällande de sjuksköterskor som sagt upp sig?

– Flera av dem som sagt upp sig har lång uppsägningstid. Vissa åtgärder har vidtagits och det pågår en dialog. En del har tagit tillbaka sina uppsägningar, andra står fast.

Håller du med om bilden av kris som vissa beskriver?

– Det beror på vad man lägger i begreppet kris. Vi kan ta hand om våra patienter, och i det avseendet är det inte en kris. Men att bygga en solid framåtriktad verksamhet med den gamla personalgruppen är en utmaning, och det kan för många uppfattas som en kris. Vi behöver ju bedriva vår verksamhet dygnet runt, vi kan inte stänga. Utmaningen ligger i att planera om och starta på nytt sätt.

DN har tidigare berättat om den svåra krisen på intensivakuten. Redan inför dess öppnande kom kritik mot att vanliga akutpatienter inte längre skulle tas emot – utan endast patienter med behov av intensivvård eller högspecialiserad vård. Det har gjort att fördelningen mellan Stockholms akutmottagningar, som alla dras med platsbrist, blivit ojämn.
Den nya organisationen, som genomdrivits med hjälp av Boston Consulting Group på Karolinska, har i sin helhet kritiserats internt och fått allvarlig kritik på en lång rad punkter i en utvärdering som styrelsen genomfört.