Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.
Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
STHLM

Civilministern om Karolinska-rapporten: ”Lägg korten på bordet”

Ardalan Shekarabi (S).
Ardalan Shekarabi (S). Foto: Nicklas Thegerström

Efter DN:s granskning tillsattes en extern granskning av hantering av fakturor, upphandlingar och personkopplingar kring Karolinska.

Advokatbyrån som fått uppdraget har inte fått tillgång till allt material som skulle utredas. Trots det framträder ”alarmerande” uppgifter.

– Oerhört allvarligt, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) uppmanar nu landstinget att lägga korten på bordet.

Efter DN:s avslöjanden om produktionsdirektörens roll i inköp av konsulttjänster från BCG, fakturor utom kontroll och upphandlade avtal som givit enorm prisstegring för Karolinska, tillsattes en internrevision som konstaterade allvarliga brister.

Landstinget tillsatte en extern granskning. Uppdraget gavs till advokatbyrån Setterwalls, vars delrapport skulle ha presenterats förra måndagen. Den försenades, enligt landstingsdirektör Malin Frenning på grund av kvalitetssäkring, men offentliggörs under onsdagen.

Setterwalls konstaterar att man i flera delar inte fått tillgång till material som krävs för utredningen, och slutrapporten, som kommer vid årsskiftet, kommer att behandla eventuella lagbrott.

Rapporten slår ändå fast allvarliga brister i hanteringen av konsultinköp. Bland annat har flera beställningar av inköp av konsulttjänster, på mellan 2 och 20 miljoner, gjorts utan underskrift från någon ansvarig. 

Det är ”alarmerande att beställningar om så pass stora belopp inte signerats i enlighet med rutin”, skriver advokatbyrån.

Malin Frenning.
Malin Frenning. Foto: Anna Molander

Beslut saknar i många fall helt underlag och det är inte möjligt att koppla samman fakturor med beställningar, inköpsuppdrag och avropsavtal eller vem som fattat beslut. 

Dessutom konstateras att samma personer som beställer konsulttjänster även står för utvärdering av anbuden, vilket innebär risk för jäv. Åtgärderna som Karolinska infört är goda, anser byrån, men fler föreslås, bland annat gällande uppföljning.

Internrevisionen slog tidigare fast att det var ”ytterst olämpligt” att produktionsdirektören, som DN avslöjat, värderat och poängsatt anbud, i en upphandling som konsultbolaget BCG vann – då han tidigare varit seniorkonsult på samma firma.

I Setterwalls uppdrag ingår att utreda otillbörliga personkopplingar, och byrån har bland annat begärt ut mejlkorrespondens. Korrespondensen är gallrad, och 22.000 mejl lämnades inte ut av Karolinska förrän tre dagar innan rapporten skulle presenteras.

Av utredningen hittills har inga jäv kunnat konstateras, men byrån slår fast att fler nyckelpersoner behöver intervjuas och att vidare utredning, av uppgifter som hittills framkommit ur mejl och intervjuer, krävs.

Landstingsdirektör Malin Frenning framhåller att granskningen är oberoende.

– Det är ett omfattande material och en gedigen utredning. Man kan konstatera att det granskningen hittills visat är att man inte hittat några jävs- och personkopplingar som anses otillbörliga. Det är däremot bristande rutiner, processer och spårbarhet vilket är oerhört allvarligt. Det stärker slutsatserna från Karolinskas internrapport som genomförts.

Vad säger du om att Setterwalls inte fått tillgång till material som behövts för att utreda frågorna ordentligt?

– Det här är en delrapport. Det behövs mer material och de kommer fortsätta sin granskning och begära ut mer material för att slutföra rapporten, säger Frenning.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) reagerar på rapporten.

– Bara det att en erkänd advokatbyrå i en rapport på två olika ställen nämner att man antingen inte fått underlag eller fått underlagen sent, skapar ett antal frågetecken som borde göra att landstingsledningen tar egna initiativ för att lägga korten på bordet, säger han till DN och fortsätter:

– Att dölja eller förhala saker och ting över valet, skulle få katastrofala följder för förtroendet för det offentliga.

Enligt Ardalan Shekarabi handlar förtroendefrågan inte bara om Stockholms läns landsting.

– Det här är en av de största upphandlande myndigheterna i Sverige, och därför påverkas förtroendet för hantering av upphandlingar, en god förvaltning och riskerna för korruption förtroendet för hela Myndighetssverige.

Shekarabi understryker att många frågetecken återstår.

– Utvecklingen under de senaste månaderna har visat att för varje månad och vecka som går blir frågorna fler om hanteringen av den här affären och om hanteringen av hanteringen av affären. Det är bekymmersamt, ur mitt perspektiv, som jobbar med frågor om korruption och förtroendet för den offentliga sektorn.

Oppositionslandstingsråd Erika Ullberg (S) anser att rapporten bekräftar enorma problem.

– Men det är också en rapport med stora hål. De har inte fått det material som de behövt för granskningen. Svar på alla dessa frågor kommer först vid årsskiftet. Det är väldigt allvarligt. 

– Det är mycket oroande att det är brister som både handlar om struktur, kontroll och stora belopp. Man kan inte utesluta lagöverträdelser. Jag är glad att en granskning har påbörjats, men min känsla är att det återstår stort arbete innan man fått alla kort på bordet, säger Ullberg.

Trafiklandstingsråd Kristoffer Tamsons (M) tar frågor om rapporten, då finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) konstaterats jävig i frågan, efter DN:s avslöjanden om hennes mans roll som upphandlingschef på sjukhuset.

– Det är uppenbart att flera delar på administrativa sidan inom sjukhuset inte på långa vägar varit tillräckliga. Det har belagts av internrevisionen, landstingets egen revision men nu också i en extern oberoende granskning. Bilden är samstämmig och nu behöver Karolinska hålla i det förbättringsarbete man har satt i gång, säger han och fortsätter: 

– Rapporten bekräftar i akt och mening nödvändigheten i de åtgärder som både Karolinska och landstinget centralt sjösatt. Min uppfattning är att denna delrapport ska skickas för kännedom till forskarna på Stockholms universitet som granskar NKS.

Melvin Samsom.
Melvin Samsom. Foto: Fredrik Funck

Susanne Nordling (MP), oppositionslandstingsråd riktar skarp kritik mot sjukhusdirektör Melvin Samsom.

– Att hans ledarskap inte räcker till bekräftas av den oberoende utredningen. Det är svårt att förstå varför Moderaterna låter honom sitta kvar när han inte ens i detta skede kan garantera förbättringar som gör att alla avtal följs och att alla leverantörer behandlas lika i upphandlingar, säger hon.

Under Samsoms ledning har konsulttjänster upphandlats utan tydliga beslut och fakturor har betalats utan underlag och kontroll, påpekar Nordling. 

– Det duger inte. Han måste gå.

Om att rapporten inte kunnat fastslå jäv säger Nordling:

– Även om något inte uppfyller kriterierna för att vara olagligt, kan det finnas samband som är olämpliga för personer som beslutar om skattepengar. Invånarna i Stockholms län ska inte ens behöva misstänka att det finns andra intressen än det allmännas bästa.

Melvin Samsom uppger att han nyss tagit emot rapporten och ännu inte gått igenom den i detalj.

– Jag kommer att sätta mig med mina medarbetare för att gå igenom den, jämföra med internrevisionens rapport och verkligen se om de åtgärder vi vidtagit är tillräckliga eller om ytterligare åtgärder behövs. Det är väldigt viktigt att alla våra processer håller måttet.

Om krav på hans avgång säger Samsom till DN:

– Den frågan är upp till andra att avgöra. Jag har mitt uppdrag och mitt ansvar är att se till att förbättringar görs. Jag har ökat antalet åtgärder sedan internrevisionens rapport.  

Urval av DN:s avslöjande om Karolinska

Konsulter och jäv

Tidigare konsulten från Boston Consulting Group som blivit produktionsdirektör ansvarade för att poängsätta de inkommande tre anbuden i en upphandling 2015, som BCG vann

BCG kunde sedan fakturera sjukhuset 700.000 kronor i månaden per konsult i 2,5 år, motsvarande 118 miljoner kronor.

Den som godkände hela upphandlingen var sjukhusets upphandlingschef, finanslandstingsråd Irene Svenonius (M) man. Varken han eller någon ur sjukhusledningen utredde jävet.

Totalt 209 av de 257 miljoner som BCG fakturerat Karolinska 2011-2017 har, när DN begärt ut dem, saknat avtalsenliga underlag på sjukhuset. Flera rättsexperter förordar brottsutredning.

Landstingsoppositionen ville tillsätta en extern granskning av affärerna men Irene Svenonius motsatte sig förslaget. Enligt experter var hon jävig i frågan om att granska sin man - något som landstingets externutredning senare slog fast. 

Upphandlingschefen har avgått.

En internrevision och landstingets årsrevision bekräftar i stora delar DN:s avslöjanden och flera externa utredningar har tillsatts.

Cancerköer

20 patienter fick sina canceroperationer för sent sommaren 2017, efter att specialistsjuksköterskor sagt upp sig i protest mot låg lön. 

När landstinget larmades och hörde av sig till Karolinska förnekade sjukhuset problem med cancerköer. Danderyds sjukhus erbjöd även hjälp, men Karolinska tackade nej. 

En förundersökning om grovt vållande till annans död pågår efter DN:s avslöjanden.

Karolinskas produktionsdirektör som ansvarat för vården har avgått.

I början av 2018 köade nära 9.000 till operation på Karolinska sjukhuset, och patienter skickas för hjärtoperationer till Norge. 

Affärsintressen kring Karolinska

Flera nyckelpersoner kring Karolinska har suttit eller sitter i bolag med affärsintressen i den nya modell som införts på sjuhuset med hjälp av konsultbolaget BCG: värdebaserad vård, och i patientdata som ska göras lättillgänglig via modellen.

Sjukhusordförande Anders Ekblom är ordförande i bolaget TFS som gjort kliniska tester på sjukhusets patienter, åt kundföretag inom life science. Han sitter även i styrelsen för bolag som specialiserat sig inom sällsynta diagnoser – Karolinskas nya profilområde.

Dubbla stolar i sjukhusförsäljning

Mikael Lövgren, tidigare Nordenchef för BCG, satt under åtta år i Karolinskas styrelse. I december 2017, efter några av DN:s avslöjanden, fick han inte förnyat förtroende då "respektavstånd" till BCG önskades.

DN avslöjade därefter att Lövgren även sitter i styrelsen för fastighetsbolaget Niam, som avtalat med landstinget om att få köpa Gamla Karolinska. 

Enligt landstingets egen snabbutredning föreligger inget jäv, gällande Lövström i de båda styrelserna.

Försäljningen är nu uppskjuten, efter massiva protester från anställda mot arbetsmiljön på Nya Karolinska, vars vårdplatser inte heller anses räcka till.

Olaglig krisåtgärd

En av åtgärderna landstinget vidtagit, efter DN:s avslöjanden som fått internrevisionen att påvisa bristande kontroll och styrning av Karolinska, är att tillsätta landstingsdirektören som adjungerad i sjukhusstyrelsen. Det strider mot kommunallagen.

Tekniska haverier – trebarnspappa död

I slutet av 2017 avlöste de tekniska haverierna varandra. Karolinska gick flera gånger upp i stabsläge.

I november meddelade sjukhuset att en ”allvarlig incident” inträffat. I december kunde DN berätta att det handlade om trebarnspappan Saheen Hawlader som avlidit från skadorna av hjärtstoppet som förblev oupptäckt under lång tid, då hjärtrytmövervakningen slutat fungera.

Karolinska har lex Maria-anmält det inträffade och lovar hjälpa familjen i Bangladesh med att söka ekonomisk ersättning.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.