Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-06-07 04:54

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/covidsjuka-intensivvardspatienter-flyttas-nar-sos-drar-ner-pa-platser/

STHLM

Covidsjuka intensivvårdspatienter flyttas när Sös drar ner på platser

Södersjukhuset i Stockholm drar ner på antalet intensivvårdsplatser.
Foto: Magnus Hallgren

Efter en kraftig utökning av antalet intensivvårdsplatser för att möta pandemin i Stockholm har Södersjukhuset nu börjat dra ner på antalet platser. Men nedtrappningen går för fort, enligt läkare på sjukhuset som beskriver hur flera svårt covidsjuka patienter i veckan måste flyttas till andra sjukhus.

– Vi vill ju ge patienterna en optimal chans, säger Lotta Egelrud, intensivvårdsläkare på Sös.

Nu minskar antalet covidsmittade patienter i behov av intensivvård i Region Stockholm och Södersjukhuset har från och med förra veckan börjat trappa ner på antalet intensivvårdsplatser.

Enligt ett internmeddelande som gått ut till medarbetare på sjukhuset är planen att sjukhuset ska minska antalet intensivvårdsplatser med fem per vecka. Sjukhuset har för närvarande 34 intensivvårdspatienter med covidsmitta, och 153 smittade patienter inlagda i den vanliga slutenvården, enligt lägesrapporten från mitten av veckan.

Enligt rapporten minskar behovet av intensivvårdsplatser något men inte behovet av vårdplatser totalt sett. Sökmönstret mot akutmottagningen är konstant, med lika många sökande som de senaste veckorna. Men flera läkare vittnar om att behovet av intensivvårdsplatser fortfarande är stort.

– Vi har fortfarande många covidsjuka patienter på Sös som kan behöva intensivvård och ambulanser som kommer in med covidsjuka. Vi förstår inte varför man ska minska på antalet platser, säger Lotta Egelrud, intensivvårdsläkare på Södersjukhuset.

När platserna minskar i antal måste patienterna flyttas till andra sjukhus som har lediga intensivvårdsplatser. De svårast sjuka patienterna är intuberade och nedsövda och ligger i respirator när de transporteras.

– Det medför ökade risker för patienter som vi har åtagit oss att vårda. Det är för tidigt att dra ner på platserna. Vi ser inte att det här är etiskt försvarbart, säger Egelrud.

Att patientflyttar är förknippat med stora risker är dokumenterat.

Lotta Egelrud pekar på att Södersjukhuset hela tiden fyllt sina platser, och att ett alternativ skulle kunna vara att stoppa inflödet till Sös och styra om till andra sjukhus med fler tomma platser. Hon beskriver svårigheten med att välja ut vilka patienter som ska skickas, som också inbegriper kontakten med anhöriga.

– När det gäller covidsjuka så är anhöriga avstängda från att träffa den sjuke i flera veckor. Att förklara för dem att vi måste skicka deras anhöriga till ett annat sjukhus när jag själv inte riktigt förstår varför – det är väldigt svårt.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, och kirurg på Danderyds sjukhus, är medveten om att neddragning av platserna börjat, och att den redan inletts på Sös.

– Det är förståeligt, för man har ju eskalerat platserna så hemskt mycket och det kostar så mycket personalmässigt att hålla platserna öppna. Man har ju ansträngt vården så fruktansvärt, och kan bara ha öppet så mycket som vi behöver, säger Johan Styrud.

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening.
Foto: Magnus Hallgren

Att platserna minskar hör också samman med att sjukvården måste börja planera för att klara sommarbemanningen. Samtidigt säger Styrud att det är bra att tänka efter hur neddragningen görs bäst utan att påverka vården.

– Att man börjar på Sös som är fullt och har så många patienter är inte så smart gjort - att flytta patienter är ju farligt. Det står platser tomma på Karolinska i Huddinge, och det hade varit bättre att börja stänga där.

DN har sökt chefläkaren på Södersjukhuset för att ställa frågor om varför förändringen sker, och om vilka patientrisker det innebär att flytta intensivvårdspatienter.

Chefläkare Eva Östblom svarar skriftligt i ett mejl att Södersjukhuset under många veckor haft ett mycket stort antal intensivvårdplatser och att man vårdat väldigt många svårt sjuka patienter.

”Vi har i normalläget 16 sådana platser men har under flera veckor haft 60. Det är inte hållbart att ligga kvar på den här nivån, inte minst av bemanningsskäl, och behovet av intensivvård har också minskat något i regionen”, skriver hon.

Eva Östblom skriver att man i möjligaste mån försöker undvika transport under pågående intensivvård men att det i den extraordinära situation som nu råder ibland ändå måste ske.

”Man gör då mycket noggranna övervägningar och det är inte de allra sjukaste och sköraste patienterna som flyttas.”

Karolinskas sjukhusdirektör Björn Zoëga säger att neddragningen av intensivvårdsplatser även påbörjats på Karolinska, och framför allt genom minskning av platserna i Huddinge. Han säger att Karolinska har kapacitet att hjälpa, bland annat med omstyrning av ambulanser.

– Om vi får frågan att hjälpa till med intensivvården så kommer vi att göra det. Vi har den bufferten.

För att möta pandemin har antalet intensivvårdsplatser byggts ut kraftigt i hela region Stockholm och inom loppet av några veckor ökat från 90 till över 200.

Hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson säger att det finns en regional plan för hur platserna ska minskas, i takt med att behovet av intensivvård minskar. Som mest intensivvårdades 230 patienter för covid-19 runt den 22 april, mot 165 på fredagen.

– Om de här 65 platserna minskas i hela regionen, så blir det ju några platser på varje sjukhus, säger Björn Eriksson.

Han bekräftar han att trycket just nu är hårt mot just Sös, jämfört med tidigare under pandemin då det varit mer ansträngt på S:t Göran och Danderyds sjukhus.

– Det varierar lite grand, och kan ha att göra med smittspridningen som nu är mer koncentrerad till södra Stockholm, säger Björn Eriksson.

Är det en bra idé att dra ner på platserna på just Sös, om det är ett stort tryck av patienter?

– Det är något vi får titta på. Det är inte bra om transporterna av intensivvårdspatienter ökar.

Efter att DN ställt frågor återkommer Eriksson i ett sms:

– Det tycks stämma att det varit något fler transporter av Iva-patienter från Södersjukhuset de senaste dagarna än vanligt. Jag ska följa upp anledningen till detta.

Läs mer: Karolinska sänker beredskapen: ”Vill få igång vård som fått vänta”

Läs mer: Ny akut vid Sös: ”Väl förberett inför anstormningen”

Läs mer: Sjukvårdsdirektören: ”Vi måste sikta på en tredubbling av intensivvårdskapaciteten”