Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
STHLM

Experter: Finanslandstingsrådet jävig i beslut om extern granskning

Other: Andrea Brask

Finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) motsätter sig en extern granskning av konsult- och fakturahantering på Karolinska.

Nu kan DN avslöja att hennes man, Karolinskas upphandlingschef Jan Svenonius, varit den som godkänt upphandlingar av avtal där jäv och upptrissade arvoden förekommit.

– Om externutredningen gäller delar där hennes man är ansvarig så är hon jävig och bör avstå från beslut, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt.

Landstingsoppositionen kräver en extern granskning av vad som hänt kring fakturahanteringen och upphandlingarna av konsultbolaget Boston Consulting Group, BCG, på Karolinska universitetssjukhuset, för att reda ut bland annat jäv och personkopplingar.

Det är något landstingets ledande förtroendevalda, finanslandstingsrådet Irene Svenonius (M) motsatt sig. I stället vill hon blicka framåt och tillsätter en extern granskning av landstingets och sjukhusets egna åtgärdsförslag för att regler ska efterlevas och korruption ska förhindras.

– Vi vill fokusera på att gå igenom vilka åtgärder som ska ge resultat, sa hon tidigare till DN.

I flera artiklar har DN avslöjat stora brister i fakturahanteringen gällande BCG hos Karolinska universitetssjukhuset.

DN har även avslöjat att ex-BCG-konsulten Andreas Ringman Uggla, som rekryterats som produktionsdirektör för Karolinska, beställt konsulttjänster och poängsatt anbudsgivarna i en upphandling som BCG vann, varefter Ringman Uggla fått sluta. En internrevision som tillsatts efter DN:s granskning slår fast att upplägget varit ”direkt olämpligt”.

Nu kan DN avslöja att Irene Svenonius man, Jan Svenonius, som upphandlingschef för Karolinska haft en central roll i upphandlingarna av avtalen med BCG.

Enligt experter DN talat med bör Irene Svenonius inte delta i beslut om granskning som kan röra hennes man.

– Om externutredningen gäller delar där hennes man är ansvarig så är hon jävig. Då borde hon inte vara med att fatta beslut om granskning. Hon borde inte vara med i handläggningen av ärendet över huvudtaget, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Folke Johansson, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, anser att det för upphandlingschefen borde varit självklart att en person som nyligen arbetat för ett konsultbolag inte ska hantera en upphandling av samma konsultbolag.

– Om Jan Svenonius kände till detta är det ett klart dåligt omdöme, eftersom ett visst bolag då riskerar få fördelar. Att hans hustru motsätter sig extern granskning verkar onekligen konstigt. Den första tanken man får är att hon försöker skydda sin man. Hon borde avstå från att ta beslut gällande granskning och hänvisa till delikatessjäv.

När det i december 2016 blev känt att Irene Svenonius (M) skulle tillträda som finanslandstingsråd uttalade hon sig om relationen till sin man, upphandlingschefen på Karolinska universitetssjukhuset Jan Svenonius. Hon såg ingen risk för att jävsituationer kunde uppstå. 

– Han befinner sig långt ut i landstingets kapillärer, sade Irene Svenonius till DN då. 

Irene Svenonius har sedan hon tillträdde markerat hårt mot landstingets höga konsultkostnader som uppgår till miljardbelopp, som hon lovat ska minska. Bland landstingets verksamheter har Karolinska universitetssjukhuset utmärkt sig, och sedan 2010 har sjukhuset köpt managementkonsulttjänster för över en miljard kronor.  

– Min uppfattning är att Karolinska har använt alldeles för mycket konsulter, sade Svenonius till DN i slutet av januari.

Läs mer: Paret Svenonius har konsultbolag ihop 

I förra veckan presenterades en internrevisionsrapport på Karolinska, till följd av DN:s granskning av sjukhusets inköp av konsulttjänster från BCG. 

Internrevisionen ifrågasätter de konsultarvoden som godkänts för BCG i landstingets nya ramavtal, där mer erfarna konsulter kostar mindre än mer juniora konsulter, ett upplägg som blivit mycket kostsamt för Karolinska. Enligt internrevisionens beräkningar har prismodellen drivit upp kostnaderna för Karolinska med 14,7 miljoner kronor bara under året 2016, jämfört med om inköpen gjorts med det gamla avtalet. 

Upplägget kritiserades av Karolinskas sjukhusdirektör Melvin Samsom i samband med att rapporten presenterades. 

– Vi tycker att landstinget bör se över de här avtalen och justera dem så att vi använder pengarna på bästa sätt, sade Samsom. 

Vad som inte framgick då var att sjukhusets upphandlingschef Jan Svenonius har suttit i expertgruppen som utformat ramavtalet, inklusive prissättningen, av konsulttjänster från BCG.

Ramavtalet, som gäller fram till 2019, konstruerades av SLL upphandling tillsammans med en styrgrupp med ett tiotal personer under 2014–2015 där Jan Svenonius representerade Karolinska. 

DN har sedan några veckor sökt Jan Svenonius, som inte velat ha kontakt, med hänvisning till internrevisionen.

Men trots att revisionen avslutats vill han fortfarande inte låta sig intervjuas, utan svarar per mejl på DN:s frågor. 

Hur gick diskussionerna om prissättningsmodellen?

– Jag minns att det var en komplex fråga, som vi diskuterade utan att någon variant kändes optimal med de insikter vi hade då.

Modellen öppnar för taktisk prissättning och har drivit upp kostnaderna för Karolinska. Hade det kunnat förutses?

– Med facit i hand så borde vi ha förutsett att det fanns en ökad risk. 

Jan Svenonius var även den som godkänt de förnyade konkurrensutsättningarna under hela den aktuella perioden, 2011–2017, inklusive upphandlingen där Ringman Uggla var beställare och poängsättare. Jan Svenonius har skrivit under en rad dokument under hela processen tillsammans med Andreas Ringman Uggla.

– Det har gjorts en grundlig internrevision och jag delar slutsatserna i den och, ja, delar ett ansvar i att det gått fel. Många av de brister som påtalas i rapporten har vi redan sedan tidigare initierat åtgärder för att komma till rätta med, vilket även framgår av rapporten. Med facit i hand så borde jag ställt kontrollfrågor kring eventuellt jäv, säger Jan Svenonius.

Paret Svenonius är gifta. Liksom sin hustru, understryker Jan Svenonius att eventuella jävsförhållanden dem emellan är utredda.

Har du och din fru diskuterat hur turerna kring BCG har skötts?

– Vi har båda arbeten som tar mycket tid i anspråk. Väl lediga samtidigt pratar vi om saker som berör hem och barnen, säger Jan Svenonius.

Irene Svenonius har efter att internrevisionen släpptes, sagt att hennes förtroende för sjukhusets styrelse och sjukhusdirektören är ”naggat i kanten, men inte förbrukat”. Som förtroendevald i landstinget har Irene Svenonius också ett arbetsgivaransvar. 

DN frågar Irene Svenonius om hur hon anser att hennes man har skött sig som upphandlingschef, då han släppt igenom BCG-upphandlingarna.  

– Om enskilda medarbetare har brustit i ansvar är det sjukhusledningens och inte finanslandstingsrådets sak att avgöra – oavsett vem som är gift med vem, säger hon.

På frågan om hennes mans roll påverkat hennes ovilja till extern granskning, svarar hon:

– Jag tycker att du är oförskämd. Det här har ingenting med min man att göra. Vi har själva haft en jurist som tittat på eventuella jävsförhållanden och kommit fram till att de inte finns. 

Irene Svenonius hänvisar till landstingets egna revisorer som löpande granskar landstingets verksamheter och pekar på att de har möjlighet att ta in externa revisorer. 

Skulle du kunna kritisera din man som upphandlingschef i din roll som finanslandstingsråd, om du vore missnöjd med hur han skött sitt arbete?

– Jag kan ha synpunkter på hur styrelsen och ledningen för detta sjukhus agerar. Däremot kritiserar jag inte enskilda medarbetare inom landstingets verksamhet – varken spärrvakter, upphandlingschefer eller sjuksköterskor, säger Irene Svenonius.

Irene Svenonius har också, efter Andreas Ringman Ugglas avgång, skrivit till landstingets revisorer, som löpande granskar bland annat  Karolinska, och bett dem att särskilt granska konsultanvändande, interna rutiner och konsultfirman BCG:s roll vid sjukhuset. 

– Vi måste säkerställa att vi köper tjänster på rätt sätt, att vi får det vi betalar för och att Ceasars hustru aldrig får misstänkas – det vill säga det får inte misstänkas att det finns jävsförhållanden, sa hon till DN då.

Revisorerna har svarat Svenonius att revisionen redan gjort nedslag på sjukhusets fakturahantering, konsultanvändning och pekat på risk för oegentligheter, så tidigt som 2014. 

– Vårt jobb är inte att granska jävsförhållanden, det är sjukhusstyrelsens ansvar. Vi har gjort vårt jobb och det är att påpeka bristerna gällande fakturahantering, och framfört dem till landstingsstyrelsen under flera års tid. Trots det har bristerna inte åtgärdats, säger Hans-Erik Salomonson (S), ordförande i revisorsgruppen som ansvarar för att granska vården. 

Läs mer: ”Nya Karolinska blev en skandal i stället för ett skyltfönster” 

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN möjligheten att kommentera vissa artiklar. Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.