Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-09-25 01:59

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/fyra-akutsjukhus-i-stockholms-lan-i-stabslage-pa-grund-av-coronasmittan/

STHLM

Fyra akutsjukhus i stabsläge på grund av coronasmittan

Personal på Danderyds sjukhus – ett av fyra akutsjukhus i Stockholms län som befinner sig i stabsläge på grund av coronasmittan.
Foto: Vanni Jung Ståhle

Fyra av akutsjukhusen är i stabsläge som en konsekvens av coronasmittan. I region Stockholm finns nu 233 konstaterade fall och på onsdagen meddelades det första dödsfallet. Antalet intensivvårdsplatser i regionen har minskat med sju procent de senaste fem åren, visar underlag från regionen.

Konstaterat smittade av nya coronaviruset i region Stockholm

Konstaterat smittade av nya coronaviruset i region Stockholm
Källa: sll.se, Grafik: Paloma Pèrez Lucero

Södertälje sjukhus, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus är alla i stabsläge för att hantera coronasmittan. Samtidigt är regionen den särskilda regionala sjukvårdsledningen samlad sedan i februari för att hantera smittan.

På Södersjukhuset och S:t Görans sjukhus har patienter varit inlagda, som sedan konstaterats bära på smittan och därför förts över över till Karolinska i Huddinge.

Christoph Pedroletti, vd för Södertälje sjukhus, säger att beredskapsläget har att göra med läget i hela regionen. På Södertälje sjukhus har ännu inga smittade identifierats.

- Vi har ett jättefokus och förbereder mängder med aktiviteter för att kunna möta en stor mängd patienter, vi räknar med att stabsläget kommer att vara under lång tid.

Hittills har ingen planerad vård behövt skjutas upp på regionens sjukhus, men det finns i planerna om antalet sjukdomsfall ökar.

– Om vi kommer i ett läge då vi måste frigöra mer resurser, framför allt utöka om vi får in framför allt äldre patienter som behöver en vårdplats eller en vårdplats, då handlar det om att skjuta upp planerad vård. Det kan vara operationer som kan vänta, säger regionens chefläkare Johan Bratt.

Han säger att regionen tittar på hur antalet intensivvårdsplatser ska kunna utökas.

– Vi tittar på olika varianter för att öka bemanningen, som att kalla in nyblivna pensionärer, och att dra tillbaka vikariestopp och anställningsstopp.

På Södersjukhuset uppskattas ett 70-tal anställda ha kommit i kontakt med den smittade patienten under tiden som hen vårdades, bland annat inom intensivvården. De anställda är fortfarande i tjänst, efter rekommendationer från Smittskydd Stockholm - av patientsäkerhetsskäl, då de anställda behövs för att säkra intensivvården.

På Folkmyndighetens presskonferens på onsdagen sade statsepidemilog Anders Tegnell att fokus i smittskyddsarbetet skulle läggas på att värna de äldre och sköra patienterna.

Under tisdagen ändrade region Stockholm inriktningen med provtagningen för att riktas in mot svårt sjuka.

–  Vi bestämde att det mest realistiska är att ändra strategin, och att inte bara tänka på riskområden utan att tänka i ett bredare perspektiv, och att då skydda de mest sårbara och att skydda sjukhusmiljön så att man är väldigt obeservant på smittspårning där, säger Per Follin på Smittskydd Stockholm.

I nuläget vårdas en corona-smittad patienter inom intensivvården på Karolinska i Huddinge. En patient har konstaterats avliden.

Patienter med corona-smitta ställer särskilda krav på intensivvården, då vården av varje patient kräver mer tid och personal, som också måste ha längre tid på sig för att ta av och på skyddsutrustning.

Trots en kraftigt växande befolkning har antalet intensivvårdsplatser i region Stockholm minskat kraftigt de senaste fem åren. Enligt förvaltningen hade dåvarande landstinget 94 intensivvårdsplatser 2013, som i början av 2020 minskat till 88. En minskning med sju procent.

Vänsterpartiets talesperson i sjukvårdsfrågor Jonas Lindberg, har ställt frågan om vårdplatsläget till förvaltningen.

– Det är ett av de i särklass största misslyckandena i den förda sjukvårdspolitiken i region Stockholm i dag. Men det drabbar patienterna och deras anhöriga. Akut måste regionen nu försöka nå pensionerade specialistsjuksköterskor och de med legitim specialistexamen, säger Jonas Lindberg.

Regionen räknar inte in flertalet platser som finns på Remeo i Sköndal i kapaciteten, som DN nyligen inkluderat i en sammanställning.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M), säger att den särskilda regionala sjukvårdsledningen varit samlad sedan i februari för att vara förberedd, ett beslut som fattades när det stod klart hur corona-smittan spreds i andra länder, och att stabslägena är en följd av det.

Platsläget var ansträngt redan innan. Hur ska sjukhusen klara en anstormning av smittade ofta äldre som är en skör grupp?

– Om det blir många sköra äldre kommer vården tvingas att göra prioriteringar. Det handlar om att vi ska ha bemannade vårdplatser och förbereda för om vår personal blir sjuk, då exempelvis administrativ personal kan gå in och arbeta, säger Irene Svenonius.

Regeringen har lovat skjuta till pengar till sjukvården för att möta pandemin. Och enligt Svenonius finns inga ekonomiska begränsningar för att klara situationen i vården, trots tuffa besparingskrav och anställningsstopp.

– Att minska smittspridningen är överordnat allt. De kostnader som uppstår på sjukhusen till följd av corona kommer de att kompenseras för i efterhand. De måste nu fatta de beslut som krävs.

När det gäller ansvaret för minskningen av antalet intensivvårdsplatser säger Svenonius:

– Jag har inte sett statistiken, men vi ska ha den blandning av vårdplatser som behövs.

Läs mer: Ny akut med infektionsklinik redo för coronapatienter