Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-15 13:58

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/i-new-york-far-eleverna-klimatstrejka-pa-skoltid-men-inte-i-stockholm/

STHLM

I New York får eleverna klimatstrejka på skoltid – men inte i Stockholm

I New York får skolelever strejka för klimatet på skoltid – men i Stockholm gäller skolplikten. Frågan splittrar partierna i stadshuset. Foto: Roger Turesson

New Yorks borgmästare ger alla elever rätt att klimatstrejka på skoltid men i Stockholm anser flera partier att det är fel att skolka för klimatstrejk. De flesta partierna är ändå överens om att Greta Thunberg påverkat Stockholms klimatpolitik.

1. Är det rätt att skolka för att klimatstrejka?

2. Har Greta haft någon effekt på Stockholms klimatpolitik?

● ● ●

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd

Foto: Mickan Palmqvist

1. – Nej. Att många, inte minst unga människor, har ett brinnande engagemang för en av våra stora framtidsfrågor är bra men skolplikten samt regler och rutiner för frånvaro gäller. Däremot är det många unga som kommer överens med både lärare och rektorer att få delta. Utbildning är viktigt, och i skolan kan barn lära sig fakta kring klimatfrågan och vad som krävs för att sedan kunna agera utifrån den kunskapen.

2. – Greta Thunberg är en modig, beundransvärd person som inspirerar många och tydliggör att klimatet inte kan vänta. Hon efterfrågar handling och inte bara ord. Det är därför jag som finansborgarråd sitter i klimatnätverket C40:s styrelse, för att kunna påverka oavsett om det rör klimatavtrycket från mat eller byggarbetsplatser. Även våra unga medlemmar efterfrågar tydligare och vassare klimatpolitik. Vi möter också många föräldrar vars barn kräver att de engagerar sig tydligare än tidigare.

Lotta Edholm (L), skolborgarråd

Foto: Beatrice Lundborg

1. – Nej. Barn ska inte behöva känna att de måste strejka för klimatet. Vi liberaler tror på kunskapens kraft och att barn ska tillgodogöra sig den i skolan. Samtidigt är det viktigt att ta barnens oro på allvar och presentera en politik och åtgärder som gör att de känner sig trygga med att klimatfrågorna ombesörjs på bästa sätt.

2. – Människor som är duktiga på att sätta ljuset på allvarliga samhällsproblem påverkar givetvis politiken. Att så många engagerar sig i klimatfrågor har haft en effekt på ambitionsnivåerna i klimatarbetet. Liberalerna gick till val på att införa en koldioxidbudget och klimatkompensera stadens utsläpp. Den forskning Greta stödjer sig på har format ambitionsnivåerna i vår politik. Under EU-valet var klimatet en av våra huvudfrågor och vi såg ett väldigt stort intresse för dessa bland väljare. Det kan vi säkert tacka bland annat Greta för.

Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd

Foto: Beatrice Lundborg

1. – Ja. Det här handlar om framtiden för allt levande på jorden och hur vår värld kommer att se ut. Jag tycker att när det är så här allvarliga frågor krävs det stora åtgärder. Sedan är det tråkigt att det är barnen som behöver ta det här ansvaret, när det är något som vuxna borde gjort för länge sedan.

2. – Ja. Det är självklart att ett högt medborgarengagemang påverkar politiken. Miljöpartiet har alltid haft klimatet som sin allra viktigaste fråga, men att engagemanget växer inom alla politiska partier, gör ju att fler och fler vässar sina argument och förslag, det gör att vi alla blir bättre och vinner gör klimatet.

Karin Ernlund (C), arbetsmarknads- och integrationsborgarråd

Foto: Magnus Hallgren

1. – Ja. Det är naturligtvis inte rätt att skolka. Men när det gäller planetens framtid, som denna generation ska förvalta efter oss, så är det ett sätt att ge frågan genomslagskraft. 

2. – Absolut. Gretas engagemang har fått världens ögon att rikta sig mot Stockholm, och gjort det ännu viktigare att nå våra ambitiösa klimatmål. Centerpartiet har i årtionden drivit en ambitiös klimatpolitik. Greta engagerar fler människor än de flesta politiker, i synnerhet ungdomar som är framtidens beslutsfattare. Denna rörelse utmanar vår klimatpolitik, och det är mycket positivt.

Erik Slottner (KD), äldreborgarråd

Foto: Beatrice Lundborg

1. – Nej. Sverige har skolplikt och KD förordar att elever är i skolan. För att vi ska nå långsiktig utveckling, i synnerhet på miljöområdet, krävs att barn och unga tillgodogör sig en bra utbildning. Demonstrationer bör därför göras utanför ordinarie skoltid.

2. – Nej, inte nödvändigtvis. Stockholm har under en längre tid haft ett aktivt klimatarbete. Det i sig har inte påverkats av Greta Thunbergs engagemang utan gäller alltjämt. Målet är att Stockholm ska vara fossilbränslefritt och klimatpositivt 2040. KD:s miljöpolitik har vuxit fram under lång tid och bottnar i principen om förvaltarskap. Det har länge funnits ett starkt miljöengagemang hos många medlemmar och vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår miljöpolitik. 

Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd

Foto: Alexander Mahmoud

1. – Ja, i det här fallet. Strejk är ett kraftfullt verktyg. Vi har skolplikt, men alla människor har också ett ansvar att engagera oss för en bättre framtid. Det sätt hon, och andra elever, har valt att göra det på har gett enormt genomslag för vår viktigaste framtidsfråga, så i det sammanhanget känns det ganska missriktat när vissa debattörer försöker fördöma henne för sin strejk.

2. – Absolut. Inte minst genom att dra enorm uppmärksamhet till nödvändigheten att agera snabbt. Frågan väcker större intresse hos stockholmarna, och krav på politiker att agera mer kraftfullt. En praktisk effekt är att vi har märkt ett ökat intresse för det arbete vi nu genomför för att ta fram ett nytt klimatpolitiskt program. Fler personer vill delta, och vi ser mer folk på de möten där vi utvecklar vår klimatpolitik.

Rikard Warlenius (V), klimatpolitisk talesperson

Foto: Malcolm Jacobson

1. – Ja. Skolan är såklart viktig men vi har full förståelse att elever skolkar för att delta i klimatstrejken. Det är en kraftfull signal och det är fantastiskt att se att det finns ett så stort engagemang i frågan.

 2. – Ja. Greta Thunberg, Fridays for future och hela klimatrörelsen har ju verkligen lyft hur akut klimatfrågan är. Vi har sedan länge drivit en radikal klimatpolitik men vi hämtar givetvis inspiration och kraft i Greta och klimatrörelsen. Vi har motionerat om att utlysa klimatnödläge, något som bland annat har drivits av Fridays for future. Vi menar, precis som Greta, att vetenskapen måste utgöra grunden och har föreslagit en vetenskaplig klimatpanel.  

Peter Wallmark (SD), gruppledare

Foto: Magnus Hallgren

1. – Nej. Vi har skolplikt i Sverige och den ska följas. Ungas engagemang ska fångas upp och uppmuntras av skolan. Vill man demonstrera eller uttrycka sig på annat sätt ska det ske utanför skoltid.

2. – Nej. Den mediala uppståndelsen kring henne kan ha gett vissa frågor mer uppmärksamhet. Ungas engagemang ska uppmuntras, men att låta starka känslor styra över politiken är fel. 

Sissela Nordling Blanco (Fi), gruppledare

Foto: Hilda Arneback

1. – Ja. Civil olydnad har ofta använts av sociala rörelser för att uppnå en förändring av samhället. Vi har stor respekt för de ungas engagemang för allas vår gemensamma framtid.

2. – Ja. Vi har blivit stärkta i vår övertygelse om att vi slagit in på den rätta vägen, med radikala krav på omställning. I Stockholm driver vi till exempel frågan om en bilfri innerstad och att Stockholm ska bli fossilbränslefritt redan 2030.

Läs mer: Stockholmselever får inte ledigt för klimatstrejk