Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

STHLM

Karolinska fortsätter betala USA-bolag trots kritik

Trots löften fortsätter Karolinska universitetssjukhuset sitt samarbete med Boston Consulting group, nu genom det amerikanska bolaget ICHOM. Karolinska betalar en miljon kronor om året och levererar vårdresultat och expertis till bolaget. Landstinget har slutat betala forskningsstöd.

I april rapporterade DN om att Karolinska universitetssjukhusets samarbete med konsultbolaget Boston Consulting group, BCG, avslutas och att produktionsdirektör Andreas Ringman Uggla, med stark koppling till bolaget, förlorar sin operativa roll.

Nu visar dokument från sjukhuset som DN tagit del av att samarbetet med BCG fortsätter, men i annan form. Nämligen genom det ickevinstdrivande bolaget International Consortium for Health Outcomes, ICHOM i Boston som BCG, Karolinska Instiutet och Harvard business School står bakom. Karolinska universitetssjukhuset har tecknat ett strategiskt partnerskap med ICHOM, som har som mål att bygga upp ett internationellt kvalitetsregister, en fortsättning på BCG:s arbete med värdebaserad vård. Undertecknare från sjukhusets sida är Andreas Ringman Uggla.

• Läs mer: Konsultkostnaderna skjuter i höjden på Karolinska universitetssjukhuset

– Vi mäter ju mycket vårdresultat på Karolinska, och det är viktigt att kunna jämföra oss med andra sjukhus och stora vårdgivare. Det är anledningen till att vi ingått ett strategiskt partnerskap, säger sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Förutom att betala 1 miljon kronor per år till ICHOM medverkar Karolinska universitetssjukhuset till att ta fram en världsstandard för att mäta vårdresultat. Under första året, 2016, innebar det att Karolinska skulle införa ICHOM:s mätstandard för vårdresultat för en diagnos, samt ingå och bidra med expertis i företagets arbetsgrupper. Karolinskas medverkan innebar också att skapa tre så kallade standardsets – standardiserade filer – för att mäta vårdresultat för artrit, bröstcancer, graviditet och förlossning.

Alla ideella rättigheter, och exempelvis innovationer och patent som uppstår av samarbetet ägs av ICHOM, enligt avtalet. Karolinska lånar också utan kostnad ut sin logga, som är tydligt exponerad på företagets hemsida.

Hur motiverar ni att Karolinska bidrar med så mycket kunskap och expertis, och samtidigt betalar för det?

– För oss var det viktigt att ICHOM är ett icke-vinstdrivande företag. Liksom de andra stora medlemmarna är vi med och bygger de här programmen för att mäta och arbeta med patientrapporterade utfall, säger Melvin Samsom.

ICHOM har förutom Karolinska universitetssjukhuset ett 60-tal partners, däribland Västra Götalandsregionen och S:t Eriks ögonsjukhus, som alla går in som sponsorer och bidrar i uppbyggnaden av mätstandarder.

Det är skattepengar som betalas till förtaget, där grundarna har en bakgrund i Boston Consulting Group, som Karolinska slutat samarbeta med. Hur hänger det ihop?

– Jag håller inte med. Samarbetet med BCG är avslutat genom att verksamhetsmodellen är införd på det nya sjukhuset. ICHOM är för mig en organisation där representanter för vårdorganisationer möts för att dela data.

Det är alltså svenska patientdata som blir tillgängliga hos ett företag baserat i USA?

– Det är inte patientdata. Det är kunskap och erfarenhet som vi har med att behandla patientgrupper, säger Melvin Samsom.

Enligt Karolinska universitetssjukhuset har inga patientdata delats mellan sjukhuset och andra sjukhus i Sverige eller utomlands och inte heller med ICHOM. De standardiserade formulären som ICHOM: s sammanställt för att mäta vårdresultat, och som vårdgivarna kan ladda ner, visar däremot att detaljerade uppgifter om patienternas sjukdom, känslomässiga upplevelse av behandlingen, efternamn, levnadsvanor och social bakgrund ska fyllas i när data samlas in.

• Läs mer: Karolinska avbryter samarbete med Boston Consulting Group

Läkarföreningens ordförande på Karolinska universitetssjukhuset, Yvonne Dellmark, tycker att partnerskapet, som ingåtts utan att de fackliga organisationerna informerats, är problematiskt. Hon pekar på att de svenska kvalitetsregistren redan finns för att förbättra resultat i vården.

– Här kommer det en konsultfirma och vill att vi placerar all vård i fyrkantsmoduler för att underlätta pinnräkning, och det är inte bra för vården. Omorganisationen på sjukhuset tar väldigt mycket fokus från det vi egentligen borde jobba med, säger Yvonne Dellmark.

Efter att ha studerat sjukhusets avtal med bolaget säger hon:

– Jag tycker att innehållet är tunt. ICHOM är ett slags konsultfirma i förklädnad. De erbjuder hjälp att förenkla införandet av något vi redan har påbörjat, sedan äger de slutresultatet. Då enskilda patienters vårdresultat – utfall – är grunden för insamlandet går det inte att komma ifrån att det handlar om patientdata. Vi saknar den etiska diskussionen hur man får hantera patientdata, säger Yvonne Dellmark.

Martin Ingvar, professor på Karolinska institutet, är ett av företagets grundare. Han har just avgått som vicerektor för KI.

– ICHOM är det bästa jag har gjort. Vi måste mäta vårdens resultat utifrån hur bra det går för patienten, och det är fantastiskt om svensk kvalitetsregistertradition kan bidra med det så att all data redovisas öppet. ICHOM står för en fritt tillgänglig mätmetod som vem som helst kan ladda ner, säger Martin Ingvar.

Svenska experter och specialister har en stor del i utarbetandet av företagets mätstandard för olika sjukdomar. I ett nästa steg ska ICHOM, enligt hemsidan, samla in data centralt så att det kan jämföras mellan länder.

– Patientdata ägs av respektive vårdgivare. Om det ska delas krävs ett individuellt beslut från varje organisation. Givet hur många som valt att gå med så är jag optimistisk med att få till stånd sådana jämförelser, säger Martin Ingvar.

DN har bett att få ut ett samarbetsavtal mellan Karolinska institutet och företaget, men fått något sådant finns inte. Samtidigt är KI:s logga väl synlig på ICHOMS hemsida.

– Samarbetet sker inom ramen för forskningssamarbete som fortlöpande utvärderas. Efter diskussion med ledningen har jag tillåtelse att använda KI:s logga. Det är inte som en vanlig företagslogga. Om du tittar runt på nätet kan du se att KI:s logga syns på lite olika ställen, säger Martin Ingvar.

Under fyra år har ICHOM-projektet fått gemensamt forskningsmedel på 1 miljon kronor per år av Karolinska institutet och Stockholms läns landsting för internationellt samarbete. ICHOM har fakturerat KI, som skickat 100 000 dollar om året, motsvarande knappt en miljon kronor per år, till USA.

– Först skickade vi en forskare som var på plats. Sedan har vi skickat en del medel under uppbyggnadsfasen. Det var obundet stöd för att framställa allmän kunskap, säger Martin Ingvar.

Frågan är vad ett universitet har gemensamt med ett multinationellt konsultföretag, som marknadsför organisationsmodellen värdebaserad vård.

– Konsultbolag kan precis som läkemedelsbolag och sjukvård använda sig av ICHOM:s öppna kunskap. Jag tycker, baserat på min forskning, att kvalitetsstyrningen i vården mår bra av att förbättras. Samt att det är bra att vi får internationella kontakter. Vi har moderniseringsbehov av våra kvalitetsregister också, säger Martin Ingvar.

Men landstinget tycker inte att ICHOM-projektet ger tillräckligt till skattebetalarna, och från 2017 betalas inte längre forskningsstöd.

– Vi tycker att resultatet av det här projektet har varit för svagt. När sådant görs förväntar jag mig vetenskapliga publikationer, och att nyttan granskas av det vetenskapliga samhället. Det har inte kommit ut av det här. Det har ju ändå gått ett antal år. När det är en svag rapportering och liten utveckling, så måste jag väga det mot andra projekt, säger Jan Andersson, forskningsdirektör i Stockholms läns landsting.

Har ni inte fått någon återrapportering?

– Jo, men då har rapporterna kommit från Harvard i Boston i USA. Det är inte dem vi har gett forskningsanslag, säger Jan Andersson.

Men Karolinska universitetssjukhuset fortsätter sitt samarbete och även under 2017. I gengäld för sjukhusets insatser får Karolinska sex biljetter till ICHOM:s konferens med galamiddag. Melvin Samsom tycker inte att det är ett dåligt avtal för universitetssjukhuset.

– Nej. Det viktiga för mig är att vi samarbetar mellan de olika sjukhusen och vi att vi får ett utbyte och kan bygga upp de här standardmodellerna och göra jämförelser, säger Melvin Samsom.

Fakta. Karolinska och konsulterna
  • Boston Consulting Group är ett multinationellt amerikanskt konsultbolag som driver den omdiskuterade organisationsmodellen värdebaserad vård, en modell som Karolinska universitetssjukhuset gjort till sin. Konsultbolagets inflytande på sjukhuset har kritiserats, och det finns många personkopplingar mellan personer i sjukhusledningen och bolaget. Under 2016 betalade Karolinska 90 miljoner kronor till BCG.
  • I april meddelade sjukhusledningen att samarbetet med BCG skulle upphöra. Karolinska universitetssjukhuset har en växande konsultnota. Sedan 2010 har sjukhuset betala cirka en miljard kronor till enbart managementkonsulter.
  • ICHOM, International Consortium för Health Outcomes, startades 2012. ICHOM är ett icke vinstdrivande med syfte att skapa en internationell standard för att mäta och jämföra resultat i vården. Initiativtagare är Martin Ingvar, professor på Karolinska Institutet, Michael Porter, professor Harvard Business School och Stefan Larsson, delägare och globalt ansvarig för sjukvårdfrågor inom BCG. Måtten används nu i 400 vårdorganisationer i över 30 länder.
  • De svenska kvalitetsregistren, nu 96 stycken, har byggts upp sedan 1970-talet för att följa upp patienterna. ICHOM – måtten används av ett fåtal kvalitetsregister.
  • Under 2013-2016 har ICHOM fått sammanlagt 4 miljoner kronor i forskningsstöd från KI och Stockholms läns landsting. 
Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.