Logga in på Dagens Nyheter

Här kan du som DN-kund logga in för obegränsad läsning av DN.se och e-DN.

Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar.

STHLM

Köerna på akuten blir längre och längre

Sommarens akutkaos var värre än ­någonsin – trots 60 extra vårdmiljoner. På Söder­sjukhuset tvingades varannan patient vistas mer än fyra timmar på akuten.

– Det är oacceptabelt, säger Marie Benner­mo, chefläkare på Södersjukhuset.

En sommarsatsning på 60 miljoner kronor skulle förhindra att fjolårets sommarkaos upprepades. Ändå var akutläget i Stockholm värre än någonsin. Var tredje patient tvingades vistas längre än fyra timmar på akuterna i länet. På SÖS blev varannan patient kvar på akuten längre än så.

– Det har varit ansträngt under vissa perioder i sommar. Vi har haft fler patienter, färre vårdplatser och långa väntetider för äldre till geriatrik på andra kliniker, säger Marie Bennermo, chefläkare på Södersjukhuset.

SÖS-akuten tog i juli emot cirka 300 fler patienter än i juli förra året. På grund av färre sjuksköterskor på sjukhuset hade man vissa veckor upp till 30 färre vårdplatser än planerat.

– Enstaka dagar har varit väldigt besvärliga. Vårt största problem är att vi har vuxit ur våra lokaler och har en akutmottagning som är dimensionerad för hälften så många patienter. Ett annat problem är bristen på enkelrum som gör att patienterna får lång vistelsetid på akutmottagningen i väntan på vårdplats, säger hon.

Situationen på Karolinskas akuter var tidvis lika kritisk. Över 300 avvikelserapporter om långa vänte­tider på akuten har rapporterats.

– Det här är den värsta sommar vi har varit med om. Man har tummat på patientsäkerheten vid flera tillfällen. Vissa morgnar har vi haft över 20 patienter som väntat kvar under natten och många som fått vänta i dygn, säger Sinikka Isoaho, sjuksköterska, Huddinge.

Äldre över 80 år drabbades värst. Sex av tio över 80 år fick vistas längre än fyra timmar på akuten. Flera tvingades ligga kvar i över ett dygn i väntan på geriatrisk vårdplats.

– Det var en väldigt utmanande sommar och inte en bra situation. Det var flera belastningstoppar med fler kvarliggande patienter. Allt för många patienter fick vänta oerhört länge, säger Olof Lundblad, verksamhetschef, Huddinge akutmottagning.

Han efterlyser som alla andra fler vårdplatser.

– Det skapar problem när patienter som ska läggas in inte kan få en vårdplats. De blir kvar långa tider på akuten och var fler i sommar än förra sommaren. Det är inte bra för patienter att ligga och vänta så länge och i en redan ansträngd bemanningssituation blir det svårt, säger Olof Lundblad.

Enligt sjukhusledningarna har väntetiderna inte orsakat några dödsfall eller lett till Lex Maria-­anmälningar hittills i sommar.

– Vi har ett par händelser som vi håller på att utreda som händelseanalyser, men inget dödsfall. Det handlar mer om fördröjd handläggning, säger Marie Bennermo.

Flera patienter i livets slutskede fick ändå dö på akuterna för att det saknades vårdplats. På infektionsakuten på Karolinska Huddinge dog en äldre kvinna i livets slutskede i väntan på vårdplats i juni. Både anhöriga och personal var kritiska till att kvinnan dog mitt i ett akutkaos.

”Det känns oetiskt och oförsvarbart att en människa ska få ligga på en akutmottagning i livets slutskede, där vi ej kan erbjuda en avdelning/sängplats på grund av platsbrist”, skriver personalen i rapporten.

–  Jag kan inte svara för just denna händelse men det har säkert dött ett antal personer i livets slutskede som väntat på vårdplats. Det är inte bra, man önskar att de ska få ett eget rum, säger Olof Lundblad.

Nu väntar ytterligare stålbad. Sjukhusen tappar miljoner för att de inte når upp till kvalitetskraven för vistelsetid på akuten och kostnaden för inhyrd personal ökar. På Karolinska väntar strama besparingsåtgärder.

– En stor orsak till att vi går back är att vi underlevererar vård. Vi får inte in patienterna från akutmottagningen. Jag är osäker på om en väldigt stark kostnadsreducering är rätt medicin. Vi måste få våra system att fungera bättre, få fler sjuksköterskor och fler öppna vårdplatser, säger han.

Södersjukhuset prövar nu en ny arbetsmetod för att minska väntan. I pilotprojekt har man jobbat i team där en läkare, sjuksköterska och undersköterska möter patienten tidigt tillsammans.

– Nästa vecka ska hela akuten testa arbetssättet. I piloterna har vi kunnat kapa upp till två timmar för patienten på total vistelsetid, säger Nasim Farrokhnia, verksamhetschef på akuten.

Vården i Stockholm fick 60 extra miljoner i sommar, hälften gick till akutsjukhusen.

Var det felsatsade pengar, Anna Nergårdh, chefläkare och sommargeneral?

– Alla satsningar syftade till att ha så många vårdplatser som möjligt öppna trots sjuksköterskebristen. Vi stärkte bland annat upp med and­ra personalgrupper.

Har ni kunnat upprätthålla patientsäkerheten?

– Ingen ska fara illa i vården. Om det uppstått situationer som lett till Lex Maria om vårdplatsbristen kommer vi att ta in och följa upp dem. Det ska naturligtvis alltid vara värdiga förhållanden på en akut.

Vad gör ni för att få bort akutkön?

– Det vi gör nu är att aktivt följa alla vårdplatser på sjukhusen och öppet redovisa det. Vi hoppas få en mer stabil bemanning av sjuksköterskor genom aktiv rekrytering. Flera akuter behöver ny- och ombyggnation och det är en del av framtidsplanen, säger hon.

Sjukhusens egna berättelser från akuten

Kvinna i livets slutskede dog

Patienten kom 16.00 med ambulans den 9/6 och avled den 10/6 klockan 08.30 på infektionsakuten. Delar av familjen kände att det var en konstig situation att hon avled på akutmottagningen. Det känns oetiskt och oförsvarbart att en människa ska få ligga på en akutmottagning i livets slutskede, på grund av platsbrist.

10 juni, KS Huddinge

Patient på akuten i nära två dygn

Patienten skrevs in på akuten den 9/6 klockan 19. I dag 11/6 vårdas patienten fortfarande på infektionsakuten. Patienten har VRE (multiresistenta bakterier) och har haft ett flertal diaréer på grund av förvirring främst första natten har patienten nyttjat flera patienttoaletter.

10 juni, KS Huddinge

Tolv ­patienter väntar på plats

På morgonen i dag väntar 12 patienter på vårdplats och har fått sova över på akuten under natten i brist på vårdplatser. Flera av dessa behöver enkelrum då patienterna har multiresistenta bakterier. Avdelningarna är fyllda till brädden har tagit extra överbeläggningar där så är möjligt.

11 juni, KS Huddinge

Döende kvinna ligger i tre dygn

Patient läggs in på den akuta kortvårdsavdelningen. En palliativ patient som behöver hjälp med all omvårdnad så som vändningar, matning, hygien, smärtlindring. Det är helt fel avdelning för en sådan typ av patient. Det är inte etiskt korrekt att hon i livets slutskede ska få ligga i över 3 dygn och vänta på annan vårdplats.

22 juni, KS Solna

Patienten dör på akuten

En patient inkommer med 43 graders feber och befinner sig i akut process. Under natten försämras patientens tillstånd. Trots adekvata insatser har patienten fått fördröjd tid för adekvat omvårdnad. På grund av platsbrist avlider patienten på akutmottagningen i en miljö som ej är förenlig med Karolinskas värde­grunder.

10 juni, KS Huddinge

Patienter vill ­polisanmäla

När jag går på mitt pass som ledningssjuksköterska får jag veta att det knappt finns några vårdplatser. Ganska snart är akuten full med cirka 60 patienter varav flera svårt sjuka. Patienter är upprörda över vänte­tiden, flera avviker, en del blir arga och säger att de ska polisanmäla oss för att de inte får hjälp.

10 juni, KS Huddinge.

Patientsäker­het starkt hotad

Kommer som ledningssjuksköters­ka till nattpasset till kvällspersonal där alla inte hunnit äta middag. Cirka 60 patienter på akuten, många mycket sjuka. Finns ingen 23-tur, försöker få någon att stanna lite längre. De jag pratar med är helt slut och vill bara gå hem. Patientsäkerheten var starkt hotad ett par timmar.

18 juni, KS Huddinge

Hjärtinfarkt skickas till Solna

Patient inkommer till akuten med bröstsmärta. EKG visar på akut hjärtinfarkt som måste till angio på direkten. PCI lab på Huddinge har stängt under v. 29–32, och vi tvingas då skicka patienten med blåljus till Solna.

28 juli, KS Huddinge.

24 h på akuten – väntas bli kvar ett dygn till

Patient läggs in på AKVA på grund av platsbrist i hela huset. Borde ha lagts in som kirurgpatient. Har vårdats här i 24 h och förväntas bli kvar åtminstone något dygn till. Risk att personal som inte har rutin av diagnosen ska bedöma patienten samt att kirurgmellan­jour ej rondar regelbundet.

1 juli, KS Solna

Källa: Avvikelse­rapporter, Karolinska ­universitetssjukhusets akut­mottagningar (utdragen är redigerade).

Moderaterna

Vi vill korta akutköerna genom att bygga ut akuterna och införa vårdguider för att hjälpa lågprio patienter att boka besök istället för att vänta i timmar. Snabbspår för patienter med särskilt svåra behov.

Centerpartiet

Storsatsa på fler och bättre närakuter, med labb, röntgen och bättre öppettider i hela länet. Bättre information om var du får bäst hjälp, vilket ofta inte är på akuten, bra sjukvård nära dig.

Folkpartiet

Sjukhusakuterna behöver byggas om och byggas ut vilket är på gång. Väntetiden ska vara kort för patienter som behöver snabb hjälp. Andra ska få snabb hjälp hos husläkaren eller på närakuter.

Kristdemokraterna

En gräddfil för äldre patienter och nya akuter på Södertälje och Danderyd. Vi vill bygga om och utöka akuten på SÖS samt rekrytera fler vårdpersonal med hjälp av höjda löner.

Miljöpartiet

Läget i akutsjukvården är allvarligt. Vi behöver fler sjuksköterskor, för att minska väntetider och öppna de vårdplatser som nu är stängda.

Socialdemokraterna

Vi vill inrätta kvalitetssäkrade närsjukhus med närakuter i stadskärnorna med tillgång till röntgen, labb och specialistvård. Där ska även geriatrisk vård finnas.

Vänsterpartiet

Mer personal och öppna stängda vårdplatser. Ökad tillgänglighet och bredare uppdrag för vårdcentraler och närakuter, ökad tillgång till labb och röntgen.

Moderaterna

Vi vill bygga ut äldresjukvården och införa mer snabbspår så att äldre inte ska behöva passera akuten i onödan. Då kortas köerna på akuterna.

Centerpartiet

Det brister i samarbetet mellan landsting och kommuner. Sköra äldre ska inte behöva vänta på akuten eller skickas runt. Vi vill ge kommunen ansvar för hemsjukvården och ge fler patienter vårdcoacher.

Folkpartiet

Äldre ska ha ett snabbspår förbi akuten, ambulanser som kör direkt till geriatriken.

Kristdemokraterna

Fortsätta utöka den avancerade sjukvården i hemmen för att minska tiden på akuten samt införa äldrevårdscentraler i alla kommuner.

Miljöpartiet

Vi behöver jobba vidare med direktintag till geriatriken och öppna fler vårdplatser. Landstinget måste föra samtal med kommunerna för att äldre ska slippa vara på akuten för länge.

Socialdemokraterna

Geriatriska patienter ska få vård fortare genom direktinskrivning på geriatriska vårdavdelningar på de nya närsjukhusen. Vi vill även ha fler jourläkarbilar som kan göra insatser i hemmet.

Vänsterpartiet

Direktintag på de geriatriska klinikerna som måste utrustas med röntgen och labb dygnet runt. Rullande röntgen i vissa lägen. Vården ska komma till de svårast sjuka äldre.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.