Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-26 21:29

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/kraftig-minskning-av-antalet-vardplatser-pa-karolinska/

STHLM

Kraftig minskning av antalet vårdplatser på Karolinska

Karolinska hade i genomsnitt 897 disponibla vårdplatser under 2018, jämfört med 1.260 år 2015. Foto: Hampus Lundgren

Antalet öppna vårdplatser har minskat kraftigt på Karolinska. Under sjukhusets stora omorganisation har antalet vårdplatser minskat med 30 procent, visar revisorernas årsrapport. Samtidigt har dödsfall rapporterats som följd av vårdplatsbristen.

– Genom vårdplatsbristen tvingas läkare att ta fler medicinska risker, säger Yvonne Dellmark, läkarföreningens ordförande på Karolinska. 

Rätta artikel

Av revisorernas årsrapport framgår att antalet disponibla vårdplatser minskat med 30 procent sedan 2015, då sjukhusets stora omorganisation och flytt startade. Den nya organisationen som sjukhuset infört med hjälp av Boston Consulting Group, skulle minska fragmentiseringen i vården, och öka effektiviteten.

Men löftena har inte infriats och sjukhuset brottas med ett gigantiskt underskott, beräknat till 1,5 miljarder 2019, vilket motsvarar 8 procent av sjukhusets omsättning. Läkarföreningen var tidigt kritisk, och pekade på att den den nya organisationsmodellen på sjukhuset inte skulle lösa vårdens verkliga problem: bristen på vårdplatser. 

– Det är oroväckande att antalet vårdplatser minskar samtidigt som befolkningen i regionen växer. När vårdplatserna minskar tvingas läkare att ta medicinska risker, för man kan inte lägga in dem som borde läggas in, säger Yvonne Dellmark, läkarföreningens ordförande på Karolinska. 

Sjukhuset hade under 2018 i genomsnitt 897 disponibla vårdplatser, jämfört med 1.260 år 2015, innan omorganisationen påbörjades. Svårigheten att hålla vårdplatser öppna påverkas dels av bristen på sjuksköterskor, men också av att patienter på Nya Karolinska vårdas i enkelrum, vilket kräver dubbelt så många sjuksköterskor.

Med minskningen av antalet vårdplatser ökar antalet överbeläggningar. Beläggningen på sjukhuset har i medeltal varit över 100 procent under 2018, samtidigt som de utlokaliserade patienterna ökar, vilket äventyrar patientsäkerheten, enligt Socialstyrelsen. 

Trots att intaget av akuta patienter har minskat, så ökar andelen som övernattar på akuten i väntan på vårdplats i både Huddinge och Solna, enligt rapporten. Sjukhuset uppger att det beror på ett högt inflöde av svårt sjuka patienter. 

Karolinska har också under 2017 och 2018 rapporterat dödsfall som är relaterade till vårdplatsbristen och som har anmälts enligt lex Maria

Enligt revisionen är antalet vårdplatser för få för att täcka vårdbehoven. Sjukhusets egen bedömning är att antalet vårdplatser skulle behöva vara 160 fler för att klara sjukhusets uppdrag under högsäsong vår och höst. 

Samtidigt är vårdplatsbristen ett stort problem i hela region Stockholm. Bland annat har den tvingat Södersjukhuset att gå upp i stabsläge. Att minska antalet vårdplatser är i linje med planeringen av Nya Karolinska - men utflytten av vård som inte är högspecialiserad följer inte planen. Anställda vittnar också om den låga beläggningen på Nya Karolinska, och att vårdplatser som inte går att bemanna är överdragna med plast. 

– Idén med nivåstrukturering av vården där NKS enbart ska utföra högspecialiserad vård bygger på att varje sjukhus, även Karolinska, kan ta sina patienter. Det går inte när det saknas vårdplatser, vilket gör att det blir många onödiga förflyttningar mellan avdelningar och sjukhus för de svårast sjuka patienterna. Det är bekymmersamt, säger Yvonne Dellmark, som oroas av det stora sparbeting som nu aviserats på sjukhuset. 

Trots att sjukhusets kostnader skenar, så minskar produktionen av vård

– Man måste fundera på vad det här enorma sparbetinget kommer att medföra. Det går inte att spara fler kliniska patientnära tjänster utan att det märks i vården. Om man däremot skär ner på antalet chefer så är man närmare mål, för den här flödesbaserade organisationen är mer kostnadsdrivande än den tidigare. Det är tråkigt när man tappar både erfarna läkare och sjuksköterskor på grund av kortsiktiga besparingar, säger Yvonne Dellmark. 

Sjukhusdirektör Björn Zoëga, håller med om att vårdplatsläget är ansträngt. I förra veckan beslutade sjukhusdirektören om anställningsstopp på sjukhuset. 

– Det är klart att läget har varit ansträngt, och det förs en diskussion om hur många vårdplatser vi skulle behöva, säger han.

Hur kan man öppna fler vårdplatser samtidigt som man inför anställningsstopp? 

– Om vi måste öppna fler vårdplatser så kommer vi att ge dispens för det. Vår ledstjärna i det här handlar om patientsäkerhet och vårdproduktionen. Det kan kosta mer, men vi kanske kan minska inhyrningen och det finns många saker som vi kan göra annorlunda.