Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-17 17:35

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/lakaren-har-brutit-mot-var-vardegrund-och-forbrukat-sitt-fortroende/

STHLM

Sjukhusdirektör förnekar att KS krävt tystnad av judiska läkaren

Bild 1 av 2 Björn Zoëga, Karolinska universitetssjukhusets direktör.
Foto: Paul Hansen
Bild 2 av 2
Foto: Hampus Andersson

Uppgiften om att den judiska läkaren på Karolinska universitetssjukhuset, KS, har erbjudits en summa pengar i utbyte mot att han inte ska fortsätta driva frågan om att antisemitiska trakasserier förekommit på KS, får inte oväntat kritik. Men tystnadskravet tillbakavisas av sjukhusledningen.

– Det är en sak att försöka förlika sig och gottgöra dumheter som man som arbetsgivare har gjort, men att försöka köpa tystnad låter oerhört icke-myndighetsmässigt. Och näst intill helt befängt, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

Olle Lundin menar att det i sig inte är ovanligt eller fel med försök till förlikning mellan parter, men yttrandefriheten är inskriven i lagen.

– Det är svårt att att hävda att den judiska läkaren skulle bli bunden av ett sådant avtal; han har fortfarande en grundläggande rätt att yttra sig. Det har han alltid, det kommer man inte ifrån.

Det var vid ett par möten för knappt två månader sedan som den judiska läkaren vid KS erbjöds ett skadestånd av en förhandlingschef inom Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting). Motkravet som ställdes, och som intygas av personer som var med vid mötet, var att läkaren skulle lägga ner sin anmälan om att det förekommit antisemitism på KS. Något som den judiske läkaren avvisade.

– Jag vill bara att man erkänner att antisemitiska trakasserier har förekommit, att rapporten – som inte fastslog detta – eftergranskas och att jag får tillbaka mina arbetsuppgifter, säger den judiska läkaren till DN.

Karolinska universitetssjukhusets direktör Björn Zoëga tillbakavisar emellertid uppgifterna om att man erbjudit den judiska läkaren ett skadestånd mot ett krav på tystnad.

– Det måste vara ett missförstånd. Det som händer när man betalar ut ett skadestånd är att man därefter lägger ner ärendet. Det har inte funnits några krav på att läkaren ska dra tillbaka sin anmälan eller vara tyst. Det går emot våra principer, säger Björn Zoëga till DN.

Han betonar att skadeståndet som erbjudits gäller för ”sveda och värk” för att KS hanterat ärendet ”lite för långsamt och otillräckligt i början”.

På onsdagen gick sjukhusledningen ut med ett pressmeddelande om att den överläkare som trakasserade den judiska läkaren (och två av hans judiska kollegor red.anm), ska omplaceras till en administrativ icke-patientnära tjänst på KS. 

Varför går ni ut med detta nu? I praktiken har läkaren haft administrativa arbetsuppgifter i flera månader.

– Jag har varit här i knappt två månader och jag bestämde efter att ha tagit kontakt med jurister att nu var det dags, säger Björn Zoëga. Jag tycker att läkaren har brutit mot sjukhusets värdegrund och förbrukat sitt förtroende. Jag hade helst velat avskeda honom men då hade vi brutit mot arbetsrättslagen. Det vi säger med det här beslutet att omplacera honom är att det blir permanent.

Anser du att det har förekommit antisemitiska trakasserier – det fastslogs inte i utredningen som för övrigt kritiserades hårt av bland annat Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA?

– Enligt rapporten var det trakasserier på den aktuella avdelningen. Sedan fanns det tecken på antisemitism även om det inte var någon antisemitisk diskriminering. Det hände en incident som vi inte kan säga var något annat än antisemitism. Men i rapporten stod att det var antisemitiska trakasserier men som inte med säkerhet kunde härledas till den anmälde överläkaren – man vet inte vem som sa det. (det var antisemitiska glåpord, reds anm.)

Men vad anser du – har det förekommit antisemitiska trakasserier på KS?

– Jag tycker att det är... någonstans på gränsen till att vara antisemitiska trakasserier. Ja, det tycker jag.

Så vad händer nu, den judiska läkaren sa nej till ert erbjudande redan i april?

– Förhandlingarna är inte avslutade mellan läkaren och sjukhuset. Processen kommer att fortsätta och vi kommer att ta ny kontakt med honom inom en snar framtid.  Skadeståndet handlar om att vi har agerat för sakta och det är bara den delen vi är ute efter, säger Björn Zoëga.

Den judiska läkaren har bland annat krävt att få sina ordinarie arbetsuppgifter tillbaka, som att operera inom den specialitet för vilken han rekryterades till KS för 18 år sedan samt att få fortsätta med sin forskning.

– Det är ingenting som jag sätter mig ner med, det kommer att göras en mätningsbedömning, vilka arbetsuppgifter vederbörande får, som bygger på kompetens och behov.

Den judiske läkaren har disputerat inom en specialitet och är i egenskap av detta inbjuden som talare till en medicinsk världskongress i New York i juni.. 

Ett annat krav som läkaren har ställt är att den rapport som gjordes av en advokatbyrå och beställts av KS, ska eftergranskat. När rapporten offentliggjordes riktade Svenska kommittén mot antisemitism, SKMA, hård kritik mot hur granskningen gått till, bland annat skrev man:

”Sammantaget ges ett obehagligt intryck av vad vi närmast vill kalla ett karaktärsmord som, om det får stå kvar, väcker farhågor för den anmälande läkarens arbetssituation och vidare status på sjukhuset.”

– Vi har ingen anledning att inte tro på rapporten, säger Björn Zoëga. Jag har hört om SKMA:s kritik men vad jag förstår har man gjort en avstämning av de punkter som kritiserades och man tyckte inte man kom vidare med det.

Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Vid mötena mellan den judiska läkaren och KS förhandlingschef i våras påpekade förhandlingschefen att läkaren hade brutit mot KS ordningsregler när han vid ett tillfälle bandade ett samtal med sin dåvarande chef rörande antisemitiska trakasserierna. Men när det gäller bandade samtal säger professor Olle Lundin så här: 

– De kan ha ordningsregler som säger allt möjligt men det är inte olagligt att spela in samtal man själv deltar i, om man inte har någon form av sekretess, typ patientsekretess, men nu var det inte den situationen här. Läkaren ville väl säkra bevis, inget annat, det är väl inget konstigt med det. Jag har svårt att se att de skulle kunna hindra honom från det. Det här är ytterst en fråga om diskriminering, det är det inte så mycket att hymla om. Det är vad det är. 

Den här tystnadskulturen som många vittnar om på KS, hur mycket skadar det KS:s förtroende? Först Macchiariniskandalen och nu detta ärende?

– Om det finns någon tystnadskultur ska jag försöka bryta ner den, säger Björn Zoëga.

– När jag kom hit frågade jag många medarbetare om det var någonting, lösa ändar eller så, som vi inte hade gått till botten med i den så kallade Macchiariniskandalen. Jag var ganska öppen faktiskt om detta, att ta emot påpekande, även ute på golvet, men ingen har kommit med förslag eller hur man bör gå vidare med. Så jag tolkar det - än så länge, det är min åttonde vecka här - att det inte är något. Men om det finns något kvar att göra kommer jag absolut att ta tag i det, säger Björn Zoëga.

Läs mer: Misstänkt antisemitism på KS har lyfts till politisk nivå i USA

Läs mer: KS på lista över tio värsta antisemitiska händelserna

Läs mer: 120 läkare kritiserar facket på Karolinska