Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
STHLM

Nya Karolinskas rekorddyra modell saknar evidens enligt ny rapport

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: Jonas Dagson/TT

Den nya verksamhetsmodellen, som skulle vara framtiden för det högteknologiska Nya Karolinska, saknar vetenskapligt stöd, enligt en ny utvärdering beställd av Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 

Sjukhuset väljer nu att överge modellen som övergripande strategi.

Verksamhetsmodellen ”värdebaserad vård”, VBV, har stått till grund för universitetssjukhusets nya organisation och hur byggnaden av Nya Karolinska har utformats.

Modellen har lanserats hårt av sjukhusledningen i samarbete med Karolinska Institutet och konsultbolaget Boston Consulting Group. 

Sedan införandet av modellen 2015 har stark kritik kommit om att evidens för hur modellen fungerar saknas, från bland annat läkarföreningen på Karolinska universitetssjukhuset, som krävt att den ska stoppas. 

Nu slår Sahlgrenska universitetssjukhuset, SU, i Göteborg fast, i en ny utvärdering, att värdebaserad vård har ”svag evidens” och sjukhuset väljer nu att inte gå vidare med modellen. 

— Kontentan av utredningen är att vi inte funnit någon evidens för modellen. Värdebaserad vård är snarare att betrakta som ett förhållningssätt i vården, säger Ann-Marie Wennberg. 

Bland annat har det på Sahlgrenska funnits planer på att omorganisera sjukhuset tematiskt. 

— Det har funnits tankar tidigare om att göra en övergripande omorganisation enligt det här konceptet, men det har vi enligt utredningen inte funnit evidens för att det skulle vara bättre att omorganisera sig tematiskt. Utan vi behåller organisationen efter de medicinska specialiteterna, och då matchar vi vår motsvarighet på universitetssidan. De fortsätter ju att utbilda i exempelvis ortopedi och kirurgi, och då vi behåller klinikerna. Det är ju också enligt internationell standard, säger Ann-Marie Wennberg. 

Sahlgrenska är den första vårdaktören i Sverige som har utvärderat värdebaserad vård. Sedan 2013 har sjukhuset arbetat med VBV som strategi i ett antal processer. Under den tidigare sjukhusdirektören Barbro Fridéns ledning fattades beslut om att Sahlgrenska skulle ha värdebaserad vård som övergripande strategi. I inledningsfasen anlitades Boston Consulting Group för att introducera modellen. Vid bytet av sjukhusdirektör 2016 pausades planerna på att en större omorganisation enligt vbv. 

— Vi har jobbat med värdebaserad vård i några år, och vi ville ta reda på hur det har gått för att få en lägesutvärdering. Det är ett beslut vi tog tidigt i våras, säger Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Samtidigt gav sjukhuset utredaren, professor Peter Lönnroth vid Göteborgs universitet, i uppdrag att göra en vetenskaplig utvärdering av modellen även internationellt. 

Utredningen har granskat 1.320 forskningspublikationer, och gallrat fram 45 studier som ansetts relevanta för utvärderingen. Utredaren har också intervjuat nyckelpersoner på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Enligt utredaren visar genomgången att VBV har ett värde för förbättringsarbetet i vården, men metoden förefaller inte, utifrån tillgängliga data, vara överlägsen andra metoder för förbättringsarbete.

Därför överger sjukhuset nu modellen som övergripande strategi.

– I stället för att rikta in oss mot ett enskilt förändringskoncept, så samarbetar vi med Göteborgs Universitet och Chalmers om flera metoder som förankras i forskningen. VBV är ett strategiskt förhållningssätt, men vi kommer att arbeta med olika metoder. Det gör också att verksamheterna är fria att välja metod, säger sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg.

På Karolinska universitetssjukhuset har nu hela sjukhuset omorganiserats i teman, utan föregående utvärdering. 

— Det låter mycket mer förnuftigt att man anpassar metoden efter verkligheten och inte tvärtom, säger Yvonne Dellmark, läkarföreningens ordförande på Karolinska. 

På Karolinska har metoden tvärtom fått gå före verkligheten, anser hon. 

— Ja, här har man valt en modell som man tillämpar överallt utan att titta på vad den får för effekter. Och trots att man ser negativa effekter har man fortsatt, säger Yvonne Dellmark. 

Hon hoppas att den utvärderingen som gjorts på uppdrag av Sahlgrenska kommer att påverka även Karolinska universitetssjukhuset. 

— Jag hoppas att det här kan skapa en mer öppen debatt om hur vår organisation ser ut. Som vi ser nu så tar administrationen alltmer tid från vårt arbete med patienterna. Omorganisationen har också ökat gapet mellan de som beslutar, och de som utför vården, säger Yvonne Dellmark. 

Efter DN:s granskande artiklar i juni meddelade Karolinska Institutet att institutet distanserar sig från värdebaserad vård, och ska vara försiktig med långsiktigt samarbete med konsultdriven verksamhet. Regeringen har även gett Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i uppdrag att granska metodiken. Den utvärderingen ska vara klar under våren 2018. 

I april avslöjade DN att Karolinska avslutade samarbetet med det kritiserade konsultbolaget Boston Consulting Group, som under 2016 fakturerat sjukhuset 90 miljoner kronor för att föra in VBV som modell.

På sjukhusets hemsida anges under rubriken Värdebaserad vård: "I den nya tematiska organisationen bygger vi verksamheten utifrån patientens resa genom vården, skapar tydliga patientflöden och mäter vilket värde vi tillför patienten. Sjukhuset ska arbeta med värdebaserad vård med patientmedverkan. Med värdebaserad vård styrs vården i större utsträckning på de utfall och resultat som skapar mest värde för patienten". 

Karolinska har även lagt upp en film för att förklara modellen värdebaserad vård.

När DN träffar sjukhusdirektör Melvin Samsom och biträdande sjukhus direktör Annika Tibell säger de inte stämmer att sjukhuset infört värdebaserad vård som verksamhetsmodell, utan att värdebaserad vård är en del av den nya organisationen, verksamhetsmodellen. 

— Värdebaserad vård är ett strategiskt ramverk som vi jobbar efter, säger Melvin Samsom. 

Att värdebaserad vård visat sig sakna vetenskaplig evidens, enligt den utvärdering som beställts av Sahlgrenska, förändrar inget för Karolinskas del. 

— Vi ser fortfarande att det är en väldigt bra modell för att utveckla vår organisation. Vi arbetar med egna utvärderingar, säger Melvin Samsom. 

Under tiden som Karolinska arbetat med vbv har köerna till operationer och behandling ökat kraftigt, bland annat till barnoperationer och svåra canceroperationer,vilket DN berättat om i flera artiklar. Anställda vittnar också om ökande administration. 

Hur effektiv är modellen? 

— En stor orsak till våra köer är bekymmer med rekryteringen, säger Annika Tibell. 

— Vi är fortfarande i implementeringsfasen, säger Melvin Samsom. 

 

 

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.