Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-23 21:10

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/nya-problem-med-karolinskas-sterilcentral-operationer-stalls-in/

STHLM

Nya problem med Karolinskas sterilcentral – operationer ställs in

Problemen med Karolinskas sterilcentral sinkar operationsverksamheten avsevärt. Foto: Sam Edwards/TT

De allvarliga bristerna med Karolinskas sterilcentral fortsätter. Under de senaste veckorna har operationer ställts in och flyttats fram då instrument inte kunnat levereras. I nuläget står 8.500 patienter uppsatta i väntan på operation på Karolinska – av dem är 1.700 barn.

När semesterperioden är över och operationsverksamheten ska återgå till normal kapacitet har Nya Karolinska i Solna ännu en gång fått stora problem med sterilverksamheten. När anställda har kommit tillbaka från sommarledigheten har de mötts av beskedet att operationer måste flyttas fram och strykas från september och framåt. 

– Under ett möte fick vi veta att problemen med sterilcentralen skulle stänga mellan sju och nio operationssalar. Det blev ganska upprört, eftersom vi börjat få ner operationskön, säger en läkare inom Thorax. 

Besked gavs också om att problemen väntas hålla i sig, och att all operationsverksamhet påverkas. I nuläget står 8.500 patienter uppsatta i väntan på operation på Karolinska, visar siffror från sjukhuset. Av dem är 1.700 barn. 

– Vi fick höra att det beräknas dröja till slutet av 2020 innan problemen är åtgärdade, säger läkaren. 

En sjuksköterska i en annan verksamhet säger: 

– Jag fick se en bild från sterilcentralen, och det var helt tomt på operationsinstrument. För vår del har det resulterat i att vi har fått stryka operationer för att de inte kan leverera. 

Hon berättar också att operationssjuksköterskorna måste rycka in och arbeta på sterilcentralen i stället för att tjänstgöra på operation.  

David Konrad, funktionschef för perioperativ medicin och intensivvård, PMI, säger att det är samma problem som sjukhuset haft under våren, som nu upprepar sig. 

Tidigare har ett stort antal incidenter med smuts och orena instrument rapporterats i samband med operationer. I mars kunde DN berätta att över 200 incidenter rapporterats och att anställda redan 2017 larmade om risker för patientsäkerheten. 

Under sommaren har personal på sterilcentralen upptäckt att diskmedel i stället för sköljmedel används i en av diskmaskinerna, vilket anmälts som en avvikelse. 

– Vår utredning kom fram till att det inte påverkat steriliteten av instrumenten och vi tog direkt kontakt med Giftmedelscentralen som gjorde samma bedömning, uppger Konrad.

Han bekräftar att sjukhusets timanställda operationssjuksköterskor rycker in på sterilcentralen för att få fram instrument så att operationerna påverkas så lite som möjligt. 

– Så har det varit under våren. I det här krisläget när vi har brist på steriltekniker, så behöver vi ha ökad mängd operationsutbildad personal på sterilen. Det är inte bara operationssjuksköterskor utan även undersköterskor. 

Anställda vittnar om att är nästan tomt på instrument stundtals. Hur kan det bli så här? 

– Processen kring sterilcentralen bygger på att vi har en viss mängd människor plats som kan serva hela processen med rengöring och sterilisering av instrument. När vi har brist på handkraft som vi har just nu, så får vi problem att hinna med. 

I juni tecknade Karolinska avtal med länssjukhuset i Gävle för sterilisering av instrument som skickas från Solna, för 100.000 kronor per månad. Ett liknande kontrakt tecknades i juni med Aleris i Nacka, som sedan i juli fakturerat sjukhuset 127.000 kronor. Sjukhuset överväger möjligheten att utöka beställningen. 

Samtidigt uppger David Konrad att situationen inte är lika akut som i våras, beroende på att sjukhuset successivt anställer och skolar in personal. 

– Nu är vi inne i en träningsperiod för dem vi har anställt. Men det är en tuff situation, för vi har många sterilcentraler i länet, och det finns inte tillräckligt många steriltekniker. 

I samband med en intervju med DN i veckan sa  sjukhusdirektör Björn Zoëga att hans nästa möte berörde just sterilverksamheten, som avhandlas i veckovisa avstämningar. Hans korta kommentar om läget: 

– Det är stora problem. 

I ett mejl skriver Björn Zoëga nu att påverkan varierar vecka för vecka, men att det självklart påverkar operationskapaciteten negativt. Nya Karolinska har 35 operationssalar. De senaste tre veckorna har 8-9 salsdagar strukits per vecka. I en sal görs cirka två operationer på en dag.

– Förhoppningsvis blir det något mindre framöver, sannolikt 5-7 salsdagar per vecka, skriver Björn Zoëga. 

Problemen med sterilverksamheten på Karolinska i Solna startade i samband med flytten in i den nya sjukhusbyggnaden. Den gamla sterilverksamheten som ofta sköttes av respektive verksamhet i anslutning till deras egna operationer, sammanfördes då i en centraliserad verksamhet, med just-in-time-upplägg. Instrumenten transporteras mellan sterilcentralen och operationssalarna med robotar, som DN tidigare berättat. Sterilcentralen i den nya sjukhusbyggnaden var inledningsvis för liten, och har redan byggts om för 11 miljoner.

Karolinska i Huddinge har sin egen sterilcentral men upplägget skiljer sig från Nya Karolinska, då instrumenten diskas efter operationerna av de olika verksamheterna innan de förs iväg för sterilisering. Från Nya Karolinska har avvikelserapporter visat hur blod och vävnadsrester bränt fast på instrument och ändå paketerats och steriliserats, och förts in på operationssalarna, som DN tidigare berättat. 

– Många gånger syns inte resterna med blotta ögat. Vi undersöker alla instrument med mikroskop innan de lämnar sterilen, säger en erfaren steriltekniker på Karolinska i Huddinge. 

Hen pekar på att sterilcentralen på Nya Karolinska fått en stor tillströmning av instrument, från verksamheter som tidigare skötte steriliseringen på egen hand. När verksamheten kraschar påverkas även de anställda på sterilenheten på Karolinska i Huddinge, som förväntas rycka in. 

– Här har vi en väldigt stabil arbetsgrupp. När det kraschar får vi veta det genom att det då kommer upp lappar om att vi kan ”hjälpa till” och ta extrapass på NKS, till exempel på helgerna. 

På sterilcentralen i Solna har det då funnits ett stort antal vakanser på respektive arbetspass. Sterilteknikern säger också att det underskattas vilken kompetens sterilverksamheten kräver. 

– Inkörningen tar minst ett år. Det handlar om runt 2.000 instrument som man måste kunna. När man inne på ett arbetspass går det inte att säga att ”i natt kör jag bara förlossning”, för man måste behärska allt. Det är lite som att köra bil. Visst kan det vara så att man föredrar att köra Saab, men du måste även fixa en Toyota.