Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-11-13 11:50

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/olika-mattstockar-nar-advokater-pr-bedoms/

STHLM

”Olika måttstockar när advokater pr-bedöms”

Advokat Mina Svärd. Foto: Annebelle Førrisdal

Advokat Mina Svärd skrev i ett inlägg på Instagram att hon fått en oskyldigt anklagad person frisläppt. För det fick hon en varning av Advokatsamfundet.

– För mig är det obegripligt att jag varnas när det finns advokater som tar sin marknadsföring betydligt längre, utan att samfundet reagerar, säger hon.

Uppdaterad 2019-11-08 15:41: Texten har tillfogats en rättelse.

Debatten och diskussionen om hur advokater kan och bör uttrycka sig när de marknadsför sig i bland annat sociala medier rasar vidare. 

Nu riktar Mina Svärd, en av få advokater som varnats efter att ha lagt upp ett inlägg på Instagram i syfte att marknadsföra sin verksamhet, kritik mot Advokatsamfundet.

– Det etiska regelverk som finns är alldeles för otidsenligt. Dessutom är samfundet alldeles för passivt – de borde agera mycket mer proaktivt och själva initiera ärenden, säger hon.

Själv förstår inte Mina Svärd hur Advokatsamfundet kunde tilldela henne en varning. Det hon la upp var, anser hon, – i jämförelse med många andra aktuella exempel – återhållsamt och innehöll inga som helst uppgifter som gjorde att det skulle gå att identifiera ärendet eller de personer som var involverade.

Mina Svärd skrev, under en bild på ett av advokatbyråns ombud som inte hade med det aktuella fallet att göra, följande:

”Tack vare vår biträdande jurists enastående insats blev en av våra klienter som satt anhållen för grov våldtäkt mot barn frisläppt. En pust av lättnad för klienten och ännu en seger för rättvisan.”

Mina Svärds advokatbyrå är specialiserade på familjerättsmål. Det kan handla om barnrätt, umgängesfrågor och vårdnadstvister. I det aktuella fallet hade en man under pågående vårdnadstvist blivit anklagad för grov våldtäkt mot barn.

Inlägget på Instagram skrevs efter att den anklagade mannen friats. 

Efter att anmälan gjorts plockade hon direkt bort inlägget från Instagram. Dels för att hon inte ville såra anmälaren som uppenbart kände sig sårad, men också för att hon inte ville att det skulle ligga ute om Advokatsamfundet skulle finna det oetiskt.

Den som anmälde inlägget till Advokatsamfundet var motparten i vårdnadstvisten. Den personen ansåg det var ”mycket oetiskt att på sociala medier hylla en person som hjälper en misstänkt att komma undan”. Dessutom menade anmälaren att de barn som var involverade i vårdnadstvisten i framtiden skulle kunna gå in på Instagram och se hur många som gillat inlägget.

Mina Svärd medger att hon skrev inlägget för att marknadsföra sin advokatbyrå och dess arbetsområden, som specialiserat sig på familjerätt.

– Den här typen av ofta mycket komplicerade uppdrag tar min advokatbyrå sig an, och vi ville visa att man kan nå framgång i dem, säger hon.

Men Advokatsamfundet fann att inlägget stred mot de krav på ”återhållsamhet” och ”måttfullhet” som finns i de etiska riktlinjerna. De ansåg också att det fanns risk att de berörda personerna kunde identifieras – hur framgår dock inte.

Exempel på inlägg advokater skrivit på Instagram:

Bild 1 av 4 ”Bra dag i rätten i dag”, skrev advokat Joel Apitzsch efter att en klient som suttit häktad efter ett mord på en utpekad gängledare. Han bifogar en länk till en artikel som gör det extremt lätt att identifiera vilket fall det rör sig om. Joel Apitzsch skriver till DN att han anser att publiceringen är förenlig med det etiska regelverket. ”Publiciteten kring ärendet hade dittills, särskilt efter att åtal väckts, varit omfattande och alltigenom negativ för min klient. Hans egen inställning till åtalet och svagheterna i åklagarens bevisning hade inte återgivits alls. För den som hade läst om målet i kvällspressen låg det nog nära till hands att uppfatta att han redan var dömd. Det låg därför i klientens intresse att nyheten om tingsrättens frifotsbeslut fick så stor spridning som möjligt. ”En bra dag i rätten” är en självklar och passande reaktion på ett beslut som var i linje med klientens önskemål om att bli frikänd. Dessutom är det uppenbart att identifieringsrisken inte ökades genom mitt inlägg.”
Foto: Facebook
Bild 2 av 4 ”Känslan när ens klient efter 123 dagar försätts på fri fot av hovrätten är obeskrivlig” – och så tre knytnävar och fötterna på skrivbordet. Så såg det ut på advokat Peter Nilssons Instagram i augusti. Peter Nilsson avböjer att kommentera saken. Han har, tillsammans med sin kollega Rodney Humphreys varit i hetluften efter att ha spelat in en video där de iförda solglasögon och drickandes whisky informerar allmänheten om vilka rättigheter de har gentemot polisen. Om Peter Nilssons pose på bilden är förenlig med de råd som Advokatsamfundet ger om att ”använda vårdat språk, undvika beteenden som kan väcka anstöt” går inte att utröna då samfundet inte kommenterar enskilda fall.
Foto: Facebook
Bild 3 av 4 ”Rätt använt kan sociala medier ge advokater bra möjligheter att marknadsföra sig, skapa debatt i rättspolitiska frågor och engagera sig i givande konversationer med kollegor, klienter och andra”, skriver Advokatsamfundet i ett cirkulär till alla ledamöter. Om den här marknadsföringen är förenlig med den policyn går inte att få veta då samfundet inte kommenterar enskilda ärenden. Advokatsamfundet understryker också att ”sociala medier kan i vissa fall innebära problem utifrån de advokatetiska kärnvärden som finns. ”Olämplig användning riskerar även att skada advokatväsendets anseende.” I det här fallet har en advokatbyrå valt att använda sig av ett känt så kallat ”mem” som ofta används i humoristiska sammanhang. Memer används ofta för att få fram olika poänger, ofta genom att till exempel texter i pratbubblor byts ut.
Foto: Instagram
Bild 4 av 4 På Instagramkontot d.e.b.a.s.s.o, som länkar till advoaktfirman De Basso Brothers har något lagt upp den här bilden tillsammansmed texten ”Celebrating another succes
Foto: Instagram

Häromdagen tog Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander upp den varning som utdelats mot Mina Svärd som exempel på att samfundet tar frågan om hur advokater marknadsför sig i sociala medier på stort allvar. Hon menade att den varningen visar att man ”satt ner foten i frågan”.

– Det är problematiskt att jämföra mitt inlägg med den typ av marknadsföring som är aktuell nu. Advokatsamfundet måste vara proaktiva och tydliga i de här frågorna, annars riskerar vi som arbetar med ärenden där vi oftare blir anmälda att ta smällen för andras övertramp, menar Mina Svärd. 

Mina Svärd anmäldes av en motpart i en vårdnadstvist. I det andra fallet där samfundets Disciplinnämnd i år fällt ett inlägg på Instagram utdelade nämnden en erinran.

I det fallet var en flera anonyma advokater som stod bakom anmälan. Även det här ärendet rörde det en kvinnlig advokat.

Hon hade bland annat taggat ett inlägg med ”I wanna go home” på sitt privata Instagramkonto. Det syftade på att hon längtade hem till sin familj under en förhandling.

I ett annat inlägg skrev hon om att hon och en anställd, trots fint väder, sitter inne och arbetar på kvällarna för att förbereda en mordrättegång. Vare sig målnummer, domstol eller ort framgick.

Disciplinnämnden ansåg att inläggen stred mot kraven på att inlägg ska vara ”sanna, etisk försvarbara, förenade med gott omdöme och respekt för andra människor.”

Citat ur nämndens beslut:

”Exempelvis uttalande ”I wanna go home!” under pågående huvudförhandling kan negativt påverka uppfattningen om hennes sätt att fullgöra sitt uppdrag och därigenom indirekt påverka allmänhetens förtroende för advokatkåren. G publiceringen har A brutit mot god advokatsed.”

Advokatsamfundet publicerade ett dokument med rubriken ”Information angående policy för advokaters användning av sociala medier” i december 2015.

Av det framgår att man anser att sociala medier är ett ”utmärkt verktyg” och att rätt använt kan sociala medier ”ge advokater bra möjligheter att marknadsföra sig, skapa debatt i rättspolitiska frågor och engagera sig i givande konversationer med kollegor, klienter och andra”.

Mia Edwall Insulander, Advokatsamfundets generalsekreterare säger att man aktivt följt debatten och den utveckling som skett av advokaters användning av sociala medier. 

Nu kommer man på Advokatsamfundet att överväga eventuella behov av ytterligare riktlinjer för marknadsföring. Samfundet funderar även över om det finns behov av en mer proaktiv tillsyn över hur advokater redan nu marknadsför sig.

”Vi agerar redan proaktiv på fall som kommer till vår kännedom och initierar prövning om ett disciplinärende ska inledas”, skriver Mia Edwall Insulander i ett mejlsvar till DN.

Hon menar att varje fall bedöms enskilt och att det inte går att ställa olika fall mot varandra.

Har ni med anledning av den senaste veckans debatt fått in fler anmälningar eller initierat ärenden?

”Vårt proaktiva arbete och handläggning av inkomna anmälningar pågår precis som alltid. Vi kommenterar inte enskilda fall och lämnar av princip inte ut uppgifter om eventuellt pågående ärenden” svarar Mia Edwall Insulander.

Rättelse: DN publicerade på torsdagen en skärmavbild från instagramkontot d.e.b.a.s.s.o. Vi uppgav felaktigt att bilden föreställer advokat Basso de Basso och att han skrivit inlägget. Bilden föreställer en annan person med kopplingar till den aktuella advokatfirman. DN ber om ursäkt för felaktigheten.

Läs mer: Advokater om kritiserad film: ”Vi anser inte att den är olämplig” 

Läs mer: Åklagare riktar skarp kritik mot gängkriminellas advokater 

Läs mer: Före detta kriminell: ”Advokaterna blir unga killars inkörsport till ett kriminellt liv” 

 

DN Debatt: ”Advokatsamfundet ignorerar varningar om oetiska advokater” 

Replik: ”Policyn för advokaters agerande i rättssalen ska ses över”