Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-09-28 03:13

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/p-vakter-kan-fa-borja-dela-ut-dubbdacksboter/

STHLM

P-vakter kan få börja dela ut dubbdäcksböter

Förbud mot dubbdäck infördes på Fleminggatan den första januari i år.
Foto: Magnus Hallgren

Dubbdäcksförbudet har lett till färre dubbdäck, färre bilar och bättre luft på både Fleminggatan och Kungsgatan i Stockholm. Men var tredje bilist struntar fortfarande i förbudet visar nya siffror.

– Vi vill att parkeringsvakter ska få bötfälla parkerade bilar som har dubbdäck med 1.000 kronor, säger trafikborgarråd Daniel Helldén (MP).

Den första januari i år fick både Fleminggatan och Kungsgatan dubbdäcksförbud. Sedan dess har andelen bilar som kör dubbat minskat från knappa 40 till dryga 30 procent enligt miljöförvaltningens SLB-analys. På Fleminggatan körde cirka 2.500 färre bilar med dubbdäck per vardag och på Kungsgatan minskade antalet bilar med cirka 1.500. Andelen dubbade bilar är därmed nere på Hornsgatans nivå som haft dubbdäcksförbud sedan 2010.

– Det är positivt och bra för Stockholmarnas hälsa men vi vill få ned halterna ytterligare. För att klara det nationella kvalitetsmålet Frisk luft skulle vi behöva kommer ned till en dubbdäcksandel på 10 procent, säger Daniel Helldén (MP).

Luftanalysen visar att de lokala utsläppen av PM10-partiklar har minskat med 21 procent på Fleminggatan och 17 procent på Kungsgatan. Men eftersom partiklarna i gatuluften även kan komma från andra håll så har den totala halten av PM10-partiklar bara minskat med 6 till 7 procent på gatorna.

Stockholm klarar nu EU:s luftkvalitetsnorm men har långt kvar till de nationella luftkvalitetsmålen med maxgräns för dygnsmedelhalten på 30 mikrogram per kubikmeter. Fleminggatan ligger fortfarande över maxgränsen under 18 dygn och Kungsgatan under tre dygn.

Att införa förbud på fler gator redan i år är dock inte aktuellt enligt trafikborgarrådet som under flera år pressat regeringen att tillåta lokala dubbdäcksavgifter. Frågan bereds av regeringen och i höst kommer även miljözonsutredningen med ett betänkande i frågan.

– Vi tror att den bästa och smidigaste metoden vore att införa en dubbdäcksavgift. Den lösningen finns i Oslo och fungerar utmärkt. Förbud är en hårdare åtgärd som slår mot alla bilister, säger Daniel Helldén.

Det är fortfarande en tredjedel av bilisterna som struntar i dubbdäcksförbudet?

– Ja, och jag tycker att det är beklagligt att bilister kör på de här utsatta gatorna. Men vi har svårt att komma åt dessa bilister, staden har inga lagliga möjligheter, det är en polisiär fråga. Jag vill att polisen gör fler dubbdäcksrazzior på de här gatorna, säger Daniel Helldén.

I väntan på en dubbdäcksavgift vill trafikborgarrådet att lagen ändras så att inte bara polisen utan även stadens parkeringsvakter kan agera mot bilister som bryter mot dubbdäcksförbudet.

P-boten för dubbar skulle vara lika hög som polisboten för att köra med dubbar, vilken i dag kostar 1.000 kronor.

– Jag vill att parkeringsvakterna ska kunna bötfälla bilar med dubbdäck som står parkerade på de här gatorna. Det får de inte i dag fast det är ett så uppenbart brott mot regelverket. Det är något som tagits upp i informella diskussioner med miljöministern, säger Daniel Helldén.

Trenden de senaste åren går ändå mot att allt fler stockholmare väljer friktionsdäck framför dubbdäck. Men på Sveavägen, Folkungagatan och Hantverkargatan, där det är fritt fram för dubbar, ligger dubbdäcksandelen fortfarande kring 40 procent.

Mätningar visar också att hårt trafikerade gator som Sveavägen, Folkungagatan, Långholmsgatan och S:t Eriksgatan har höga partikelhalter.

Just nu finns inga planer på att utöka förbudet till fler gator.

– Nej, vi ska vänta in en säsong till och se hur det fungerar, kanske kan vi få ned användningen av dubbdäck med de åtgärder vi redan infört. Men om det inte fungerar och vi inte får införa dubbavgifter för regeringen så får vi överväga ytterligare förbud, säger Daniel Helldén.

Enligt miljöförvaltningen kan effekten av dubbdäcksförbudet bli större denna vinter. Erfarenheten från Hornsgatan visar att både dubbar och trafik minskade mer det andra året.

Om det inte fungerar och vi inte får införa dubbavgifter för regeringen så får vi överväga ytterligare förbud. Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd

– Om inte Stockholmarna får en annan syn och endera struntar mer i förbudet eller följer det noggrannare, så kommer effekten att bli lite större eftersom förbudet gäller hela säsongen, säger miljöutredare Michael Norman, miljöförvaltningen.

För att få ned partikelhalterna satsar staden även på städning och dammbindning av gatorna. En stor del av luftkvaliteten beror nämligen även på hur vädret blir.

– Tyvärr påverkar vädret partikelhalten väldigt mycket. Om gatan är fuktig stannar partiklarna på körbanan, och det är först när det blir torrt som partiklarna virvlar upp. En lång och snörik vinter kombinerat med en torr vår ökar partikelhalterna. Men blåst är bra, då blir det lägre halter, säger Michael Norman.

Dubbdäcksförbudet har hittills kostat staden omkring 2,2 miljoner kronor.

Foto i text: Robin Haldert