Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-06-17 16:58

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/pakt-med-naringslivet-ska-ge-nyanlanda-jobb/

STHLM

Pakt med näringslivet ska ge nyanlända jobb

En integrationspakt mellan Stockholms stad och näringslivet ska hjälpa nyanlända att hitta ett jobb. Foto: Pontus Lundahl/TT

En integrationspakt mellan Stockholms stad och näringslivet ska hjälpa nyanlända och andra som har svårt att hitta ett jobb. 

– Det allra viktigaste är att hitta ett forum där staden, företag och arbetssökande kan mötas på riktigt och prata löpande och långsiktigt om vilka behov vi har, säger vikarierande arbetsmarknads- och integrationsborgarrådet Fredrik Lindstål (C).

Målet med integrationspakten är att:

• Korta vägen till arbete, svenska språket och till försörjning genom eget arbete för att fler stockholmare ska få möjlighet att leva självständiga liv och förverkliga sina livsdrömmar.

• Möta arbetsgivares utmaningar med att hitta arbetstagare med efterfrågad kompetens.

• Stärka integrationen i Stockholm genom att fler deltar i arbetslivet och försörjer sig genom eget arbete.

– Företagen som är med i integrationspakten förbinder sig till vissa åtaganden. Det har funnits massor med lyckade projekt tidigare men strukturen har varit skör, säger Fredrik Lindstål.

Arbetslösheten i Stockholms stad har de senaste åren legat stabilt runt sex procent, men den skiljer sig åt mellan olika grupper.

Till exempel är arbetslösheten bland utrikes födda högre än bland inrikes födda, vilket är särskilt tydligt bland kvinnor. I december 2018 var cirka 29.000 personer i Stockholm öppet arbetslösa – inklusive sökande i program. Av dessa var 17.800 utrikesfödda.

– Vi har en låg arbetslöshet generellt i Stockholm. Det är viktigt att snabbt få ut nyanlända i arbete och se till att ingenjörer och andra högutbildade inte fastnar i enkla jobb. Ett handslag med näringslivet känns som ett oerhört viktigt initiativ, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

I december 2018 var 6.400 nyanlända personer inskrivna i Arbetsförmedlingens verksamheter, varav cirka 3.700 deltog i etableringen. Under 2019 beräknas 2.484 nyanlända personer anvisas från Migrationsverket eller själva välja att bosätta sig i Stockholm.

– Men det här är inte bara en integrationspakt för nyanlända. För exempelvis utrikes födda kvinnor är mentorskap oerhört viktigt. Nu utvecklar vi det med språk- och ungdomsmentorskap, det är ett okomplicerat sätt att komma in och lära sig ett yrke, säger Fredrik Lindstål.

Foto: Per Kristiansen

Staden har genom uppsökande verksamhet under 2018 nått 1.538 kvinnor som identifierar sig som långt från arbetsmarknaden och erbjudit vägledning. Motsvarande siffra för 2017 är 420 kvinnor.

– Men när de väl har tagit sig till Jobbtorget måste det hända något. Nu öppnar vi ett kontaktnät med företagen, säger Fredrik Lindstål.

I Stockholm generellt är det svårt att få arbete utan ett kontaktnät och särskilt svårt för utrikes födda kvinnor, påpekar Anna König Jerlmyr.

– Mentorskapet är viktigt, där ska vi höja ambitionsnivån. Arbete som måltidsvärdar på förskolor kan vara ett första steg, vi har många verksamheter i Stockholms stad där vår egen personal inte hinner med, säger hon.

I den Regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, beräknas efterfrågan på arbetskraft öka med mer än 50 procent till 2050. Den snabba strukturomvandlingen mot en alltmer kunskaps- och humanintensiv tjänstemarknad, med en ökad automatisering och digitalisering innebär stora förändringar. Utbildning, vård och omsorg är de branscher som beräknas växa mest.

– Det här handlar om potentialen framåt. Stockholm söker efter talang och arbetskraft, säger Anna König Jerlmyr.

Foto: Beatrice Lundborg

Stockholms stads bolag kommer alla att bjudas in att ansluta sig till integrationspakten, men Stockholm Business Region – stadens näringslivs- och turistbolag – med sin täta samverkan med näringslivet och upparbetade företagsnätverk blir en viktig medlem.

– Vi vill se en bred flora av företag och bygga på goda exempel, som hotellkedjan Nordic Choice som vidareutbildar anställda med enkla jobb och tar in nya som står långt från arbetsmarknaden. Den formen känns väldigt kopierbar och passar bra inom till exempel vård- och omsorg, säger Fredrik Lindstål.

Läs mer: C vill bygga en pakt med näringslivet 

Läs mer: Handelskammaren larmar om akut kompetenskris