Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer
169 kr/månad

Vakna med DN på helgen. Halva priset på papperstidningen i tre månader!

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-08-19 07:54

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/regeringen-uppvaktades-om-forandrad-datalagstiftning/

STHLM

Regeringen uppvaktades om förändrad datalagstiftning

Foto: Stefan Rothmaier och Shutterstock

Regionen har vid flera tillfällen uppvaktat regeringen och socialdepartementet för en förändring av patientdatalagen, och även biobankslagen. 

– Dagens reglering är inte rimlig, säger innovationsregionrådet Daniel Forslund (L).

Läkarfacket oroas över risker då känslig hälsodata och prover kan hamna utomlands.

Som DN tidigare berättat startar Region Stockholms Centrum för hälsodata den 1 oktober. Centret ska samordna insamling, bearbetning och utlämnande av patientdata. Men de juridiska aspekterna är outredda, enligt flera vårdgivare. Dataskyddsmyndigheten har inte konsulterats och ingen konsekvensanalys har genomförts. Detta trots att det enligt dataskyddsförordningen krävs inför all behandling av känsliga personuppgifter.

Enligt Daniel Forslund, innovationsregionråd (L), kommer regionen att ha löpande dialog med Datainspektionen under tiden som centret byggs upp. Han uppger att man lagt stor tonvikt vid att följa lagen.

– Vi ställde frågan till vårdgivarna om hur de såg på de juridiska aspekterna. Våra jurister har granskat de här möjligheterna väldigt noggrant, och kommit fram till att inom ramen av befintliga gällande lagstiftning så kan man skapa den här typen av modell.

Innovationsråd Daniel Forslund (L). Foto: Magnus Fröderberg

Det är inte regionen utan vårdgivarna som ska ha fortsatt ansvar för personuppgifterna, enligt Forslund.

– Men vi kan genom ett utlämnande till en gemensam entitet som regionen kontrollerar skapa en modell som gör det både säkrare och enklare att hantera datan tillsammans. Det är särskilt viktigt i region som Stockholm med väldigt många vårdgivare. 

Regionen har parallellt uppvaktat regeringen för förändringar i patientdatalagen och biobankslagen. I början av augusti framförde företrädare för bland andra Region Stockholm krav på möjligheten att kunna samköra innehåll från biobanker med hälsodata på DN debatt. 

Läkarföreningen i Stockholm har i DN replikerat, och ifrågasätter varför det är bråttom att genomdriva en lag med stora konsekvenser för den personliga integriteten, och som öppnar för export av prover till utlandet. 

Samtidigt har även regionstyrelsens ordförande Irene Svenonius (M) tillsammans med andra moderata regionstyrelseordföranden pläderat för att patientdatalagen bör ändras, bland annat i en debattartikel i Dagens Samhälle.

– Dagens reglering är inte rimlig, säger Daniel Forslund.

Han lyfter exempel: sjuksköterskor på kommunala äldreboenden som inte får tillgång till journalsystem. Eller svårigheter att kombinera data från fysiska prover med data från journalsystem.

När regeringen i slutet av juni meddelade att personuppgiftshanteringen inom sjukvård och socialtjänst ska ses över, twittrade Forslund: ”Äntligen”. 

– Regeringen har faktiskt svarat när det gäller den första frågan, kring patientdatalagen. Nu har man lagt förslag på en utredning som ska titta på de här aspekterna. Det är väldigt välkommet. 

Uppvaktningarna har skett vid flera tillfällen. Möten har hållits mellan representanter från regionen och socialdepartementet i höstas, och under mars och april – men inga protokoll från mötena finns, varken hos regeringen eller hos regionen. 

Enligt Forslund är det naturligt att verka för en lagändring samtidigt som Centrum för hälsodata drar igång. Och att mötena inte protokollförts.

– Det är så vi brukar arbeta. Vi ville få till ett handgripligt exempel i dialog med tjänstemän och politiker och peka på brister och otydlighet i lagstiftningen. Det är mer att betrakta som ett arbetsmöte mellan oss och företrädare för departementet, och därför finns varken formellt protokoll eller minnesanteckningar. Det är experter från vårt håll som beskriver hur det har fungerat, och de har antecknat på sitt håll. 

Enligt Daniel Forslund har Region Stockholm lagt stor kraft på informationssäkerhetsarbetet de senaste åren, inte minst inför införandet av GDPR. 

Region Stockholm är under utredning av Datainspektionen, kring regionens roll i 1177-läckan. Regionens egen utredning, som blev klar vid midsommar har visat att hälso- och sjukvårdförvaltningen saknade ett övergripande ledningssystem för informationssäkerhet. 

– Ett ledningssystem fanns inom Region Stockholm, men det var bristfälligt inom hälso- och sjukvårdförvaltningen. Här har man vidtagit en rad åtgärder. 700 personer ska gå en fördjupad utbildning om it- säkerhet som en effekt av av händelsen med 1177 Vårdguiden. 

I det beslut som Region Stockholm fattat om att inrätta Centrum för hälsodata förs ingen diskussion om patienternas integritet. 

– Det har vi talat väldigt mycket om politiskt, men det kanske inte kom med i ärendet, säger Daniel Forslund. 

Miljöpartiet har i opposition varit drivande kring integritetsfrågor i regionens hantering av känslig patientdata. Men som del av den styrande majoriteten har frågan inte lyfts av MP. 

– Nu sitter vi i majoriteten. Då arbetar man på ett annat sätt, säger Susanne Nordling, MP:s gruppledare.