Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
STHLM

Så giftig är din lekplats

Foto: Dmitri Maruta/Alamy

DDT i Vasaparken, kvicksilver i Ånghästparken på Söder och PCB i Sankt Eriksområdet. Det visar en markundersökning som Stockholms stad har låtit göra. Nu bör en fördjupad riskbedömning, nya undersökningar och en utredning om åtgärder genomföras relativt skyndsamt, enligt företaget som tittat på lekparkerna.

Företaget Geosigma har undersökt 25 parkmarker i Stockholm stad med fokus på om det finns föroreningar som kan innebära hälsorisker för de som vistas i parkområdena.

Undersökningen visar på förekomst av främst bly och PAH:er – polycykliskan aromatiska kolväten – i förhöjda halter jämfört med Naturvårdsverket riktvärden för känslig markanvändning. Även kvicksilver samt miljögifterna PCB och DDT har påträffats i halter över riktvärdet.

I 13 av de 25 undersökta parkerna föreligger ett behov av kompletterande undersökningar, menar Geosigma.

Undersökningarna kan leda till att ett mindre område behöver åtgärdas. En åtgärd kan vara att schakta bort förorenad jord, en annan att täcka det förorenade området och beså det med gräs.

I tre av de undersökta områdena – Trekanten, Ekensberg och Gulsippans parklek i Hässelby – är åtgärder redan planerade.

Eftersom halterna i flera fall endast är måttligt förhöjda beror det troligen på nedfall av luftburna partiklar från vägar, avgaser samt däck- och beläggningsslitage, men föroreningarna kan också komma från andra källor. Stockholms stad har en lång industrihistoria. Där det i dag finns bostadskvarter och parker kan det tidigare ha bedrivits industriell verksamhet. Fyllnadsmassor, som kan vara förorenade, påträffas också i många områden.

Det kan också finnas föroreningar i högre halter djupare ner i jorden i de undersökta parkerna. I till exempel Rosenlundspaken och Rålambshovsparken har det genomförts tidigare undersökningar som visat på förhöjda föroreningsnivåer framförallt i lager ner till två meter.

Miljöförvaltningen beställde undersökningen för att ta reda på om områden där många barn vistas är förorenade. Undersökningen är översiktlig och omfattar ett till fem prov per park. Proven har analyserats med avseende på ett stort antal parametrar som metaller, PAH och bekämpningsmedel.

Undersökningen har enbart tittat på exponeringsvägarna hudkontakt med jord, intag av jord samt inandning av damm. I undersökningen ingår även en bedömning av nyttjandegraden för varje område samt hur lättillgängliga påträffade föroreningar är.

Lista.De 13 parker som behöver undersökas närmare:

Gulsippans parklek, Gulsippsgränd: Höga halter bly intill förskola

Lekpark Smedshagen, slutet på Smedshagsvägen: Höga halter bly i lekområde

Rålambshovsparken: Höga halter PAH, polycykliska aromatiska kolväten i strandområde

Vasaparken, Sabbatsbergsområdet: Hot spot av DDT

Anders Reimers malmgård, Reimersholme: Höga halter av bly och PAH vid förskolegård

Bergsgruvan, Södermalm: Höga halter bly och PAH i två ytor med hög vistelsetid

Nytorget: Höga halter i närhet av lekområde

Parkmark nordost om Trekanten: Höga halter PAH i lekplatsområde

Förskolegård, nordvästra hörnet av Ekensberg: Höga halter PAH på förskolegård

Sankt Eriksområdet, Kungsholmen: Hot spot av PCB

Ruddammsparken: Höga halter bly vid lekplatsområde

Ånghästparken, Maria Bangata: Hot spot av kvicksilver

Eriksdalsskolan: Höga halter av PAH i yta nära förskola och vid skolgård. Höga halter av bly i en yta vid skolgård

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.