Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-20 19:38

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/sa-ska-stockholm-bli-varldsledande-i-klimat/

STHLM

Så ska Stockholm bli världsledande i klimatarbetet

”Vi har höga ambitioner i Stockholm och vill vara en tydlig röst i klimatfrågor”, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr. Foto: Henrik Montgomery/TT

Stockholmsregionen blir nu först i landet med att inrätta ett klimatkansli. Och Stockholms stad har skrivit under New Yorks deklaration att gå i fronten för klimatet. Staden ska vara klimatpositiv 2040 och följa upp hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030.

På tisdagen invigs Region Stockholms nya klimatkansli. Målet är att ha nollutsläpp av koldioxid till 2045 att minska utsläppen från all konsumtion i länet med 50 procent till 2030.

- Vi ska stödja kommunerna att nå sina mål och skapa samverkan mellan alla aktörer i länet. Vi ska vara den gröna motorn, men arbetet måste vi göra tillsammans, säger Malin Filjen Pacsay (MP), ansvarig för regionala klimatfrågor.

I torsdags skrev finansborgarrådet Anna König Jerlmyr under New Yorks lokala frivilliga deklaration om att följa upp och mäta Agenda 2030-arbetet. Det handlar både om att steppa upp klimatarbetet men också om att bekämpa orättvisor och fattigdom. 

– Agenda 2030 har ett holistiskt perspektiv på allt ifrån barns utbildning till klimat och hållbara städer. Därför ska vi precis som New York och Helsingfors nu både mäta och följa upp det arbetet och rapportera till FN, säger Anna König Jerlmyr (M).

Staden har även ett nytt 2030-råd där politiker tillsammans med civilsamhälle, näringsliv och akademi ska jobba aktivt med att nå de 17 globala målen om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet till år 2030.

Stockholms stad vill bland annat utveckla biokolsanläggningen i Högdalen för att bli klimatpositiv till 2040. Foto: Julia Mård

Om ett par veckor åker finansborgarrådet och miljö- och klimatborgarrådet Katarina Luhr (MP) till Köpenhamn för att delta i nätverket C40:s konferens om hur städerna ska jobba framåt med klimatmålen.

– Vi har höga ambitioner i Stockholm och vill vara en tydlig röst i klimatfrågor. Vi ska vara fossilfria i vår egen organisation 203 och klimatpositiva 2040. Nu ska vi knyta mer internationella kontakter, säger Anna König Jerlmyr.

För att nolla utsläppen av koldioxid och i stället bli klimatpositivt och ta upp mer koldioxid än staden släpper ut krävs genomgripande omställning, inte minst inom trafik- och energiförsörjning. En klimatåtgärd är att bygga fler biokolsanläggningar som fungerar som en urban kolsänka.

● ● ●

DN har frågat samtliga partier i stadshuset vilket klimatarbete de prioriterar.

Vilken är Stockholms viktigaste klimatfråga?

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd:

Foto: Mickan Palmqvist

– Den viktigaste klimatfrågan är att göra Stockholm till en fossilbränslefri och klimatpositiv stad 2040, där stadens egen organisation visar vägen och är fossilbränslefri år 2030. Det viktiga är att Stockholm ska vara en stad som kombinerar hög tillväxt, goda livsmiljöer med minimerad miljöpåverkan. Stockholm ska vara världsledande i genomförandet av Parisavtalet. Vi ser miljökraven som något positivt, i synnerhet för att sporra ett aktivt, nytänkande och innovativt näringsliv, med nya jobb och export av förstklassig miljöteknik. Vi tror mycket på kombinationen av förnyelsebara energislag, energieffektivisering och att binda koldioxid via den så kallade CCS tekniken där vi samarbetar med Norge.

Lotta Edholm (L), skolborgarråd:

Foto: Beatrice Lundborg

– Vi anser att den viktigaste klimatfrågan är att Stockholm blir fossilbränslefri till 2040. I det arbetet är avvecklingen av kolförbränningen och elektrifieringen av fordonsflottan de viktigaste. Det måste fungera för alla som bor i Stockholm att leva klimateffektivt. Då behövs fler laddplatser, mer spårbunden kollektivtrafik och en större andel nya bostäder närmare kollektivtrafiken.

Katarina Luhr (MP), miljö- och klimatborgarråd:

Foto: Beatrice Lundborg

3. Stockholm ska vara fossilbränslefritt och klimatpositivt 2040, och just nu vässar vi klimathandlingsplan för att fasa ut det fossila så snabbt som möjligt. Vår allra största utmaning är att sänka utsläppen från trafiken. Vi har minskat våra utsläpp med 40 % sedan 1990, men för att nå noll så måste trafiken minska och den måste bli fossilbränslefri.

Karin Ernlund (C), arbetsmarknads- och integrationsborgarråd:

Foto: Beatrice Lundborg

- Vi tror inte på att peka ut en enskild fråga. För att nå klimatmålen måste vi ta ett kraftfullt helhetsgrepp mot utsläppen, men också göra det enklare för folk att göra klimatsmarta val i vardagen som att cykla eller installera solceller på taket.

Erik Slottner (KD), äldreborgarråd:

Foto: Magnus Hallgren

– Vår största utmaning är att sänka utsläppen från trafiken. Även om utsläppen minskat med 40 % sedan 1990 måste utvecklingen fortsätta i den riktningen. Bästa sättet att nå dit är genom att främja gröna tekniska lösningar snarare än att göra vardagen svår för bilister. Det är utsläppen, inte trafiken i sig, som är problemet.

Karin Wanngård (S), oppositionsborgarråd:

Foto: Alexander Mahmoud

– Att göra stora, strukturella och systematiska omställningar. Inte fastna i symbolfrågor med liten effekt. När vi styrde fattade vi om att stänga ner kolkraftverket i Värtan. Vi vill utöka och tidigarelägga utbyggnaden av kollektivtrafiken samt lägga ner Bromma flygplats. Vi har föreslagit att staden ska sätta upp mål för en klimatneutral byggsektor.

Rikard Warlenius (V), klimatpolitisk talesperson:

Foto: Malcolm Jacobson

– Den största klimatfrågan nu är att börja omställningen av transportsektorn. Det görs alldeles för lite för att främja en elektrifiering av vägtransporter, och för att uppmuntra människor att åka kollektivt genom utbyggd kollektivtrafik och sänkta avgifter. Det finns ett bra fokus på ökad cykling, men det räcker inte.

Peter Wallmark (SD), gruppledare:

Foto: Magnus Hallgren

– Stockholm klimatkompenserar i länder som står för stora delar av världens utsläpp genom att finansiera internationella projekt som minskar de globala utsläppen. Det är viktigt att varje satsad krona får så stor effekt som möjligt för ett förbättrat klimat.

Sissela Nordling Blanco (Fi), gruppledare:

Foto: Magnus Hallgren

– Stockholm behöver bli fossilfritt snarast. När vi nu kan se att olika klimatförstörande händelser sker betydligt tidigare och snabbare än beräknat måste vi också agera snabbare. Det gäller utsläppen lokalt men också dem som vi orsakar i övriga delar av världen genom vår konsumtion.

Läs mer: Stockholm måste vässa klimatmålen för att nå Greta-klass. 

Läs mer: Stockholm kan inte hålla löftet att sluta med kol 2022