Du följer nu ämnet: STOCKHOLMS STAD (sparas i Mitt DN)
STHLM

Skarp kritik mot Förbifarten

Lär av Norge och ställ beslutsunderlaget för Förbifart Stockholm inför en oberoende expertpanel. Underlaget är "ofullständigt, bristfälligt och oroväckande".

Förslaget kommer från Sika, Statens institut för kommunikations­analys, i ett remissvar till Vägverket om nord-sydliga förbindelser i Stockholmsregionen.

I svaret, och i en senare skrivelse till näringsdepartementet (den 3 oktober) ifrågasätts behovet av Förbifarten. Vägverkets underlag beskrivs som ofullständig, bristfällig och oroväckande.

- Ja, vi kan inte följa Vägverkets tankegångar, och vi ser allvarliga brister. Enkelt uttryckt: Vi förstår inte Vägverkets slutsatser, säger Joanna Dickinson på Sika.

I Norge granskas alla väg- och spårprojekt, som bedöms bli dyrare än en halv miljard, av oberoende experter. Efter så kal­lad behovsutredning och kvalitetssäkring får regeringen ta ställning.

- Förbifartens samhällsekonomiska kalkyl är ett typexempel som skulle tjäna på att granskas av oberoende experter, säger Joanna Dickinson.

I yttrandet till infrastrukturminister Åsa Torstensson kritiseras Vägverket skarpt för oklar måluppfyllelse, systemfel i planeringsprocessen samt att ingen likvärdig prövning av alternativen gjorts.

- Det är allvarlig kritik, och för att vara mellan myndigheter mycket ovanlig. Som ett huvudskäl anger Vägverket att "alla är överens", utgångspunkten borde i stället vara att tydligt formulera det som ska lösas med den nya förbindelsen, säger Joanna Dickinson.

Sika konstaterar att en ny nord-sydlig led främst är en lokal och regional angelägenhet och att den nationella genomfartstrafiken som passerar Stockholms län och över Saltsjö-Mälarsnittet är uppseendeväckande liten; antalet passager per årsmedeldygn är cirka 200. Även om en ny led attraherar exempelvis 10-20 gånger fler genomfartsfordon motsvarar detta en obetydlig del av det totala antalet passager, cirka 400.000 per vardagsmedeldygn.

- Vår uppfattning är att Kombinationsalternativet inte har belysts tillräckligt. Det innebär en utbyggnad av det befintliga vägnätet, kombinerat med vägavgifter, samt öppnandet av en ny pendeltågstunnel mellan Älvjsö och Häggvik med bytespunkter vid Örnsberg, Alvik, Sundbyberg och Kista. Alternativet avfärdas helt av Vägverket vilket vi tycker är fel, säger Dickinson.

- En pendeltågslösning har flera fördelar, inte minst miljömässigt och trafiksäkerhetsmässigt.

På Naturvårdsverket och inom miljörörelsen välkomnas Sikas invändningar.

Magnus Johansson, trafikpolitisk expert hos miljöpartiet, anser att Sikarapporten visar att för Vägverket är Förbifarten viktigare än själva syftet.

- Förbifarten är ett kostsamt högriskprojekt som inte garanterar bättre framkomlighet eller bättre miljö. Snarare tvärtom, det är häpnadsväckande att de nationella klimatpolitiska och trafikpolitiska målen helt saknas i Vägverkets underlag för beslut, avslutar Magnus Johansson.

Så här jobbar DN med kvalitetsjournalistik: uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Rykten räcker inte. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. Läs mer här.
Kommentera artikeln
I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder DN nu möjligheten att kommentera artiklar på Ledare, DN Debatt, Kultur, Insidan och Sthlm. Kanske kan du bidra med andra synvinklar och fakta? Håll dig till ämnet och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.