Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-22 03:07

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/skolborgarradet-dataspelsberoende-stort-skal-till-att-barn-inte-gar-i-skolan/

STHLM

Skolborgarrådet: Dataspelsberoende stort skäl till att barn inte går i skolan

Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (L). Foto: Beatrice Lundborg

Nya riktlinjer ska öka tryggheten i Stockholms skolor. Med ett förväntansdokument vill skolborgarrådet att föräldrarna tar ett större ansvar för elevernas frånvaro.

– Dataspelsberoende är sannolikt ett stort och viktigt skäl till att barn inte kommer till skolan, säger Lotta Edholm (L).

Rätta artikel

Redan förra året slog skolborgarrådet Lotta Edholm (L), som då var i opposition, larm om en oroväckande ökning av problematisk frånvaro. Då hade hemmasittarna blivit 25 procent fler på bara ett år och hon krävde att staden skulle kartlägga problemet. 

Nu visar DN:s granskning att den långa frånvaron ökat ännu mer det senaste året. Med hela 28 procent mellan hösten 2017 och hösten 2018.

– Det är extremt allvarligt. Närvaro är helt avgörande för kunskapsresultaten. Elever som är i skolan klarar sig oftast ganska bra, medan elever som inte är där har det väldigt svårt, säger Lotta Edholm.

Stockholms stad ska nu ta fram ett förväntansdokument för att bland annat få föräldrar att ta ett större ansvar för att eleverna går till skolan. 

– Föräldrars attityd till skolan påverkar i allra högsta grad skolresultaten. Skolgången är inget man bara kan lämna över på skolan. Föräldrar ställer ofta oändliga krav på skolan, men lägger väldigt lite ansvar på sig själv, säger hon. 

Enligt skolborgarrådet är dataspelsberoende sannolikt en ökande orsak till att eleverna stannar hemma, med föräldrarnas goda minne. 

Skolan är viktig även ur socialisationssynpunkt, den ska skola in oss som samhällsmedborgare, inte bara ge kunskap

– Allt fler rektorer vittnar om att dataspelsberoende är ett stort och viktigt skäl till att barn inte kommer till skolan. Det är något som skolan har svårt att göra något åt. Jag förstår att det är svårt och jättejobbigt för föräldrar som kämpar för att få sina barn till skolan när datorn lockar. Men skolan är viktig även ur socialisationssynpunkt, den ska skola in oss som samhällsmedborgare inte bara ge kunskap.

Men är det dataspelsberoende som får barnen att stanna hemma?

– Det finns många orsaker till skolfrånvaro och dataspelsberoende är en av dem. Det var annorlunda att skolka förr. Om jag var borta från skolan var det en ganska tråkig dag. I dag behöver man inte vara ensam när man är hemma för man har ett socialt sammanhang på nätet. En del hemmasittare har ett socialt kontaktnät via datorn där man till och med uppmuntrar varandra att inte gå i skolan.

Vad kan du göra åt det?

– Det viktigaste att skolan uppmärksammar frånvaron tidigt. Inte låter det bli 20 eller 50 procents frånvaro. Dels måste föräldrarna bli bättre. Föräldrarna måste också ta sitt ansvar och inte låta barnen stanna hemma för minsta krämpa. Men skolan måste också väldigt snabbt göra insatser.

”Allt fler rektorer vittnar om att dataspelsberoende är ett stort och viktigt skäl till att barn inte kommer till skolan”, säger Lotta Edholm. Foto: Shutterstock

Vad är skolans ansvar?

– Det finns en grupp barn som inte går i skolan för att skolan inte fungerar tillräckligt bra. Som barn med neuropsykiatriska diagnoser. Där måste vi utveckla stödet med fler särskilda utbildningsgrupper. De föräldrarna ska man inte rikta någon som helst kritik mot, de har det ohyggligt besvärligt att få sina barn till skolan av helt andra skäl.

Borde inte alla skolor ha särskilda undervisningsgrupper?

– Jag tror i alla fall betydligt fler än i dag. Vi ska utöka CSI-grupperna för barn med väldigt stora behov. Men också utöka de särskilda undervisningsgrupperna, kanske i samarbete mellan skolor. Vi har en särskild pott för det. 

Kan den inkluderande skolan tvärtom vara exkluderande för vissa?

– Idéerna om inkludering har gått väldigt långt. I de allra flesta fall är de väldigt bra. Men det finns en grupp elever där inkludering innebär exkludering. Att man sitter avskild från ordinarie undervisning eller att man faktiskt är hemma. Många av de eleverna har diagnoser och syns i statistiken över vilka som är hemma.

Allt fler elever i Stockholm, hälften av åttorna, vittnar om att skolan är otrygg?

– Jag är väldigt bekymrad över att allt fler elever tycker att man inte har trygghet och studiero i skolan i dag. Det får inte vara så att eleverna inte vill gå till skolan för att de upplever att det otryggt. Eller att det är så stökigt i skolan att man inte kan koncentrera sig. Det måste skolorna jobba med och därför ska utbildningsförvaltningen nu ta fram riktlinjer för trygghet och studiero.

Vad tycker du om den lågaffektiva metoden att stoppa våld i skolan?

– Det är upp till skolorna att bestämma vilken metod de ska använda för att upprätthålla ordning och studiero. Men de måste också utvärdera sina insatser.  Har en skola väldigt många elever som säger att de inte har studiero, förutsätter jag att man jobbar hårt med att ifrågasätta metoderna man använder sig av.

Borde fler skolor stänga av elever?

– Ja, och vi ser att vissa skolor som börjat stänga av elever och använda sig av skolakuten, använder det instrumentet mycket mer än andra skolor. Att stänga av en elev är en väldigt kraftfull åtgärd. Det är en rättsäkerhetsfråga att det gäller lika på alla skolor. 

Ska skolan polisanmäla våld i skolan?

– Självklart ska brott polisanmälas. Om elever använder våld i skolan finns det risk för att de använder våld även utanför skolan. Det finns absolut krav att anmäla till socialtjänsten när man misstänker att ett barn far illa. Polisanmälan är inte lika självklart enligt lagen, men för mig är det självklart, säger Lotta Edholm.

Läs mer: Rektorer vill ta in BUP för att minska frånvaron

Läs mer: Anna, 11, fick inte stöd av skolan – har varit hemma i två år