Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-09-21 00:57

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/socialborgarradet-utred-brott-som-begas-av-barn-under-15/

STHLM

Socialborgarrådet: Utred brott som begås av barn under 15

Jan Jönsson, socialborgarråd i Stockholms stad. Foto: Magnus Hallgren

Polisen ska kunna utreda brott även när den misstänkta är under 15 år – det föreslår det blågröna styret i en ny strategi.

– Det sker i princip inte dag, men är något polisen uttryckt önskemål kring, säger Jan Jönsson (L), socialborgarråd i Stockholms stad.

Allt fler unga människor dras in i väldigt tung och våldsam kriminalitet, enligt socialborgarråd Jan Jönsson (L). 

Han lyfter fram detta som en av anledningarna till att det blågröna styret i Stockholms stad nu lägger fram en övergripande strategi, som ska förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet.

De nya förhållningssätten som föreslås skiljer sig på flera punkter från hur bland andra socialtjänsten arbetar i dag. Bland annat handlar det om att socialtjänsten ska låta polisen utreda brott begångna av personer som är yngre än 15 år.

Först när en ungdom fyllt 15 år kan den dömas för brott och polisen kan därför inte på eget initiativ utreda brott som barn som är yngre än så har begått. Däremot kan socialtjänsten begära att polisen utreder sådana brott – förutsatt att det bedöms kunna gagna den unga personen.

– Det sker i princip inte i dag, säger Jan Jönsson.

Han berättar att kommunpoliser han talat med efterfrågat den här möjligheten eftersom det skulle ge dem ett bättre underlag och förståelse för personen.

– Skulle det framöver fortsätta gå dåligt för den här ungdomen så finns det också mycket bättre underlag för till exempel tvångsomhändertaganden, säger Jan Jönsson.

Han säger att socialtjänstens kontakt med ungdomen skulle underlättas på flera sätt. 

– Det händer exempelvis att föräldrar intar en försvarsposition och kräver bevis på att ungdomen har begått ett brott, de vill inte ta emot hjälp innan dess. Då skulle detta kunna fungera som underlag.

Jönsson betonar att det bara är vid grövre brott det skulle vara aktuellt för polisen att utreda.

– Det används inte vid snatteri utan snarare kanske rån eller misshandel. 

Något annat som föreslås i handlingsplanen är att socialtjänsten ska utnyttja möjligheten att ge stöd även till de som inte vill ha det. Det kan handla om möjlighet att ge den unga en kontaktperson eller en familjebehandlare.

Jan Jönsson säger att detta kan vara aktuellt för exempelvis unga personer som är inblandade i kriminalitet, men inte förstår vad det får för konsekvenser. Att då sätta in stöd mot ungdomens vilja är något som en paragraf i lagen om vård av unga ger möjlighet till och något bland andra Socialstyrelsen förespråkat en större användning av, säger Jönsson.

– Paragrafen har nästan inte använts i landet över huvud taget. Syftet är att man ska sätta in insatser tidigare i processen. 

Enligt den styrande majoritetens föreslagna strategi ska också tvångsomhändertaganden i hemmet i princip sluta användas av socialtjänsten.

– Det ska inte förekomma vid andra tillfällen än vid utslussning. Vi har sett exempel på unga som är placerade i hemmet som fortsätter begå allvarliga brott, säger Jan Jönsson.

Annat som lyfts i strategin är betoningen på olika typer av tidiga insatser, från det att ett barn föds, men även att skolor arbetar för att förebygga destruktiva vålds- och könsnormer.

Socialtjänsten ansvar när det gäller skolgång ska också förtydligas, säger Jan Jönsson.

– Det ska framgå att även skolgången ligger inom socialtjänstens ansvar. Man ska bevilja insatser, med exempelvis en kontaktperson som kanske ska komma till skolmiljön, hjälpa till med läxor eller prata med föräldrar.

Strategin ska nu ut på remiss och Jönsson räknar med att den ska behandlas i kommunfullmäktige i början på nästa år. 

Läs också: Allvarssamtal inom 48 timmar för barn som begår brott