Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-20 14:09

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/staden-pastar-att-det-ar-svart-att-hitta-p-plats-har/

STHLM

”Staden påstår att det är svårt att hitta p-plats här”

Hans Wijkander har åter överklagat Stockholms stads beslut att införa p-avgifter på 49 gator i Bromma. Foto: Kevin Chang

Transportstyrelsen ska inom kort avgöra om Brommagator får avgiftsbeläggas. Tretton boende har på nytt överklagat 71 trafikföreskrifter om p-avgift på 49 gator i Bromma.

– Staden påstår att det är svårt att hitta p-plats här, men deras egen utredning visar att det inte är sant, säger Hans Wijkander, ekonomiprofessor och Brommabo.

Vita funkishus kantar den tysta och stilla Igelkottsvägen i förmiddagssolig september. Villagatan ligger bara 500 meter från Abrahamsbergs och Stora Mossens tunnelbanestationer i Bromma och har därför belagts med parkeringsavgift. Men några otillbörliga infartsparkerare syns inte till.

Få bilister skulle komma på tanken att trassla sig in bland villagatorna för att parkera gratis och sedan gå till tunnelbanestationerna. Den här dagen står endast en bil parkerad på gatan där de flesta har garage eller parkering på tomten.

– Det där är Görans bil, min granne. Staden påstår att det är svårt att hitta parkeringsplatser här. Men jag har aldrig upplevt några parkeringsproblem på vår gata, säger Hans Wijkander.

Han har nu överklagat 71 trafikföreskrifter om p-avgift på 49 gator i Bromma för att han anser att staden inte utrett behovet av parkeringsavgift tillräckligt. Staden har valt att avgiftsbelägga vissa typgator, de som ligger nära kollektivtrafik, har flerbostadshus eller riskerar att få en överspillningseffekt när gator i närheten får avgift. 

– Jag anser att staden borde ha gjort en undersökning som visar situationen gata för gata. Men det har man inte gjort. Deras mätningar visar dessutom att 63 procent av p-platser i Västerort är tomma. De säger att mätningarna visar att beläggningen är hög, det är ju inte sant, säger Hans Wijkander.

Igelkottsvägen har belagts med avgift för att den gränsar till gator nära kollektivtrafik i Stora mossen och Abrahamsberg och kan locka infartsparkerare. Beslutet har överklagats av boende som inte upplever problem med parkerade bilar. Foto: Kevin Chang

Stockholms stad tvingades i december 2018 att ge sig ut och tejpa över tusentals parkeringsskyltar i Bromma som Transportstyrelsen upphävt. Brommabon Jan Söderström hade överklagat 289 gator eftersom staden bara har rätt att ta ut avgifter som är nödvändiga för trafikens ordnande. Transportstyrelsen ansåg att staden inte utrett gatornas avgiftsbehov tillräckligt. 

I februari i år bestämde Stockholms stad att p-avgifter skulle återinföras på hälften av gatorna där man anser att risken för otillbörlig infartsparkering är stor. Bromma delades på mitten och nästan hela norr som ligger nära kollektivtrafik, har fler flerbostadshus och gator som riskerar överspillning av bilar har avgiftsbelagts.

Stockholms stad tvingades tejpa över tusentals p-skyltar i Bromma vid årsskiftet. Foto: Anders Wiklund/TT

Två undersökningar ligger till grund för besluten. En gjordes 2017 strax före införandet av avgifter och den andra efter att avgifterna införts 2018. Undersökningarna bygger på ett mindre slumpvis urval av Brommas gator. Båda utredningarna visar att cirka 60 procent av parkeringsplatserna på gatorna står tomma på dagtid, både före och efter avgift. 

2017 var i genomsnitt 77 procent av parkeringsplatserna på gator med småhus lediga och 16 procent på gator med flerbostadshus. 2018 hade andelen lediga p-platser vid flerbostadshus ökat till 26 procent och villagatorna var i princip oförändrade. 

Beräknat efter stadens mål om att 15 procent av parkeringsplatserna ska vara lediga visar undersökningarna att det inte finns några parkeringsproblem i området. Enligt Hans Wijkander, som är professor emeritus i ekonomi vid Stockholms universitet, bryter staden därmed mot avgiftslagen från 1957.

– Den säger att man får införa parkeringsavgifter om det behövs för att reglera trafiken. Men det behovet är varken klart eller utrett, och underlaget är dessutom delvis osant, 2018 var ju avgifterna redan införda, säger Hans Wijkander.

Lillvägen har fått avgift för att den ligger nära kollektivtrafiken vid Alvik och kan locka infartsparkerare. Beslutet har överklagats av Arne Olson och utreds nu av Transportstyrelsen. Foto: Kevin Chang

På andra sidan Bromma, en knapp kilometer från Alviks tunnelbanestation, ligger den lika sömniga villagatan Lillvägen. Här har Arne Olson, ordförande i en bostadsförening i kvarteret, överklagat p-avgifterna ända upp till Transportstyrelsen.

– Parkeringsproblemen som staden påstår finns existerar ju inte. Någon infartsparkering har det aldrig varit här. Det finns inga främmande bilar, annat än hemtjänst eller besökare till de som bor här. Staden hittar bara på det för att ha ett skäl att införa p-avgifter, säger Arne Olson.

Även han underkänner stadens utredning av p-avgiftsbehovet.

– De två undersökningar de har skickat mig visar överhuvudtaget inte några problem med infartsparkerade bilar. Det är enkelt att visa vilka som infartsparkerar, eftersom de har parkeringsvakter ute, men det har de inte gjort. Eftersom problemet inte finns, säger Arne Olson.

Hans Wijkander är en av tolv Brommabor som överklagat stadens p-avgifter på ett 80-tal gatuavsnitt i stadsdelen. Foto: Kevin Chang

Han ifrågasätter också att staden regelmässigt avgiftsbelägger gator med flerbostadshus.

– Någon på trafikkontoret sade att vi brukar sätta p-avgift vid flerfamiljshus. Det är ju sensationellt. Det är ett brott mot grundlagen, man får inte diskrimineras på grund av boende. 

För Arne Olson är det inte en ekonomisk fråga, kostnaden på 300 kronor i boendeparkering kan han bära.

– Jag är beredd att betala, men det här är en principfråga. Man får inte göra så här helt enkelt. Det fyller inte något annat ändamål än att skapa mer inkomster till kommunen. Om de vill lösa ett parkeringsproblem borde de bygga infartsparkeringar. Alvik är ett kommunikationsnav där det måste finnas p-platser. Nu ska man bygga 300 nya bostäder där, men ingenstans finns en gemensam parkering inplanerad, säger han.

Tretton privatpersoner har nu överklagat 71 trafikföreskrifter på Brommagator till länsstyrelsen. Bara två har avgjorts, Lillvägen och Alviksvägen. Där har länsstyrelsen gått på stadens linje och anser att trafikkontoret utrett gatorna tillräckligt.

Men utredningarna bygger bara på ett snitturval av gator, inte gata för gata?

– Ja, det är riktigt. Men tidigare hade man ju strängt taget ingen utredning alls utan körde bara hela området rakt av. Nu har ju staden åtminstone utrett det i en viss utsträckning, och vi tycker att det är tillräckligt. Sedan får vi se vad Transportstyrelsen säger, säger Johan Backman, länsassessor på Länsstyrelsen.

Lars Svärd har nu åter överklagat 174 gatuavsnitt som fått p-avgift i Hägersten för att han anser att staden inte visat att det finns några parkeringsproblem i området. Foto: Adam Daver

I slutet av augusti upphävde Transportstyrelsen även p-avgifterna på 193 gator i Hägersten. Inom bara fyra dagar hade staden återinfört avgift på alla utom 19 gator efter utredning. Beslutet har åter överklagats av Hägerstensmoderaten Lars Svärd.

– Staden har inte visat att det föreligger ett behov av att införa parkeringsavgifter för att uppnå målet om 15 procent lediga parkeringsytor i Hägersten varför det aktuella beslutet inte är förenligt med vare sig staden intentioner eller rådande lagstiftning, skriver han i överklagan.

Närmast på Transportstyrelsens bord ligger Lillvägen i Bromma där beslut väntas inom kort.

– Jag har varit på plats på Lillvägen på ett överklagandebesök. Vi utreder frågan och kommer att meddela vårt beslut när utredningen är klar, säger Lars Hammar, utredare på Transportstyrelsen. 

Läs mer: ”Vi ska inte använda skattepengar för att räkna bilar” 

Läs mer: Kommunernas sätt att ta ut p-avgift måste ses över 

Läs mer: Handlare i Hägersten: P-avgifterna kommer att bli vår död.