Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-01-23 21:59

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/statliga-atgarder-satts-in-pa-botkyrkaskola-efter-stora-brister/

STHLM

Statliga åtgärder sätts in på Botkyrkaskola efter stora brister

Skolinspektionen har under flera år påtalat brister på Storvretskolan i Tumba.
Skolinspektionen har under flera år påtalat brister på Storvretskolan i Tumba. Foto: Robin Haldert/TT

För första gången någonsin väljer Skolinspektionen att använda statliga åtgärder för att hantera problem i en kommunal skola. Beslutet gäller Storvretskolan i Botkyrka, där myndigheten under flera år har påtalat allvarliga missförhållanden som inte har åtgärdats. Insatsen är den kraftfullaste som Skolinspektionen har till sitt förfogande.

Rätta artikel

Skolinspektionen har mot bakgrund av detta valt att ta till den yttersta åtgärden för en kommun: Statliga åtgärder för rättelse. Det är första gången någonsin ett sådant beslut tas.

– Missförhållandena är allvarliga, men det som är mest allvarligt är att det pågått under så lång tid trots att skolan förelagts med vite två gånger under den här tiden, säger Jukka Kuusisto, avdelningschef på Skolinspektionen.

Beslutet innebär att Skolinspektionen, genom två särskilda rådgivare som ska arbeta heltid på skolan, styr ett arbete för att säkerställa att bristerna avhjälps. Åtgärderna kommer att ske på Botkyrka kommuns bekostnad och kommer att pågå under åtta månader.

– Om åtgärderna inte räcker kan vi fatta ett nytt beslut om fortsatta statliga åtgärder. Men vi kan inte stänga en kommunal skola. Jag uppfattar att Botkyrka kommun är samarbetsvilliga och tar till sig beslutet med stort allvar, säger Jukka Kuusisto.

Missförhållandena som framkommit på skolan handlar bland annat om bristande värdegrundsarbete, elever som inte fått särskilt stöd och brister i studiero och trygghet. Inspektionen anser också att undervisningen inte anpassas efter elevernas förutsättningar och behov, att lärarna inte samverkar och att skolbiblioteket inte används i utbildningen. 

Storvretskolan fick ett föreläggande redan hösten 2016 efter kritik för att man inte har anpassat undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar. I Skolinspektionens rapport från början av 2018 har skolan då fortfarande inte kommit till rätta med problemen. I en intervju med rektorn kan hon inte svara på hur skolan gör denna anpassning – men hävdar ändå att man gör det. ”Rektorn kan i intervjun inte svara på frågan hur undervisningen anpassas utan uppger endast att så sker. Arbetet med anpassningar har enligt rektorn inte specifikt följts upp av vare sig henne som rektor eller av huvudmannen efter Skolinspektionens föreläggande hösten 2016”, står det i rapporten.

Myndigheten slår också fast att kunskapsresultaten i skolan är låga. I beslutet i början av 2018 stod det klart att endast drygt 40 procent av barnen i årskurs 6, och knappt 40 procent av barnen i årskurs 9, klarade kunskapskraven.

Dessutom var det många barn på skolan som inte kunde läsa – både i de lägre och i de högre årskurserna. Rektorn bekräftade detta i en intervju med Skolinspektionen.

Skolinspektionen skriver i beslutet att det ”fortfarande finns allvarliga brister i tryggheten och studieron” på skolan. Det var då ”inte ovanligt med slagsmål och bråk”, och på lektionerna var det stökigt i vissa ämnen.

Redan i ett beslut drygt ett år tidigare, den 16 december 2016, konstaterade Skolinspektionen att Botkyrka kommun inte tog sitt ansvar för att se till att eleverna hade trygghet och studiero på skolan.

Under perioden fram till januari 2018 beskriver äldre elever på skolan att situationen förvärrades, och att de upplevde att elever fick ”göra vad de vill utan konsekvenser”, enligt Skolinspektionen. När Skolinspektionen var på besök på skolan såg en av inspektörerna att en elev tog strypgrepp på en annan. Vid ett annat tillfälle såg en inspektör hur ett 15-tal elever jagade varandra. Sedan sparkade de varandra och brottades. När en av eleverna hade brottats ner låg denna sedan kvar ”under någon minut” på golvet.

Vad gäller tryggheten framgår att våldet på skolan har minskat, enligt det senaste beslutet, men att det fortfarande finns elever som inte känner sig trygga.

Kommunen kan överklaga Skolinspektionens beslut. Storvretskolans rektor Lena Fridén skriver i ett mejl till DN att "vi behöver tid att ta till oss beslutet från Skolinspektionen" och avböjer kommentar i nuläget. 

Mikael Caiman Larsson, skolchef i Botkyrka kommun, berättar för DN att Skolinspektionens beslut är positivt och negativt. 

– Det tynger oss att vi inte har lyckats åtgärda det vi har sett, som sedan även Skolinspektionen har sett, som brister i vår verksamhet på skolan. Sedan ser vi fram emot att kunna samarbeta med Skolinspektionen i det här, säger han. 

Kommunen har vid upprepade tillfällen fått betala vite för brister i verksamheten på Storvretskolan. Skolchefen medger att problemen har varit kända länge, och att man ännu inte har lyckats komma till rätta med problemen. 

– Vi har gjort insatser, men det har hittills inte haft tillräcklig effekt. I det här läget är Skolinspektionens beslut beklagligt men motiverande, säger Mikael Caiman Larsson.

Han hävdar att Skolinspektionens beslut ger en god bild av vad som har fallerat på skolan och över de problem som råder. 

– I beslutet identifieras bristerna på skolan väl. Vi har ju en längre tid haft kvalitetsproblem på skolan, bland annat med trygghet och studiero, och samverkan mellan lärare. Där har det inte fungerat fullt ut. Lärarna har agerat för mycket ämnesspecifikt och inte så mycket ämnesövergripande, säger han. 

Ett annat problemområde han lyfter fram är hur skolan inte har lyckats anpassa undervisningen efter behoven hos eleverna. 

Men samtidigt har kommunen redan vidtagit flera åtgärder för att förbättra situationen på skolan. Mikael Caiman Larsson lyfter fram att man ska starta en samverkan mellan eleverna, socialtjänsten och skolan, kallat MVP (”Mentors in violence prevention”). Detta program har tidigare, i maj 2017, lyfts fram av regeringen som ett framgångsrikt initiativ vad gäller det våldsförebyggande arbetet, där även polisen ingår som en part.

– Vi har förstärkt skolledningen. Vi har även förstärkt personalgruppen och inlett ett samarbete med idrottsrörelsen, med mera. Det finns fler vuxna på skolan nu. Vi har genomfört olika förändringar som hittills inte har hunnit slå igenom, säger han. 

Kommer ni att överklaga beslutet från Skolinspektionen?

– Det har vi inte hunnit ta ställning till. Men den insatsen som Skolinspektionen bidrar med vill vi ha. Det vill vi dra nytta av. 

Vad är det för omständigheter som gör att just Storvretskolan har fått de här problemen?

– En bidragande orsak är att det periodvis har varit en genomgångsskola. Det är många som flyttar dit och ganska snabbt flyttar därifrån igen. Då får man inte någon kontinuitet.