Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-06-10 19:43

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/stockholms-sjukhem-startar-avdelning-for-coronasmittade/

STHLM

Stockholms sjukhem startar avdelning för coronasmittade

Stockholms sjukhem förbereder nu en egen avdelning för äldre med coronasmitta.
Foto: Åke Eson Lindman, Stockholms sjukhem

Region Stockholm har gett stiftelseägda Stockholms sjukhem i uppdrag att vårda coronasjuka. Nu förbereder verksamheten en egen avdelning för äldre med covid-19.

– Det pågår ett intensivt arbete och vi bryr oss i det här sammanhanget inte om det är en privat eller offentlig vårdgivare, säger regionens chefläkare Johan Bratt.

På Stockholms sjukhem råder febril verksamhet. Liksom flera sjukhus i länet har man gått upp i stabsläge på grund av det nya coronaviruset. I tisdags kväll testades en av de inneliggande patienterna positivt för covid-19, efter att ha vårdats i verksamheten ett antal dagar.

Nu arbetar man med att spåra alla som varit i kontakt med den aktuella patienten. Risken för övriga patienter bedöms som låg, den smittade har vårdats i eget rum och har inte rört sig på avdelningen. Men enligt Marianne Reimers, chefläkare på Stockholms Sjukhem, så finns det risk att personal har smittats.

Enligt riktlinjerna är personalen observant på symtom, men de är allt jämt i tjänst. Det är den enda lösningen som är möjlig i nuläget då det annars skulle finnas för lite vårdpersonal.

– Om alla har en rigorös bedömning av detta kommer det att bli väldigt stora personalluckor. Med corona måste man vara symtomfri i minst två dagar innan man kan återgå i arbete, en skyddsåtgärd som inte behövs med vanliga förkylningar. Det vi behöver – och detta efterfrågades av samtliga chefläkare på onsdagens chefläkarkonferens – är att vårdpersonal ska få provtas för corona, säger Marianne Reimers.

Patienten är den tredje som konstaterats smittad med covid-19 på Stockholms sjukhem. Men efter diskussion med infektionsjouren på Karolinska i Huddinge beslutades att patienten skulle stanna kvar för vård på Stockholms Sjukhem, och inte flyttas till infektionskliniken som man gjort tidigare.

”Det vi behöver är att vårdpersonal ska få provtas för corona”, säger Marianne Reimers, chefläkare på Stockholms Sjukhem.
Foto: Stockholms Sjukhem

Detta eftersom samtliga geriatriska klinker i förra veckan kallades till möte av region Stockholm och informerades om att de nu behöver förbereda sig för att vårda coronapatienter.

– Stockholms sjukhem kommer att från och med fredag att kunna ta hand om cirka åtta patienter med covid-19 och ha ytterligare kapacitet efter helgen. De har fått ett sådant uppdrag. De ska kunna bistå akutsjukhusen. Är patienten äldre men inte behöver intensivvård är det väldigt bra att vi kan lägga in patienterna på en geriatrisk avdelning istället, säger regionens chefläkare Johan Bratt.

Finns det en större risk för andra patienter att vårda coronasmittade just här, med tanke på att de äldre är hårdast drabbade av corona?

– Nej, det bedömer vi inte. De är vana att ta hand om patienter som har en smitta och är äldre. Dessutom har vi gett tydliga instruktioner för hur vården ska gå till.

Enligt Johan Bratt pågår omfattande diskussioner med privata vårdgivare hur man ska hjälpas åt i coronakrisen. Uppdraget till Stockholms sjukhem är den första konkreta åtgärden, men fler är på gång, enligt Johan Bratt.

– Det pågår ett intensivt arbete och vi bryr oss i det här sammanhanget inte om det är en privat eller offentlig vårdgivare. Det kan vara så att vi behöver öka upp personalintensiteten på våra akutsjukhus med personal från privata vårdgivare, eller ge dem ett utökat uppdrag.

Stockholms sjukhem arbetar nu för att sätta upp en vårdavdelning i en lokal som ligger vid ändan av huset, har egen hissförsörjning och entré. Samtidigt inventerar man sjukvårdsmaterial.

– Vi har en brist på skyddsutrustning, som alla andra, ett begränsat antal av skyddsmasker, förkläden och handsprit. Nu har vi beställt hem ingredienser för att göra 500 liter egen handsprit, eftersom vi inte längre kan beställa det utan regionen disponerar materialet där det behövs, säger Marianne Reimers.

På Stockholms sjukhem finns varken akut- eller intensivvård och patienter som har det behovet kommer även i fortsättningen att hänvisas till akutsjukhus.

– Våra patienter är som regel gamla med flera sjukdomar och nedsatt förmåga att hantera belastning. De kan behöva medicinsk behandling men också omvårdnad. Man kan säga att vi kan erbjuda syrgas men inte respirator, vi ligger ett steg under akutsjukvård och två under intensiven.

Stockholms sjukhem går sällan upp i stabsläge, men det har varit värdefullt i nuläget, säger Marianne Reimers.

– Vi startade vårt beredskapsarbete för tre veckor sedan då vi befarade att det skulle få konsekvenser som vi inte hanterat tidigare. Vi har löpande informerat vår personal och vi tror att det har skapat en större trygghet.

Läs mer: Butiker håller extraöppet för riskgrupper

Läs mer: Besöksstopp på Stockholms äldreboenden efter flera coronafall