Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-17 00:45

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/stockholms-stads-budget-presenteras-stramare-tider/

STHLM

Stockholms stads budget presenteras: ”Stramare tider”

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholms stad. Foto: Jonas Lindkvist

I dag presenterade den grönblå majoriteten i Stockholms stad sin budget för 2020. Stockholmarna får förbereda sig på att svångremmen dras åt. 

– Det kommer att bli stramare tider, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M). 

Finansborgarrådet inledde budgetpresentationen i Stockholms stadshus med att påpeka att stramare tider väntar för kommunsverige. Anna König Jerlmyr talade om de många utmaningar som landets kommuner nu står inför – en ökande andel åldrande befolkning, ett skiftande konjunkturläge och vikande skatteunderlag.

För att möta utmaningarna lyfter hon bland annat fram: ökad digitalisering, tekniska lösningar och innovationer samt att förbättra företagsklimatet och fler bostäder med rimliga boendekostnader.

– Vi ska minska stadens skuldsättning. Vi ska också skapa en ny stadsdel, Hägersten–Liljeholmen-Älvsjö, säger Anna König Jerlmyr.

Varför det?

– Verksamheten blir mer effektiv, det är svårt att effektivisera för en liten stadsdel som Älvsjö. Vi har inte fler nya stadsdelar på gång i dagsläget, men vi ska se över hur staden organiseras, vi vill ha så lite byråkrati som möjligt.

Kommunalskatten kommer att ligga kvar oförändrad, men skolborgarrådet Lotta Edholm (L) betonar att detta är en stram budget. 

– Vi satsar därför på kärnuppdraget. Vi kommer att pröva möjligheten till lönetillägg på skolor som har svårt att rekrytera lärare och även att införa ett extraår för elever som inte klarar grundskolan. Det kommer att vara fokus på skolor i särskilt utsatta områden.

– Vi vill förstärka stödet till elever som har det väldigt svårt i skolan. Alla skolor ska rätt till stöd och hjälp för att hjälpa de här eleverna. Vi har hundratals hemmasittare, vi måste göra något åt detta, säger Edholm och berättar att staden ska inrätta centralt stöd för arbete med hemmasittare.

Staden ska också ta fram en årlig trygghetsrapport eftersom elevernas trygghet och studiero i skolan enligt de undersökningar som gjorts har minskat.

Förskoleschablonen höjs nästa år med 1 procent, den lägsta höjningen på många år. Det täcker inte ens löne- och kostnadsökningar och måste väl betecknas som en neddragning?

– Vi har sett att stadsdelsförvaltningar omfördelar förskolans pengar till andra områden, som individ- och familjeomsorg. Nu förstärker vi där och vår bedömning är att förskolorna kommer att klara sig, säger Anna König Jerlmyr.  

Jonas Naddebo (C), Daniel Helldén (MP), Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (L) och Erik Slottner (KD). Foto: Jonas Lindkvist

En viktig punkt i budgeten är sociala skyddsnät.

Bland annat ska man förstärka avhopparverksamheten för kriminella som vill lämna det brottsliga livet samt anta ett antal åtgärder för att hindra att barn och unga dras in i kriminalitet; bland annat genom hembesök hos småbarnsfamiljer och ett utökat samarbete med socialtjänst, polis och skola.

Man planerar även insatser mot hemlöshet och en förstärkning av LSS.

100 miljoner kronor kommer att gå till trygghetsfonden och bland annat ökad belysning, terrorhinder och fler kameror. Trygghetsfrågorna har enligt äldre- och trygghetsborgarrådet Erik Slottner (KD) högsta prioritet.

– Vi lägger också ett särskilt digitaliseringsprojekt i äldreomsorgen, med bland annat digital nattillsyn, gps-larm och smarta lås, säger han.

Pengen till hemtjänst och vård- och omsorgsboenden höjs med respektive 2,5 och 2,7 procent.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) berättar även att ett av målen är friskare vatten i hela staden.

– Vi avsätter mer resurser för vatten. Snart har alla våra 23 vattendrag fått en plan för hur de ska må bättre, säger Daniel Helldén.

Man ska även arbeta för en biologisk mångfald och en giftfri miljö där man exempelvis kommer att utöka arbetet med kemikaliesmarta förskolor till att även innefatta skolor.

Ett antal poster i budgeten är redan kända. Det handlar framför allt om mindre summor.

Bland annat har det grönblå styret meddelat att man i högre utsträckning kommer att prioritera gångbanor när staden ska snöröjas. Försöket med sopsaltning av trottoarer och gångstråk utökas och får en budget på 12 miljoner kronor, att jämföra med fjolårets 5 miljoner.

Vidare har kulturborgarrådet Jonas Naddebo (C) aviserat att stadens biblioteksverksamhet får ett tillskott på 16 miljoner. Kulturbudgeten för 2019 sänktes med 24,7 miljoner kronor, därtill kom ett effektiviseringskrav på cirka 21 miljoner. Efter det grönblå styrets beslut i Stockholm att dra åt svångremmen för huvudstadens kultursektor hade alltså kulturförvaltningen 45 miljoner kronor mindre att röra sig med. Detta drabbade bland annat kulturskolan och biblioteken.

Kulturförvaltningen får 12,2 miljoner mer än i förra årets budget. Bland annat läggs fem miljoner på en ny digital plattform för biblioteken och två miljoner mer än förra året på satsningen på ”trygga och öppna bibliotek” , där fokus flyttats från ytterstaden till hela staden och blir permanent.

Kulturskolan får 15 miljoner mer i år än förra året, då större besparingar gjordes.

– Det är inte så att vi först drar ner på pengar och sedan lägger på pengar, utan de resurser vi nu lägger på kan läggas på verksamhetsutveckling snarare än att täcka löne- och lokalkostnader, vilket var fallet tidigare. Nu kan vi satsa framåt för att nå barn och unga i ytterstaden, säger Jonas Naddebo (C).

DN har tidigare berättat om personalneddragningar i Kulturskolan. Men Naddebo säger att han litar på att kulturförvaltningen kommer att kunna driva verksamhetsutvecklingen framåt.

– Jag litar helt på att förvaltningen har satt upp en bra organisation för Kulturskolan, det har varit deras uppdrag, vilket de har sett ett behov av under flera år. Och det är nu vi kommer kunna se effekten av detta.

Vad konkret kommer de effekterna att bestå i?

– Jag tror att vi kommer att få fler platser. Trots att det har varit en katastrofstämpel så har vi ökat antalet barn och unga som kommer till Kulturskolan, vilket vi ska fortsätta med under nästa år. Men jag tror också att vi måste jobba med den avgiftsfria verksamheten, som är väldigt viktig för att nå barn i ytterstaden.

Budgeten för ekonomiskt bistånd ökar för första gången på länge, med 35 miljoner kronor.

– Jag har varnat för detta. Det hänger ihop med det stora antal nyanlända som kom 2015 och 2016 och att den statliga etableringsprocessen inte har fungerat. De är viktigt att de kommer i jobb så fort som möjligt, säger Anna König Jerlmyr. 

Men samtidigt sänker ni budgeten för arbetsmarknadsåtgärder med sammanlagt 38 miljoner?

– Insatserna behöver vässas, det behövs inte nödvändigtvis mer resurser. Vi behöver riktiga – och inte subventionerade – jobb, säger Anna König Jerlmyr.