Hoppa till innehållet Ge oss feedback gällande tillgänglighet

En utskrift från Dagens Nyheter, 2023-06-06 14:26

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/trycket-pa-varden-okar-nar-antalet-coronapatienter-blir-allt-fler/

STHLM

Trycket på vården ökar när antalet coronapatienter blir allt fler

Clara Strömberg, huvudskyddsombud på Södersjukhuset i Stockholm.
Foto: Lotta Härdelin

Covidpatienterna fortsätter att öka stort och vårdpersonal vittnar om ett pressat läge på flera av Stockholms sjukhus. Samtidigt beskrivs överföringen till intensivvården på Nya Karolinska som en flaskhals – sjukhuset har trots pandemin inget direktintag via intensivakuten.

– Det som oroar mig är hur vi ska orka hålla på i flera veckor till. Det är inte ett sprintlopp utan ett maraton. Och vi har inte passerat första vätskekontrollen ännu, säger en läkare på ett av Stockholmssjukhusen.

När Region Stockholm under onsdagen höll presskonferens hade 1.070 personer i Stockholm smittats av covid-19. Bara det senaste dygnet hade 18 patienter avlidit. 300 patienter vårdas nu på sjukhus. Av dessa 300 vårdas 65 patienter på intensivvårdsavdelning.

Clara Strömberg är huvudskyddsombud på Södersjukhuset. Hon bekräftar att intaget av corona-patienter ökat de senaste dagarna. Detta kombinerat med sjukdom bland vårdpersonalen gör att personalbristen börjar bli påtaglig på akutmottagningen, berättar hon.

– Belastningen blir så klart större på de som är kvar. Många jobbar heldagspass och går in och jobbar extra. Personal kommer att flyttas runt på sjukhuset för att få bemanning där det behövs.

”Självklart är det en enorm påfrestning”, säger Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus, om det stora inflödet av sjuka patienter.
Foto: Lisa Mattisson

Utvecklingen ser likadan ut på Danderyds sjukhus. Sent på torsdagen förra veckan började covid-patienterna öka. Hittills är inte kulmen nådd, menar Johan Styrud, ordförande för läkarföreningen i Stockholm och överläkare på Danderyds sjukhus.

– Flodvågen har inte passerat toppen än. Inflödet av sjuka patienter är fortfarande stort. Jag har ingen exakt siffra, men det är många.

På vissa av sjukhusets avdelningar är sjukfrånvaron stor. Inflödet innebär därför en stor ansträngning för vårdpersonalen.

– Självklart är det en enorm påfrestning. De måste gå in och arbeta utan fullgott skydd samtidigt som man inte vet hur smittsamt viruset är.

Många patienter vårdas just nu på sjukhusets intensivvårdsavdelning. Om det är fullt vill han däremot inte uttala sig om. Patienter har flyttats från avdelningen till andra sjukhus, men det görs även under normala omständigheter, säger han.

Även på S:t Görans sjukhus är läget ansträngt. Antalet corona-patienter har ökat gradvis till just nu cirka 100 inlagda.

Flera personer inom vården som DN talat med vittnar om brist på skyddsmaterial.
Foto: Lotta Härdelin

En infektionssjuksköterska beskriver ett högt tryck.

– Vi är vana med säsongsinfluensan och vinterkräksjukan att det är mycket folk samtidigt som behöver hjälp. Skillnaden nu är att många är andningspåverkade och behöver vård samtidigt. Det är svårt att vara samtidigt på alla rum och det ska på med skyddskläder, och bytas skyddskläder. Det är brist på engångsvisir, och vi ska sprita av dem och allt tar tid. Man känner sig ganska otillräcklig, säger sjuksköterskan.

Hon vittnar också om ökat antal samtal från oroliga anhöriga på grund av besöksförbudet som råder hos de coronasmittade patienterna.

I måndags infördes tillfälligt ett ambulansstopp för att lätta på trycket. Men sjukhuset har framfört till regionen att inflödet av patienter måste fördelas jämnare mellan sjukhusen. Flera röster höjs samtidigt på akutsjukhusen om att även Karolinska i Solna bör öppna för att ta emot fler patienter direkt från akutmottagningen.

På Nya Karolinska utreds inga patienter, utan endast patienter som behöver intensivvård förs över dit efter mottagning och utredning på andra sjukhus.

– Det är otroligt resurskrävande, säger en läkare på ett av Stockholmssjukhusen och fortsätter:

– Vi åker dessutom med transporten till Karolinska och lämnar över. Sedan börjar deras jobb men allt dessförinnan gör vi på akutsjukhusen. Det är lika för S:t Göran, Sös och Danderyd. Läget är absolut inte desperat, men ansträngt. Det som oroar mig är hur vi ska orka hålla på i flera veckor till. Det är inte ett sprintlopp utan ett maraton. Och vi har inte passerat första vätskekontrollen ännu.

En förklaring till det ojämna flödet är Nya Karolinskas unika intensivakut. Trots att hela regionen ställer om helt mot akut omhändertagande på ett sätt som av hälso- och sjukvårdsdirektören Björn Eriksson beskrivits som historiskt, har intensivakutens roll inte ändrats. Hit kommer bara patienter med specifika diagnoser eller med remiss från andra sjukhus. Något direktintag för coronapatienter finns inte.

Utanför Nya Karolinska finns ett provtagningstält, och enligt presstjänsten är det till för triagering trots att intensivakuten inte har direktintag. Chefläkaren i regionen säger att det för att testa barnpatienter för covidsmitta.
Foto: Hanna Lilja

Upplägget får flera att reagera. Jens Olson, kardiolog på Södersjukhuset, tycker att frågan bör lyftas till regionen.

– Vi är många som inte förstår varför inte intensivakuten nu öppnas brett. På Karolinska tredubblar man nu och öppnar ett stort antal intensivvårdplatser, men patienterna som kommer dit transporteras intuberade från andra sjukhus. Det är en risk för svårt sjuka patienter, och ganska resurskrävande för en redan hårt belastad organisation, säger Jens Olson, som understryker att han framför allt uttalar sig som medborgare med mer insyn än många andra.

Även Johan Styrud anser att det behövs ett större intag till intensivakuten på Nya Karolinska.

– Det är något som pratats om ända sedan den gamla akuten på KS stängde. Med det här patientflödet är det extremt viktigt att ha en akutmottagning till, säger Johan Styrud.

DN har under flera dagar sökt företrädare för S:t Görans sjukhus, som hänvisat till regionen.

På torsdagen kom dock en skriftlig lägesrapport från S:t Göran, framtagen av chefläkare och vice VD Lennart Wennerström, där det framgår att sjukhuset under de senaste veckorna tagit emot ett stort antal patienter med covid-19 som behöver behandling, flera av dem intensivvård.

”Trots att vi avsatt ett stort antal platser som normalt används till annan verksamhet och utökat vår intensivvårdskapacitet är situationen på sjukhuset just nu ansträngd”, står det bland annat, liksom att sjukhuset fått hjälp att styra om ambulanser till andra sjukhus.

På Nya Karolinska finns en ecmoavdelning för att hjälpa de svårast sjukaste och som nu byggs ut för att kunna hjälpa fler. Ecmo, Extracorporeal Membran Oxygenering, är den mest avancerade formen av intensivvård och innebär att blodet syresätts utanför kroppen genom ett membran, som fungerar som en konstgjord lunga. Behandlingen sätts in då vanlig intensivvård inte hjälper, och andningen inte kan klaras med respiratorer. 
Foto: Jonas Lindkvist

DN har ställt frågor till Karolinska där presstjänsten uppger att sjukhuset natten till onsdagen tog emot omdirigerade ambulanser från S:t Göran där trycket blivit för högt. Men uppdraget för intensivakuten har inte ändrats trots pandemin, och upplägget är att patienterna ska föras över till intensivvården från de andra sjukhusen. DN har sökt Karolinskas sjukhusdirektör Björn Zoëga, som lämnar en skriftlig kommentar:

”Karolinska universitetssjukhusets uppdrag bestäms av region Stockholm. Det är utifrån det som vi driver vår verksamhet.”

Elda Sparrelid, chefläkare i region Stockholm, säger att regionen arbetar som vanligt med att försöka balansera belastningen mellan sjukhusen.

– När ett sjukhus är mer belastat än andra så försöker vi att balansera så att det blir en jämnare belastning på totalen.

När det gäller Nya Karolinskas ansvar för att ta emot covid-patienter, säger hon:

– Nya Karolinska har ju en annan typ av akutintag, och det har inte ändrats i nuläget.

Är det något ni diskuterar?

– Vi ser över hela sjukvårdssystemet och ändrar uppdrag till vårdgivarna om det anses behövas.

När det gäller S:t Görans sjukhus säger Sparrelid:

– De har fått hjälp med att fördela patienter, och att fördela patienter till andra sjukhus.

Men inte till Nya Karolinska?

– Inte till intensivakuten, nej.