Hoppa till innehållet

Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-05-30 01:41

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/tung-kritik-mot-styrningen-av-region-stockholm/

STHLM

Tung kritik mot styrningen av region Stockholm

Revisorerna konstaterar att Karolinskas underskott är så omfattande att det påverkar hela regionens ekonomi.
Revisorerna konstaterar att Karolinskas underskott är så omfattande att det påverkar hela regionens ekonomi. Foto: Hanna Lilja

Det är oklart hur sjukhusen i region Stockholm ska kunna bedriva vård enligt avtal, och samtidigt hålla den strama budgeten. Det slår regionrevisorerna fast i sin årliga revision. Revisorerna riktar en anmärkning mot styrelsen för Karolinska, vars underskott påverkar hela regionens ekonomi, enligt revisionen.

I Stockholm förekom det under 2019 skarpa protester bland anställda inom länets akutsjukvård. En orsak var kraftiga åtstramningar mot regionens akutsjukhus, som alla fått nya sjukhusavtal med krav på att leverera mera vård, samtidigt med högt ställda krav på effektiviseringar.

Enligt de nya avtalen ska sjukhusen leverera mera vård och öppna fler vårdplatser, samtidigt som besparingar på cirka 300 miljoner kronor vardera på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus lett till drastiska minskningar av bemanningen och varsel av personal. Enligt revisorerna, som granskat årsredovisningen och vars årliga revisionsberättelse behandlades av fullmäktige på tisdagen, är det ur flera perspektiv oklart hur sjukhusen ska kunna leverera vård enligt de nya avtalen och samtidigt hålla budget.

Socialdemokraterna skriver i ett särskilt uttalande att regionens årsredovisning visar att sjukhusen är satta i en ”omöjlig ekonomisk situation”.

– Årsredovisningen visar att sjukhusen i Stockholm är underfinansierade. De har varit satta på svältkur och fortsätter att vara det. Man har problem med bemanningen, och den situationen har blivit akut under pandemin, säger oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S) och fortsätter: 

– Stockholmsregionen har ju de ekonomiska musklerna egentligen som landets rikaste region, och pengarna måste användas mer ändamålsenligt och inte till administration, konsulter och till marknadisering vi har sett i regionen under den borgerliga ledningen.

”Årsredovisningen visar att sjukhusen i Stockholm är underfinansierade. De har varit satta på svältkur och fortsätter att vara det”, säger oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S).
”Årsredovisningen visar att sjukhusen i Stockholm är underfinansierade. De har varit satta på svältkur och fortsätter att vara det”, säger oppositionsregionrådet Aida Hadzialic (S). Foto: Magnus Hallgren

Revisorerna riktar även skarp kritik mot Karolinskas styrelse som enligt revisionen inte agerat tillräckligt på sjukhusets skenande underskott som för 2019 slutade på 1,8 miljarder kronor eller 1,6 miljarder i avvikelse mot budget. Det motsvarar 8 procent av sjukhusets omsättning och budgetavvikelsen är så stor att det påverkar hela regionens ekonomi, slår revisionen fast och riktar dessutom en anmärkning mot sjukhusets styrelse. 

Karolinskas kris har pågått under flera år, och 2018 byttes stora delar av styrelsen för sjukhuset ut efter DN:s granskning, och efter att revisorerna riktat en anmärkning mot nämnden för bristande ledning och styrning av både ekonomin och verksamheten. Den nya styrelsen har sedan bland annat startat ett arbete med att göra förändringar i den kritiserade organisationsmodellen som införts med hjälp av konsulter från Boston Consulting Group, och ett omfattande sparprogram har tillsatts vilket bland annat resulterat i varsel av anställda. 

Men även under 2019 har problemen fortsatt. Styrelsen, eller nämnden, för sjukhuset har inte agerat tillräckligt snabbt för att komma tillrätta med underskottet. Besparingsåtgärderna och de ekonomiska analyserna har inte varit tillräckliga, och det har därför fortsatt att öka under året. 

Inte heller sjukhusets verksamhet får godkänt. Revisorerna lyfter att mindre vård produceras, och att väntetiderna för äldre patienter på akutmottagningen ökar, samtidigt som alltfler barn övernattar på akuten i Solna. Antalet vårdplatser har minskat, samtidigt som överbeläggningarna blivit fler. Sjukhuset har också problem med rekryteringen, och inhyrningen av personal har fortsatt att öka under året. Sjukhusets inköp av konsulttjänster har minskat, men sjukhusets interna kontroll för konsultinköp är ännu inte tillräcklig, enligt revisionen.

Revisorernas revisionsberättelse av årsredovisningen omfattar hela regionens verksamhet under 2019, och kritik riktas också mot regionstyrelsen som brustit i sin så kallade uppsiktsplikt när det gäller investeringar på trafikområdet. Bland annat nämns att ett antal beslut om trafikinvesteringar tagits på fel nivå under året. Det handlar exempelvis om ett beslut i trafiknämnden för investeringar i gröna linjens signalsystem i tunnelbanan - inom ett projekt som överstiger 300 miljoner kronor – trots att de borde ha klubbats av regionfullmäktige. 

Sammantaget får åtta av elva nämnder nedslag för brister i intern styrning och kontroll. 

Kritik riktas också mot regionstyrelsen, vars samordning, styrning och kontroll inte varit tillräcklig, enligt revisionen, vilket är samma bedömning som för 2018. Revisorerna vill ändå bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för 2019. 

Förra året protesterade ett stort antal anställda mot åtstramningarna inom länets akutsjukvård.
Förra året protesterade ett stort antal anställda mot åtstramningarna inom länets akutsjukvård. Foto: Magnus Hallgren

Regionstyrelsen kan liknas vid en samlingsregering där alla partier i fullmäktige finns representerade. 

Vänsterpartiet anser tvärtom att kritiken är så allvarlig att regionstyrelsen inte bör beviljas ansvarsfrihet, liksom inte heller styrelsen för Karolinska. 

– Åtta av 11 nämnder bedöms inte ha tillräcklig styrning och kontroll – det är en återkommande kritik men ingenting har gjorts, säger Jonas Lindberg, Vänsterpartiets talesperson i sjukvårdsfrågor som pekar på att sjukvården i region Stockholm var underfinansierad redan innan pandemin. 

När det gäller Karolinska pekar han på att mycket inte går åt rätt håll. 

– Nya Karolinska är i fritt fall - trots sjukhusets försök att förmedla en annan bild. Karolinska utgör sjukvårdsbudgetens största budgetpost och det påverkar hela regionen. Samtidigt är resurserna till våra sjukhus orealistiska. 

Sverigedemokraterna meddelar att man avstår från att delta i beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen av Karolinska, men yrkade samtidigt på att sjukhusets styrelse skulle få en anmärkning. Gruppledaren Gabriel Kroon (SD) påpekar ”tydliga problem” i den blågröna majoritetens styrning, med att sätta hårda budgetkrav samtidigt som man inte utkräver ansvar när de inte uppfylls. 

– Å ena sidan sätter man extremt tuffa budgetramar på Karolinska och kräver personalvarsel, men å andra sidan accepterar man ett kraftigt underskott eftersom man väl inne i budgetåret finner varsel en alltför kontroversiell fråga, säger Gabriel Kroon.

Regionfullmäktige röstade med en majoritet för att regionstyrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet. När det gällde anmärkningen mot Karolinskas styrelse, hade fullmäktiges presidium valt att inte gå på revisorernas linje, vilket röstades igenom varför fullmäktige inte riktade någon anmärkning mot styrelsen. 

DN har sökt finansregionrådet Irene Svenonius (M) för en intervju. Hon lämnar skriftliga svar. När det gäller akutsjukhusens möjlighet att leverera vård enligt sjukhusavtalen skriver hon: 

”Hälso- och sjukvårdsnämnden och akutsjukhusen är överens om vad sjukhusen ska göra och vad det ska kosta. Akutsjukhusen arbetar oerhört målmedvetet med att utveckla sin verksamhet utifrån avtalen. Hur de klarat av att ställa om och leverera förstklassig vård under pandemin är imponerande. De samarbeten som nu fördjupats mellan sjukhusen - och den nära vården - vill jag ska vara något bestående också efter covid -19.  

Det som blir kritiskt för ekonomin framöver är om staten håller sitt löfte om full kostnadstäckning, hittills är det inte något vi har sett av.”

Hur ser du på att Karolinskas underskott påverkar hela regionens ekonomi? 

”Underskott är alltid allvarliga och måste vändas. Karolinskas har vidtagit en rad åtgärder som får långsiktig ekonomisk effekt, men också samtidigt ökat antal vårdplatser kraftigt, arbetat bort cancer- och hjärtoperationsköerna och förbättrad överlevnad i hjärtvården. Uppenbart hade revisionen förväntat sig ännu hårdare ekonomiska åtgärder 2019, som ännu större personalminskningar på Karolinska.”

När det gäller revisionens kritik mot regionstyrelsen för brister i samordning, styrning och kontroll, som upprepas från 2018 kommenterar Svenonius: 

”Den förvånar mig. Arbetet med att utveckla styrning, ledning och kontroll i regionen är i starkt fokus och vi har successivt genomfört en rad åtgärder. Vi har dessutom, som enda region i Sverige, visat överskott sedan 2007 och som samtidigt som vårdköerna kortats, sjukvården och kollektivtrafiken byggts ut. Jag noterar att kreditvärderingsföretaget Standard & Poors’s gör helt andra bedömningar än den förtroendevalda revisionen i regionen.”

Vänsterpartiet anser att regionstyrelsen inte bör beviljas ansvarsfrihet mot bakgrund av bristerna. Vad säger du om det? 

”Oppositionen opponerar och tycker att de borde styra. Det tyckte ju inte väljarna. Vi hanterar en global pandemi och hade hoppats på ett större mått av konstruktivitet även från Vänsterpartiet.”