Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-17 00:00

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/v-anmaler-stockholms-stad-anser-att-swedavia-avtal-bryter-mot-kommunallagen/

STHLM

V anmäler Stockholms stad – anser att Swedavia-avtal bryter mot kommunallagen

Enligt Vänsterpartiet bryter Stockholms stads avtal med Swedavia mot kommunallagen. Foto: Magnus Hallgren

Bromma flygplats är en av Stockholms mest omdebatterade platser och används som projiceringsyta för frågor om miljö, företagande och bostadsbyggande. Nu ifrågasätts markhyran som Swedavia betalar för Bromma och Vänsterpartiet i stadshuset menar att avtalet bryter mot kommunallagen.

– Vi ser fram emot en prövning, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Under måndagen skrev det socialdemokratiska oppositionsborgarrådet Karin Wanngård på DN Debatt om den låga hyra som Swedavia betalar för marken där Bromma flygplats ligger. Nu har Vänsterpartiet anmält Stockholm stad till Justitieombudsmannen för att se om avtalet som gäller Bromma flygplats strider mot likställdhetsprincipen i kommunallagen. 

Enligt lagen får inte mark som hyrs ut av kommunen subventioneras förutom vid synnerliga skäl – om omständighet som enligt Clara Lindblom (V) knappast föreligger i det här fallet.

– Det är möjligt att det rent juridiskt fanns synnerliga skäl att subventionera flyget när det första avtalet mellan staden och flyget tecknades på 60-talet, men i dag kan det omöjligt finnas skäl att vi ska avstå så mycket pengar för att ha en flygplats så centralt.

Det nuvarande avtalet mellan Stockholms stad och det statsägda bolaget Swedavia undertecknades 2008 och gäller fram till 2038. I praktiken betyder avtalet att staten får hyra marken för en bråkdel av vad kommunen hade kunnat hyra ut den för till en annan aktör, menar Vänsterpartiet i Stockholm som hösten 2018 drev en snar nedläggning av Bromma flygplats som en av sina centrala valfrågor.

– Våra beräkningar gör gällande att 30.000 bostäder kan byggas där Bromma flygplats ligger. Som avtalet ser ut nu så skulle det dessutom ge betydligt högre intäkter till staden.

Clara Lindblom (V), oppositionsborgarråd. Foto: Magnus Hallgren

– Det är också djupt oansvarigt att låta offentliga medel bekosta flyget ännu mer än vad det redan gör, samtidigt som vi befinner oss i både en klimatkris och en bostadskris, en avveckling av Bromma flygplats skulle lösa åtminstone en del av problemen, säger Clara Lindblom som sedan valet sitter i opposition i Stockholms stadshus.

Frågan om huruvida det är möjligt att i närtid bygga bostäder där Bromma flygplats ligger i dag är omtvistad. Marken är mycket förorenad av bland annat tjära, flygbränsle och tungmetaller samt av brandsläckningsskum innehållande cancerframkallande ämnen som har använts vid övningar.

Socialdemokraterna vill se en omförhandling av arrendet och Vänsterpartiet anmäler nu avtalet. 

I en av kompromisserna som ligger till grund för det blågröna styret i Stockholm finns skrivet att Moderaterna inte ska verka för att förlänga avtalet med Swedavia ytterligare. Samtidigt vidhåller Moderaterna att flygplatsen är fortsatt viktig för Stockholm och framhåller att det i nuläget inte finns några planer på att se över avtalet.

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) är positivt inställd till Bromma flygplats och anser inte att det rör sig om någon subventionering av markhyran från Stockholms sida.

– De här så kallade beräkningarna på vad marken skulle vara värd är inte korrekta, eftersom marken inte har värderats utifrån bostadsändamål. När man förlängde avtalet 2008 tog man in de höga saneringskostnaderna som skulle krävas för ett eventuellt bostadsbyggande i beräkningen. Det går därför inte riktigt att säga att marken skulle hyras ut till under marknadsvärde, säger Anna König Jerlmyr som ändå tycker att det är positivt att frågan om hyrorna nu ses över.

– Men vi vill inte föregripa en prövning. Om frågan nu anmälts till JO så ser vi fram emot en prövning.

Läs mer: S: Bygg tunnelbana till Hässelby och Bromma – och lägg ner Bromma flygplats