Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-05-20 02:48

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/vantan-vid-rodljus-utgor-en-fjardedel-av-cyklisters-restid/

STHLM

Väntan vid rödljus utgör en fjärdedel av cyklisters restid

En hel del av cyklisters restid utgörs av väntande vid trafikljus. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Restiden för Stockholms cyklister består till en fjärdedel av väntande vid rödljus. Det framkommer i en studie från Region Stockholms cykelkansli.

Rätta artikel

Cyklister beklagar sig ofta över stockholmsområdets många rödljus – på goda grunder visar det sig i en ny studie från Region Stockholm där samtliga trafiksignaler i det regionala cykelnätet har kartlagts när det gäller utformning och omloppstider. Här framhålls det att trafiksignalerna ofta är anpassade för bilisters behov.

Enligt studiens författare skulle tillvaron för cyklisterna emellertid kunna förbättras med enkla insatser. Bland annat genom förlängda gröntider, samordning av flera trafiksignaler i följd för ”grön våg” och möjliggörande för fri högersväng för cyklister. I flera fall, påpekas det, är det också möjligt att ersätta trafiksignaler med cykelöverfarter eller hastighetssäkrade cykelpassager. För några år sedan infördes ”grön våg” exempelvis på Götgatan i centrala Stockholm.

I den regionala cykelplanen konstateras det att trafiksignaler ska anpassas efter cyklisters behov. Bland annat ska cyklande inte behöva trycka på en knapp för att komma förbi en trafiksignal.

En sträcka som detaljstuderats i studien är en del av Salemstråket som löper längs med Huddingevägen. Den avgränsade sträckan mellan Tumba och Rågsvedsvägen har granskats eftersom den anses problematisk för cyklister med livlig trafik och dålig framkomlighet.

Studien ger vid handen att trafikljusen adderar en väntetid på runt åtta minuter för cyklister, vilket motsvarar en fjärdedel av den totala restiden. På kort sikt skulle läget kunna förbättras genom förlängda gröntider och så kallad detektering.

Detektering innebär att cyklister registreras med hjälp slingor i asfalten, vilket är vanligt i Stockholms stad. Utanför Stockholms stad har få trafiksignaler detektering. I Stockholms stad är lejonparten av trafiksignalerna tidsstyrda och försedda med en fast inställning för gröntiden. Utanför Stockholms stad styrs i stället de flesta trafiksignalerna av trafiken, vilket innebär att gröntiderna varierar beroende på hur trafiken flödar.

Av studien framgår att kunskaperna om trafiksignaler är dåliga i många av regionens kommuner. I flera kommuner innebär kunskapsluckorna om signalernas inställningar att cyklister får vänta onödigt länge.

På lång sikt, påpekas det i studien, skulle en del av trafiksignalerna längs med Salemstråket kunna tas bort och ersättas med cykelöverfarter där korsande trafik har väjningsplikt mot cyklister och får köra i högst 30 kilometer i timmen. 

– I den regionala cykelplanen ställs höga krav på utformningen av regionala cykelstråk. Att trafiksignalerna anpassas efter cyklisternas behov är viktigt för att öka framkomlighet och säkerhet för cykeltrafiken, säger Ulf Eriksson, cykelsamordnare på det regionala cykelkansliet på Region Stockholm.

Läs mer: Sju av tio stockholmare skulle kunna cykla till jobbet på en halvtimme 

Läs mer: Storsatsning på fler cykelresor i Stockholms län