Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2020-01-22 04:59

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/vard-och-trafik-viktigaste-fragorna-i-regionen-2020/

STHLM

Vård och trafik viktigaste frågorna i regionen 2020

Bild 1 av 8 Aida Hadžialić.(S), oppositionsregionråd
Foto: Anna Molander
Bild 2 av 8 Anna Sehlin.(V) oppositionsregionråd
Foto: Anna Molander
Bild 3 av 8 Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstungsråd
Foto: Anna Molander
Bild 4 av 8 Ella Bohlin (KD), vårdutvecklingsregionråd
Foto: Anna Molander
Bild 5 av 8 Gabriel Kroon (SD), gruppledare
Foto: Anna Molander
Bild 6 av 8 Gustav Hemming (C), tillväxt- samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd
Foto: Anna Molander
Bild 7 av 8 Irene Svenonius (M),finansregionråd
Foto: Anna Molander
Bild 8 av 8 Tomas Eriksson.(MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd
Foto: Anna Molander

Oron för neddragningar och varsel i vården kontra viljan att hålla i pengarna och flytta ut patienter från akutsjukhusen. Målet att allt fler stockholmare ska ställa bilen och resa kollektivt eller cykla. Och bostadsbristen. Det är frågor som toppolitikerna i Region Stockholm tror blir stora 2020.

Ella Bohlin (KD) vårdutvecklingsregionråd

– Region Stockholm står inför stora utmaningar under 2020. Arbetslösheten väntas öka såväl nationellt som i Stockholmsregionen. Högre arbetslöshet innebär att skatteunderlaget viker, vilket leder till mindre resurser till vården. Samtidigt blir befolkningen allt äldre med ökade vårdbehov som följd. I och med att vården blir mer avancerad och räddar fler liv blir den också allt dyrare. En annan försvårande faktor är att staten i och med det nya utjämningssystemet kommer att plocka ut miljardbelopp från Stockholmarnas vård.

– Det finns inga enkla lösningar på dessa stora utmaningar. Vården behöver bli effektivare, mer tillgänglig och bättre på att möta patienter. Kostnader behöver hållas nere. Digitaliseringen innebär stora vinster i tillgänglighet i och med att fler komma kunna träffa sin doktor/psykolog/sjuksköterska via mobilen.

– Kristdemokraterna fortsätter att arbeta för kortade köer och ordning i ekonomin. På så sätt kan alla medborgare lita på vården.

 

Anna Sehlin (V) oppositionsregionråd

– Privatisering av vården. Den blågröna majoriteten skär ner på den offentliga vården samtidigt som de upphandlar privata vårdföretag som låter patienter med privata sjukvårdsförsäkringar gå före i kön. Vi är mot det. Vänsterpartiet tycker att skatten ska gå till offentlig vård och att alla ska få bra vård. Nu ger de borgerliga partierna sjukhusen svältbudgetar vilket tvingar dem att skära ner och sparka personal. Det drabbar patienterna och personalen. Vi tror att de flesta stockholmare vill att vård ska ges efter behov. Storleken på din plånbok ska inte avgöra vilken vård du får. De flesta vill även att skatten ska gå till en bättre kollektivtrafik, inte till privata vinster. Med en växande befolkning vill vi göra det enklare att resa klimatsmart. Fler behöver ställa bilen och ta bussen eller cykeln så att vi når klimatmålen. Vi vill bygga ut kollektivtrafiken, sänka priset på SL-kortet och vi vill bygga fler och bredare cykelvägar.

 

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd

– Att stärka patientens ställning i vården och utveckla den nära vården är den viktigaste frågan det kommande året. Alla patienter ska få vård efter behov, på rätt vårdnivå. Det betyder goda möjligheter att träffa husläkare, sjuksköterska, psykolog eller någon annan på vårdcentralen. Utvecklingen av digitala lösningar som stärker patienternas möjligheter i vården och ger bra arbetsverktyg för medarbetarna behöver också utvecklas. En ny närakut ska öppna i City i början av året, för att stärka tillgången till vård och samtidigt avlasta akutsjukhusen och på Södersjukhuset ska den nya akutmottagningen tas i bruk vilket förbättrar såväl patient- som arbetsmiljön. Hälsofrågorna måste få större utrymme. Hur vänder vi trenden med ökat stillasittande, inte minst bland barn och unga? Och hur hittar vi sätt att motverka den ofrivilliga ensamheten, särskilt bland äldre? Det är frågor som behöver diskuteras mycket mer i regionen och samhället i stort. 

 

Gabriel Kroon (SD), gruppledare  

– Helt klart vårdköerna i sjukvården. Trots att hundratals vårdplatser är stängda på grund av personalbrist och vårdköerna till operation och akuten är rekordlånga så har man under året varslat flera hundra läkare och undersköterskor. Det är en helt orimlig situation. Att göra sig av med hängiven och välbehövd vårdpersonal i det här läget är förödande för patientsäkerheten.

– Sjukvården kommer under 2020 kräva att vårdpersonalen får många fler arbetskollegor. Region Stockholm kommer i framtiden att behöva all vårdpersonal som vi kan få. Därför är det viktigt att styrande politiker tar sig i kragen och ser till att lyssna på vad vårdpersonalen tycker och tänker. Att vara lyhörd inför professionens åsikter och verklighet är avgörande för en realistisk sjukvårdspolitik som fungerar på riktigt, och som förbättrar vardagen för alla de eldsjälar som jobbar inom vården och alla våra medmänniskor som behöver vård.

 

Aida Hadžialić (S), oppositionsregionråd

– Region Stockholm är landets rikaste region och Sveriges tillväxtmotor. Ingen annanstans i landet är de ekonomiska förutsättningarna så goda som här. Vi kan ha en sjukvård i världsklass om vårdens pengar går till vården. Tyvärr lyckas inte det moderatledda regionstyret tillvarata denna gynnsamma situation, och därför går vi in i ett 2020 där stora orosmoln tornar upp sig i horisonten. I november varslades 800 vårdanställda på tre av regionens akutsjukhus. Sjukhusledningarna signalerar dock att detta inte kommer att vara tillräckligt för att deras budgetar ska gå ihop. Samtidigt undrar vårdpersonalen hur de ska hantera en allt tyngre arbetsbelastning med färre kollegor. Under 2020 kommer varslen att verkställas och jag ser med oro på hur det kan komma att påverka tillgängligheten av vård för de allra svårast sjuka, patientsäkerheten och den kvarvarande personalens arbetssituation. Det blir den viktigaste frågan för mig att följa nästa år. Jag vet att Stockholmsregionen kan bättre.

 

Gustav Hemming (C), tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd

– Det är viktigt att vi fortsatt är Europas mest konkurrenskraftiga region, i kombination med ett fortsatt effektivt klimat- och hållbarhetsarbete. Vi måste prioritera bostadsbyggandet, kompetensförsörjningen och trängseln. Företagen i regionen växer och letar personal, men bostadsbrist och bostadspriser gör att människor har svårt att flytta hit. Region Stockholm ska försöka påverka statliga hinder, samt se över om vi även kan hitta lösningar lokalt. Vi ska även påbörja arbetet med en kompetensplattform tillsammans med offentlig sektor, näringsliv och akademi för att enklare matcha personer utanför arbetsmarknaden med ett jobb.

– I vår regionala utvecklingsplan har vi som mål att 70 procent av regionens invånare år 2030 ska färdas med antingen kollektivtrafik, cykel eller gång. Arbetet för att nå dit fortsätter i stadig takt. År 2020 och 2022 lanserar vi bland annat två nya pendelbåtar och utbyggnaden av regionala cykelstråk möjliggör att fler kan cykla till jobbet på under 30 minuter.

 

Tomas Eriksson (MP), miljö- och kollektivtrafikregionråd

– Nästa års stora fråga måste bli klimatet. Nu när de internationella klimatförhandlingarna misslyckades i Madrid är det upp till oss städer och regioner för att inte 2020 ska bli ett förlorat år. Vi behöver fokusera på att skapa en region där vi reser och transporterar varor fossilfritt. Lösningarna finns. Nu måste vi fatta beslut för att nå dit. 2020 är också ett viktigt år för sjukvården i Stockholm. Fokus är att bygga ut den nära vården på vårdcentralerna. Patienterna ska kunna träffa en psykolog på sin vårdcentral. 2020 måste även bli året när vi går från underskott till ordning och reda i ekonomin på våra akutsjukhus. Som sista fråga väljer jag flyget. När vi ser siffror som visar att människor väljer bort flyget kan vi inte förstå de som vill lägga miljarder på att bygga en ny landningsbana på Arlanda. Det är varken vad människor efterfrågar eller vad klimatmålen kräver. 2020 blir ett spännande och viktigt år.

 

Irene Svenonius (M), finansregionråd 

– Att klara av att hålla i den goda tillgänglighet och kvalitet som finns i både vården och kollektivtrafiken när nu svårare ekonomiska tider väntar. Det innebär hårda prioriteringar där patienter och resenärer behöver sättas först. Det utmanas av både vikande konjunktur och av regeringens politik att flytta skatt motsvarande kostnaden för hela Danderyds sjukhus bort från Region Stockholm.  

– Tunnelbanan fortsätter att byggas ut och kommer tillsammans med nya busslinjer att knyta länet än mer samman. Det är viktigt för både sammanhållningen och för en kraftfull arbetsmarknad.  

– Vi genomför som första region i landet omställningen till en mer nära vård. Det innebär fler besök på vårdcentral och närakut, mer vård i hemmet och färre besök på sjukhus. För att klara både kvalitet, tillgänglighet och kostnadsutveckling på lång sikt är detta helt avgörande.

Läs mer: DN/Ipsos: Här är frågorna som är viktigast för stockholmarna 

Läs mer: Landstinget presenterar sin blågröna politik