Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-16 04:39

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/vi-far-inte-se-aluminium-som-en-quick-fix/

STHLM

”Vi får inte se aluminium som en quick-fix”

Linda Kumblad, forskare vid Östersjöcentrum på Stockholms universitet, menar att aluminiumbehandling är effektivt, men ska inte ses som en quick-fix på övergödning. Foto: Privat

Kan även Östersjön väckas till liv med aluminium? Björnöfjärden har framgångsrikt behandlats med aluminium och vattnet lika rent som på 50-talet.

– Det är viktigt att man inte ser aluminiumbehandling som en quickfix och slutar med åtgärder som hindrar tillförsel av ny fosfor från land, säger Linda Kumblad, forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Flera försök pågår med att fälla fosfor med aluminium i Östersjön. Björnöfjärden behandlades redan för sju år sedan och effekten var omedelbar. 

– Bara en månad efter behandlingen minskade fosforhalten i bottenvattnet med omkring 90 procent. Det är verkligen supereffektivt. I dag är det i genomsnitt hälften så mycket fosfor kvar i fjärdens vatten jämfört med innan åtgärden. Men vi har också minskat tillförseln från området kring Björnöfjärden genom att förbättra dåliga avloppslösningar, gjort olika åtgärder inom jordbruket och på hästgårdar, säger Linda Kumblad, en av de ansvariga för projektet.

Är det vettigt att lägga aluminium som ett lock över en förorenad botten?

– Aluminium förekommer naturligt i sedimenten och tillför man mer aluminium förstärks den naturliga processen för att binda fosfor som annars når vattnet och bidrar till övergödning. Aluminium används även för att polera dricksvatten, så det är inget farligt i sig om det används på rätt sätt.

Samtidigt dödar den fisk i dess väg?

– Aluminium kan vara giftigt för vattenlevande organismer om det förekommer fritt i vattnet, med det gör det bara om vattnet är väldigt surt eller basiskt. Vi injicerade aluminiumlösningen direkt i sedimentet i Björnöfjärden för att binda fosforn där och undvika att få fritt aluminium i vattnet. 

Varför häller man inte aluminium i hela Östersjön?

– Det är det ingen som vill. Det är inte heller praktiskt möjligt att göra aluminiumbehandling i Östersjöskala. Å andra sidan har vi visat att det går att göra i inneslutna kustområden med bra resultat, och nu görs det i Brunnsviken. Framöver kanske det görs på fler ställen utmed kusten, men det är viktigt att skynda långsamt och utvärdera ordentligt.

Aluminium har använts i 50 år, vad vet man om riskerna?

– Den har fungerat bra i sjöar och i Björnöfjärden ser vi inga negativa sidoeffekter. I enstaka fall har problem uppstått i samband med behandling som gjort att pH-värdet förändrats kraftigt och vattnet blivit för surt eller basiskt. Då frigörs aluminium och kan orsaka problem. Det har inte hänt i Sverige.

Finns det risk att det bara blir en quick-fix?

– Vi ska inte använda aluminiumbehandling som en quick-fix utan som en sista polering, när vi har gjort allt annat för att hindra att fosforn på land når vattnet. I Sverige kan man få bidrag upp till 90 procent av kostnaden. Då borde motkrav ställas på att alla avlopp har bra rening och att alla andra åtgärder som behövs i området kring vattnet har gjorts. Det är jätteviktigt att vi inte fyller på med en massa ny fosfor från land. Då är vi tillbaka i samma situation igen om kanske tio år.

Behövs verkligen aluminiumbehandling om man gjort alla åtgärder som behövs på land?

– Det handlar om hur snabbt vi vill se effekt i vattnet. Tillförseln av fosfor till Östersjön har minskat mycket de senaste decennierna och är nere på samma nivåer som på 1950-talet. Miljön har blivit bättre i en del kustområden men på många håll kvarstår övergödningsproblemen. Återhämtningen är långsam för att fosforn som redan finns i havet omsätts år efter år och övergöder vattnat. Östersjöns långsamma vattenutbyte gör att det tar lång tid att ”tvätta ut” fosfor. Kan vi binda och oskadliggöra fosforn som redan finns i en vik, kan den återhämta sig snabbare och få en nystart.

Läs mer: Aluminium gör Brunnsviken medelhavsturkos