Vi har förtydligat hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Läs mer

En utskrift från Dagens Nyheter, 2019-10-18 08:54

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/vi-ska-inte-anvanda-skattepengar-for-att-rakna-bilar/

STHLM

”Vi ska inte använda skattepengar för att räkna bilar”

Alviksvägen. Har fått p-avgift för att den ligger nära kollektivtrafik och även har flerbostadshus. Stora delar av gatan är tom på parkerade bilar och beslutet har överklagats av boende. Foto: Kevin Chang

Sex av tio parkeringsplatser i Bromma står tomma visar Stockholms stad egen trafikutredning. Ändå införs p-avgifter i hela norra Bromma för att lösa platsbrist.

– Vi anser att det finns behov av reglering för att ordna trafiken, säger Jarina Edlund, jurist på Trafikkontoret. 

Hälften av gatorna som blev avgiftsfria i Bromma förra året har fått tillbaka p-avgift. Gatorna i norra Bromma som ligger närmast kollektivtrafiken och med flest flerbostadshus är nu avgiftsbelagda. Stadens egna utredningar visar dock att majoriteten av p-platserna i stadsdelen, 60 procent, står tomma, både före och efter att avgifter infördes.

– Vi anser att det finns behov att reglera på de gator där vi återinfört avgiften, säger Jarina Edlund, jurist på Trafikkontoret.

Era egna utredningar visar att 60 procent av platserna är tomma, både före och efter att avgifter infördes?

– Jag tycker att vi måste avvakta och se. Vi ska göra en ny mätning i höst på gator med avgift och utan avgift och då kommer vi att kunna se eventuella överflyttningseffekter.

Finns det överhuvudtaget några parkeringsproblem när målet är att 15 procent av platserna ska vara tomma?

– Vi vill ha en marginal på 15 procent tomma platser i innerstaden, men vi har inget uttryckligt mål på andel tomma p-platser för ytterstaden där förutsättningarna är annorlunda.

De som överklagat intygar att de inte har problem med några infartsparkerare?

– Det är en definitionsfråga. Vi har fått ganska många samtal från medborgare som vill ha avgifter i Bromma på vissa gator. Vi samlar nu in synpunkter och kommer att göra fler mätningar under hösten.

Lillvägen. Har fått avgift för att den ligger nära kollektivtrafiken vid Alvik och kan locka infartsparkerare. Beslutet har överklagats av boende och utreds nu av Transportstyrelsen. Foto: Kevin Chang

Tretton personer har överklagat 71 trafikföreskrifter på 49 gator och de gator som DN besökt är i princip tomma på bilar?

– Det är en ögonblicksbild som är svår för mig att kommentera.

Men har ni besökt gatorna, exempelvis Lillvägen som nu överklagats till Transportstyrelsen? 

– Nej, Lillvägen är en del av utredningen för Bromma så det har inte gjorts något specifikt platsbesök innan omregleringen. Vi har klassificerat fastigheterna med data från stadsbyggnadskontoret samt använt oss av resultat från parkeringsmätningarna.

Hur utreder man en gata om man inte är där?

– Utredningarna kan inte vara för långtgående enligt förvaltningslagen. Det är inte motiverat att använda skattebetalarnas pengar för att åka på varje gata i hela Stockholm för att räkna bilar. Man måste göra det utifrån proportion till nytta. Vi anser att vi har utrett de tillräckligt utifrån lagkraven som finns. 

Utredning ger bara ett snitt på beläggningen i hela Bromma, inte antal bilar gata för gata?

– Vi anser att det här genomsnittet är tillräckligt eftersom det har en felmarginal på 1-2 procent. Det bedöms vara tillräckligt att mäta 30 procent av alla kvarter för att kunna avgöra hur stor beläggningen är.

Igelkottsvägen. Har fått avgift för att den gränsar till gator nära kollektivtrafik i Stora mossen och Abrahamsberg och kan locka infartsparkerare. Beslutet har överklagats av boende som aldrig upplevt problem med parkerade bilar. Foto: Kevin Chang

Var går gränsen för hur fullt det måste vara för att trafiken behöver ordnas?

– Det finns ingen uttalad gräns i procent. Det är olika förutsättningar för olika gator, man måste titta till helheten.

Bara en procent felparkerar, är det skäl nog att reglera trafiken?

– Nej, men vi tittar inte på huruvida man parkerar fel, vi tittar på hur stor omsättningen är på bilar för att bedöma behovet av avgift.

Vad händer om Transportstyrelsen upphäver avgifterna, nu har även 174 gator i Hägersten överklagats? 

– Lässtyrelsen har sagt att våra utredningar av Lillvägen varit tillräckliga. Nu återstår det att se vad högsta instansen Transportstyrelsen säger. Vi anser att vi har fullgjort vår utredningsskyldighet enligt senaste rättspraxis, säger Jarina Edlund.

Läs mer: ”Staden påstår att det är svårt att hitta p-plats här” 

Läs mer: Jan Söderström stoppade p-avgifter på 289 gator i Bromma